Wagt hiç kimi we hiç zady gaýgyrmaýar, şol sanda bu ýagdaý önümçilik hatarynda 47 ýyl saklanan Ford Fiesta hetçbegine hem degişlidir: 7-nji iýulda bu modeliň önümçiligi bes ediler we ol taryha siňer. Ford Fiesta (entek) Germaniýada Kölndäki zawodda öndürilýär. Konweýerdäki boşan ýeri elektrikli awtoulag - Ýewropa üçin ýörite döredilen ykjam Ford Explorer eýelär. Ford Fiesta 1976-njy ýylda goýberilip başlandy, şonda 1,0-dan 1,6 litre çenli dürli hereketlendirijili awtoulaglar hödürlendi. Gyzykly ýeri, göwrümler häzirem birmeňzeş, ýöne turbo geçiriji sebäpli kuwwaty has ýokary. Bu 47 ýylda hetçbegiň uzynlygy 50 sm töweregi artyp, gabarasynyň ölçegleri hem ulaldy. Ford soňky birnäçe ýylda belli modelleriň köpüsinden ýüz öwürdi. Mondeo indi satylmaýar we S-Max bilen Galaxy awtoulaglary Ýewropanyň çäginde baram bolsalar, indi öndürilmeýär.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir