Salam ! Gowmy yagdaylarynyz talyplar.comyn agzalary we myhmanlary okuwlar,ishler bn arman. Ynha indi sessiyada yakyn galdy, yetip geldi diysegem boljak. Okayan talyplaryn hemmesine ustunlik arzuw etyan. Mende sheylerak sorag yuze chykdy chay peydalymy ya-da kofe ? Kop adamlar chay diya emma shol bir wagtyn ozunde kofe diyanem az dal.Yenede kofe yatgeshligini kemeltya diyyaler. Sizin shu soraga garayshynyz nahili?

Köneler, Koneurgenchli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir