zemzem suwy münlerçe yyllardan bari guraman we bulanman nadip gelyar.her yyl münelerçe adamlryn haja gidende içyan bu suwyn beyleki suwlardan tapawudy name.ISLAM DININE GÖRA MUKADDES HASAPLANYLYAN BU SUW BİR NAÇE HADYSDA AYDYLMAGYNA GÖRA ŞYPALYDYR.HZ PYGAMBER ŞEYLE AYDYPDYR 'YER YÜZÜNDE İN HAYYRLY SUW OL ZEMZEM SUWYDYR.OL AÇLYGY GIDIRER WE HASSALARA ŞYPADYR. BUTUN ROWAYATLARDA AYDYLMAGNA GÖRA BU AÇLYGYNY GİDERMEK ÜÇİN İÇEN ADAMYN GARNY DOYYAR,SUWSYZLYK ÜÇİN İÇEN ADAM TEŞNELİGİNİ GANDYRYAR,HASSA BOLUP İÇEN ADAM ŞYPA TAPYAR .ABŞ-DA YURDYN DAŞYNDA HER HİLİ MİWELEİ SUWLARYN GETİRMEGİNE GARŞY BOLAN HÖKMET DİNE ZEMZEM SUWYNY GETİRMAGE RUGSAT BERYAR. YEWROPANYN LABARATORIYALARYNDA BARLANYP GÖRÜLMEGİNE ÇYKAN NETİJE ZEMZEM SUWUNDA BEYLEKİ SUWLARA GARAN AZ KÜKÜRT BAR. YENE ŞOL BARLAGLARYN NETİJESİNE GÖRA BU HAS MİNERALLARA BAYDYR WE DOYDRYJYDYR. HAZİR WAGTDA BU SUWYN GÖZBAŞYNYN NİRDE WE NİRSE GELYANDİGİ ONA IN YAKYN DENIZEDE 80 KM UZAKLYKDA BU ŞERT BİLEN DENİZ YADA GUYYDAN ALMAGY MUMKIN DAL DINE 1.5 MT GUYYDAN ÇYKAN BU SUW 1HAÇ MÖWSÜMİ BOYY ADAMLARY DOLY SUW BILEN ÜPJÜN EDYAR HİÇ HİLİ GURANOK WE AZALANOK BAŞGA BARLAGLARYN NETİJESİNİ GÖRA ZEMZEM SUWY DEN EDİLİP BEYLEKİ SUW BILEN GARLANDA ZEMZEM SUWY BEYLEKİ SUWY HEM ÖZÜNE ÖWURYANDİGİ BILEN TAPAWUTALANYAR.

Köneler, Toty tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir