Saud Arabystany, deslapdan iýul aýyny göz öňüne tutanam bolsa, awgust aýynda nebit önümçiligini günde 1 million barrellik (b/g) azaltmagy uzaltmak kararyna geldi. Bu barada Saud Arabystanynyň metbugat gullugy Patyşalygyň Energetika ministrliginiň wekiline salgylanyp habar berdi. Awgust aýynda, iýul aýynda bolşy ýaly, azaltmak göz öňünde tutulany üçin, Saud Arabystanynyň nebit önümçiliginiň mukdary 9 million kub metr bolar. Hasabatda 1 million b/g meýletin azaltmagyň, önümçiligi 500 müň b/g azaltmak baradaky ozalky karara goşmaça bolmak bilen, has uzak möhlete uzaldylyp bilinjekdigi bellenilýär. Şeýlelik bilen, patyşalyk tarapyndan awgust aýynda önümçiligiň azalmagynyň umumy mukdary 1,5 million b/g bolar. 4-nji iýunda Wenada geçirilen OPEK+ —yň duşuşygyndan soň, Saud Arabystany bu çäräni uzaltmak mümkinçiligi bilen iýul aýynda nebit önümçiliginiň 1 million b/g azaldyljakdygyny yglan etdi. Saud Arabystanynyň metbugat gullugynyň Patyşalygyň Energetika ministrliginiň wekiline salgylanyp berýän habaryna görä, goşmaça azaltmak nebit bazaryndaky durnuklylygy we deňagramlylygy saklamaga gönükdirilen duýduryş çäresidir.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir