Amerikaly telekeçi Ilon Mask özüniň Twitter sosial ulgamynyň adyny üýtgetmek baradaky meýilnamasyny tassyklady. Penşenbe güni ol degişli makalany bu sosial ulgamda ýerleşdirdi. Portal T (w) itter Daily News ozal Maskyň soňky söhbetdeşliginde aýdan sözlerine salgylanyp, telekeçiniň geljekde işiniň giňelmegi sebäpli sosial ulgamyň adynyň «X» bolup biljekdigini açyk aýdypdy. "Bu hakykat" diýip, Mask penşenbe güni bu makala beren teswirinde ýazdy. Aprel aýynda adybir sosial ulgama eýe bolan Twitter Ilon Maskyň X Corp.-y bilen birleşenden soň, hakykatdanam, onuň özbaşdak ýaşamagyny bes edendigi mälim boldy. Florida ştatynyň etrap kazyýetiniň kararynda görkezilişi ýaly, kompaniýalaryň hakyky birleşmesi 4-nji aprelde bolup geçdi.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir