salawmaleykum talyp agzalar. Gelin yene zehinimi barlap soraglara jogap berelin. 1. Iman sheritleri nace hem haysylar! 2. Endamyn hic bir yerini gury yer galdyrylman, bedenin hemme yerini yugmaga name diyilyar! 3. Namaz nace gornushi bar! 4. Musulmanlarda nace bayram namazy okalyar we haysylar! 5. Tarawa namazy hacan okalyar hem nace rekat! 6. Yslam shertleri haysylar, hem nace! 7. Taretin parzlary nace hem haysylar. 8. Namazyn shertleri nace hem haysylar. 9. Sehiw sejdeleri hacan we nahili yerine yetirilyar! 10. Kurany Kerimde sejde ayaty bolan ayatlar nace hem munkin bolsa haysylar! Soraglar sheyle jogap sizden doganlar.

Köneler, ynsan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir