tymsal bir gun, bir yabyn boyunda osup oturan gujumi palta bilen chapyp bashlayarlar. gujum gaty gynanyar. ol paltadan sorayar: -ey palta men sana name yamanlyk etdim, sen mana beyle yowuz darayan??? meni yok etjek bolyan, Menden name yamanlyk gordun??? palta: -ey gujum, sen mana hic zat etmedin, bu yerde men gunakar dal. meni sapym dolandyryar, men shona baglydyryn. ol meni nira ursa men shony chapyandyryn- diyyar. gujum paltan sapyna seredyar, gorse, paltan sapy birwagtky ozunin bir shahasyndan alnyp palta goyulan sap eken!!!

Köneler, handsome1 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir