Mälikiler – Ymam Mälik ibn Anasyň dini-hukuk mekdebine eyerijiler. Eyyäm 9-njy asyrda Mälikiler mezhebi Medine we Hyjazdan daşary Tunisde, Aljirde, Marokkada,Afrikanyň musulman rayonlarynda yayrapdyr. Arap Ispaniyasynda Mälikiler mezhebi döwlet dini diylip yglan edildi. Barlyşyksyz, rowayata pugta eyeryärler. Gurhana payhas arkaly düşünmäge garşy, diňe ynam we iman bilen düşünyärler. Mälik ibn Anas 708 ya-da 715-nji ýylda dogulyar. Al-Medinäniň ymamy hokmunde tanalyar. Iň meşhur we ykrar edilen hadys ýygyndylarynyň biriniň awtory (al-muwatta) Mälik ibn Anas 785-nji ýylda aradan çykyar

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir