salamlar hemmanize Bayramynyz bilen gutlayan!!!!!! indiki yil nesip bolsa turkmenler oser yene yokaryk galar,gaty gowy yil bolar men bilyan!!!hemmamiz shonun ucin gayrat edip okalyn,ishlalin,yurdumyzy osduerlin,talyplar gowy okasynlar,owrensinler,mollymlar gowy okadsynlar,owredsinler!!!!!!

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir