Mersedes-Benz elektrikli ulaglary baradaky meýilnamasyna düzediş girizip, satuwda 50 göterim paýy babatyndaky çaklamasyny bäş ýyl süýşürdi. 2030-njy ýyla çenli içinden otlanýan hereketlendirijili ulaglaryň öz ornuny saklajakdygyna ynanýan kompaniýa olary ösdürmäge ünsi jemlär diýip, Reuters habar berýär. Elektrikli ulaglara islegiň pesdigi (bazaryň 11%) we ykdysady kynçylyklar Mersedes-Benz-e öz strategiýasyna täzeden garamaga itergi berdi. 2027-nji ýylda kompaniýa benzin we dizel bilen işleýän awtoulaglarynyň täze setirini hödürlär we elektrik ulaglaryna we gibridlere umumy jemden 19-21% paý galdyrar. Ýerine ýetiriji müdir Ola Kelleniusyň pikiriçe, elektrik ulaglary 2030-njy ýyla çenli Ýewropadaky täze awtoulaglaryň bazaryny 100% eýeläp bilmez. Ykdysady ösüşiň haýallamagy, üpjünçilik bilen bagly kynçylyklar we söwda uruşlary Mersedes-Benziň 2024-nji ýyldaky çaklamasyna ýaramaz täsir etdi. Ýeňil ulaglaryň we furgonlaryň satuwynyň çäkleriniň azalmagyna garaşylýar. Kompaniýa indi MB.OS platformasy ýaly, geljekki tehnologiýalary gözlemek we ösdürmek üçin çykdajylary köpeldýär. Mundan başga-da, konsern awtoulagyň ortaça bahasyny 2% -e, 74 200 ýewro çenli galdyrdy. 3 milliard ýewrolyk paýnamany yzyna satyn almak maksatnamasy yglan edenden soň, Mersedes-Benz -iň paýnamalary 5,9 göterim ýokarlandy.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir