Ýaponiýanyň Sony korporasiýasy penşenbe güni Project Q atly ykjam konsolyň taslamasyny hödürledi. Onlaýn-tanyşdyryş kompaniýanyň sosial ulgamlardaky sahypalarynda geçirildi. Playstation 5 (PS5) -den oýunlary akdyrmaga mümkinçilik berýän enjamyň 2023-nji ýylda satuwa çykaryljakdygy bellendi. Şol bir wagtyň özünde, 8 dýuýmlyk ekran we adaty PS5 joýstikiň ähli mümkinçilikleri bilen enjamlaşdyrylan gajet garaşsyz ykjam konsol bolmaz - ony ulanmak üçin PS5 bolmaly. Sony biraz soňrak goşmaça maglumatlary bermegi wada berdi. Şeýle hem, korporasiýa PS5 we beýleki enjamlar, şol sanda smartfonlar we kompýuterler bilen ulanyp boljak ilkinji simsiz gulaklyklary hödürledi. Kompaniýa has dury we oňat hilli ses bermegi wada berýär. Şeýle hem, Sony Spider-Man-yň dowamyny we Metal Gear Solid seriýasyndaky oýunlaryň biriniň täzeden surata düşürilişini yglan etdi.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir