bu ukusyz gijeler yenede senli hyyallara alyp gitdi. Indi meni gunume goyarca wagtam bolda. Gitda gityanin cyn bolsa. Nama beydip gynayan. Yogsadam senem ene atan garshysynda durup bilman, soygunde ejizlap gynalyanmy. Men nameler samrap durna. Men name diysemem sen onson duymarsyn. Bilyanmi shuwagt yuregim bosh urup dur. Ol yer boshluk. Yok boshlugam dal welin yone sho yerin eyesi yok. Bu yuregim senden onem, sonam birnace adamy myhman kabul etdi. Yone name ucindir icini yakayyn diyen yaly bu yurekden doly sowrulyp gitmeyan. Ya buda senem soyyanindenmi. Yokla slyyan bolsan dolanardyna. Sen bolsa hamala ogrulykda tutulan caga yaly bizin yshkymyzdan gacyp gitipdin. Ya dolansadyn. Yada bu yurekden ymykly gitsddin. Belki ine shonda senden sonky myhman bolanlaryn birine has dogrusy snuwagtky gara gozli yara bagsh ederdim, bu yuregin acaryny. In bolmanda adyn yaly men durmushymam abadan, rahat etsedin. Gorkyan zadym bir gun dolananynda bu yuregin eyesi bu kim bolya diyip seni gorkdzip sorar. Sen bn bile bolan yerlerimi synlanymdz icimi hasrat gaplap alardy. Sen yoklugyn mana agyr degya. Bilyan senem arkayyn yashayan dalsin. Dolansana soygulim. Sana sonsuz soybim bn garashyan.

Köneler, ttmli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir