Ajayyp bagt… Gor kimleri waspyng edip sozleyar, Gor kimleri seng uchin zaryn aglayar, Gor kimleri yitirip umyt baglayar, Kimlere nesip borsung ajayyp bagt. Gor kimleri seng uchin toylar toylayar, Gor kimleri sen diyip gunun sanayar, Gor kimleri sanga dushup jiger daglayar, Sen ne bolar goze gorunez ajayyp bagt. Gor kimleri seng bilen yashayar suyji, Gor kimleri yash bilen aglayar ajy, Gor kimlering gechiryar denginden dushy, Sen gapyny kakmasang ajayyp bagt. Gor kimleri bu gun bagta garashyar, Gor kimleri goreninden seni sorashyar, Gor kimlering tamasyz kalby buzlashyar, Elyetmez bahang bar ajayyp bagt. Gor kimlering arzuwy guma garylyar, Garylylmagam yetmeyar yele sowrulyar, Bagtsyzlykdan kimlering yuzi yygrylyar, Gowun seni kuysar ajayyp bagt. Nabelli diyr bu gun arzuwym yitdi, Biz mataly mekany gara yer asty, Yalanchyda yar bolup gitdi gyz baky, Yagshy niyetde bolgun ajayyp bagt.

Köneler, ruslanjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir