Germaniýanyň ýygyndysy şu gezekki Ýewropa çempionatyna 12-nji gezek gatnaşmakçy bolýar. Ýewropanyň bu arzyly kubogyny öň üç gezek eýýelemegi başardylar. 1972-nji ýylda finalda SSSR-i 3-0 hasabynda ýeňdiler. 1980-nji ýylda Belgiyany 2-1 yenip ikinji gezek kubogy aldylar. 3-nji kuboklaryny bolsa 1996-njy yylda Çehiyany 2-1 yenip gazandylar.

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir