Şu ýylyň 9-njy maýynda FIFA futbol boyunça dunyä döwletlerinin haysy orunlary eýýeleýändigini belli etdi. şonuň bilen sizi tanyşdyraýyn. 1.Ispaniya 1442(9maý) 1442(11aprel) 2.Germaniýa 1345 1345 3.Urugwaý 1309 1309 4.Gollandiýa 1207 1207 5.Portugaliýa 1190 1190 6.Braziliýa 1165 1165 7.Angliýa 1132 1132 8.Horwatiýa 1114 1114 9.Argentina 1076 1066 10.Daniýa 1069 1069 11.Russiýa 1049 1049 12.Italiýa 1041 1041

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir