Türkiýäniň prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda daşary ýurtlarda we gümrük nokatlarynda ses berenleriň sany 1 856 968 adama ýetdi diýip, Anadolu agentligi habar berýär. Gümrük geçelgelerinde Türkiýäniň daşyndaky saýlaw sanawlarynda hasaba alnan raýatlaryň ses bermek prosesi dowam edýär. Türk wekilhanalarynda we serhet gözegçilik nokatlarynda ses bermek prosesi 20-nji maýdan, şenbe gününden bäri dowam edýär. Daşary ýurtlardaky wekilhanalarynda ses bermek prosesi 24-nji maýda sagat 22:00-da tamamlandy we gümrük geçelgelerinde 28-nji maýda sagat 18:00-a çenli dowam eder.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir