Mugallyma (ayal) ekzamen wagtynda okuwcysyna (oglan) sorag berip, olaryn yekejesinde yalnysaysa 2-lik goyjakdygyny aydypdyr. Olar: - Name zat mende 2 sany, sygyrda bolsa 4? -Ayak -Sen balagyn icinde bar, mende yok? -Jübi -Name zat girende gatyja we rozovy renkde, chykanda yumshak we yelmeshyar? -Sakych -Name zady erkekler dik duran yerinde, ayallar oturan yerinde, itler 3 ayakda etyarler? -Salam berip elini uzadanda -Sho zat Inlischede 4 harp. F b.n bashlaya K b.n gutarya. Sho zadyn bolmasa ishiñi eliñ b.n bitirmeli? -Fork (vilka) -Sho zat hemme erkeklerde bar. Kabirnde uzyn, kabirinde gysga. Öylenenden son ony ayalyna beryar -Familia -Haysy organyn sünki yok. Köp myshsalary, vena damarlary bar. Söygi b.n zanimatsa etmage kömek etyar -Yurek Mugallym okuwca "bir soragada dogry jogap bermedin. Otur ikilik" diyip, ona 2-lik goyupdyr. Sizin pikirinizce soraglaryn dogry jogaplary name?

Köneler, zagajkis tarapyndan 9 years ago
  Alasamsyk 9 years ago
 • Zagajkis senem men yaly samsykmy, teswirlerede sen yelmansinlay shuny, adam oynajak bolyanmy yada men yaly alasamsygy oynajak bolyanmy?
  biofak 9 years ago
 • oo yee yene
  zagajkis 9 years ago
 • men yaly alasamsygy oynajak bolyanmy?
  Alasamsyk | 2011-03-15 17:29:27

  sen yaly alasamsygy oynajak bolamok
  kopi past dayt. walla cynym.
  zagajkis 9 years ago
 • Birinde gin birinde dar adamlaryn yarymynda bar ayal mashgalan hemmesinde barda bu am bolaymasa
  Ayazdayy | 2011-03-15 13:36:33

  su gezega yalnysdyn ayazdayy.
  Birinde gin birinde dar adamlaryn yarymynda bar
  munyn jogaby "filosofiki an-dusunje".
  Serkanynejjesi 9 years ago
 • Menem bir sorag ýazýan. Dogry bilen adam, ýalñyş bilenem maýmyn!
  Iki aýagyny iki eliñ bilen galdyryp itekläbermeli?
  Serkanynejjesi 9 years ago
 • Soraga jogap berlende Moral taýdan bozuklyk edeniñ garşysyna berk çäre gørüljekdir!
  berdihan 9 years ago
 • gaty zady gyzlar oynasa yumshar n=ame zat
  magnit 9 years ago
 • baaaayybaaa natdinizay oglanlar bu temanyy????
  zagajkis 9 years ago
 • Iki aýagyny iki eliñ bilen galdyryp itekläbermeli?
  Serkanynejjesi | 2011-03-17 00:17:43

  jogaby: galtak (araba, haltek)

  gyssanda erwet gyssayar
  bir zat cykarmak isleyar.
  zagajkis 9 years ago
 • gyssanda erwet gyssayar
  bir zat cykarmak isleyar.

  bilyan yokmy jogabyny?
Teswir ýazmak üçin Içeri gir