Ömre bezeg berjek ýyllar owadan Dine senin baryn ùchin jahanda Mañlaya syldygym iller owadan Dine senin baryn uchin jahanda. __ __ __ __ Eý duýguly dúnyam berenine shukur Derdim duymadyklar bolarlar munkur Ak saherler soydi bilen pùre-pùr Dine senin baryn uchin jahanda. __ __ __ __ Ýazlar tiz gechyale gyssagly yaly Gùyzler önkisinden gussaly yaly Dùnye ashyk konlin islegi yaly Dine senin baryn uchin jahanda. __ __ __ __ Duygularmyn kade gowzan dowrunde Bes,bir gezek goldaw bolsan omrumde Menin in gymmatly zadym omrundir Dine senin baryn uchin jahanda!

Köneler, Koneurgenchli tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir