Sahypa açmak üçin name gerek

türkmenistanda şeyle sahypa açmak üçin naçe dolar gerek. bilyaniz bar bolsa jogap yazynsana hayiş dostlar. 2-nji den aşgabatda internetin sagaty naçe. sagbolun.
www.shatdy@hotmail.com

Dowamy »

1156 12
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

Dostluk

Dostlar eger mumkin bolsa elbette bermek gorkezmekisleyanler.. tanyshlyk ucin msn messanger, yahoo messanger, icq number goysanyz shat bolarys belkem dushuncelerimizi yakyndan gurleshmek ucin.. mena chekinemok.. ::
alyn eger kimde kim gugleshmek islese::
seyitrix@hotmail.com msn
fbi_seyit@yahoo.com yahoo
344870379 icq....

Dowamy »

2068 18
Köneler, Seyitrix tarapyndan 11 years ago

Gutlag

salam eziz yaşlar.ilki bilen bu siteni guranlardan ALLA razy bolsyn..

Dowamy »

1069 6
Köneler, amanbjk tarapyndan 11 years ago

ajam bolsa hakykaty aydalyn dostlar

bagyşlan welin ,siz meni yalnyş düşündiniz.
sürini bir ayakdan sürüp bolmaza.yöne menem stambulda işlamde gaty köp gördüm. meselem aksarayda oteller doly türkmen .men hiç kimin şahsy durmuşa garyşmak islamoga,yöne men öz pikirimi,paylaşdym, ajam bolsa dogrusuny aytmaly şeylami dostlar.olrynam öz üne göra düşünjeleri. yöne türkmen bolup şu z...

Dowamy »

1042 3
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

Stambuldaky türkmenlerin yaşayşy

slm dostlar ve joralar.men bugün istanbulda işleyan türkmenlermiz barada söhbet açjak. howwa, name her kimin bir derdi bar, yogsa 2650 km yol söküp maşgalasyny yada garagöz çagalaryny taşlap gelmezlera stambula...bu erde bizin adamlarmyzyn hemmesi 500-
600ytl, yagny 400 we 500 dolar arsynda aylga işleyarler ..yöne name iyip -içgi yok, ş...

Dowamy »

9322 65
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

Komek sorayan

doganlar, hacan gıryanızey bu yerık. bır gıden yazyshyanyz welın men hergezek gıc galyn oydyan. yagny dıyjek bolshym bı turlu dushunmedım men muna. aranyzda komek etjek juwanmertler yokmay. menem aranyza alyn. hayysh. suyjı arzuwlar bılen....

Dowamy »

1016 8
Köneler, shoh tarapyndan 11 years ago

Yazgy

Menin pikirimche bu sayt gaty govy ekeni, men shu gun birinji gezek girdim talyplar.com, chunki azajyk vagtym bardy, on dine gybat.net giryadim, indi bu yerigem girerin, oz shaherin hakynda habar okamak gaty gyzykly :-)!

Dowamy »

1236 22
Köneler, Gulyalek tarapyndan 11 years ago

..::..Lagerler..::..

Salam hormatly agzalar! Saglykmy? Yany tok gitdi welin meninem kalkulyatorymyn batereyi az bolanson tazeden tok gelyança yetişmedi.. Yaman awap dur.. Ay borla..Yany gowy yazypdym welin.. Gepin gysgasy... Yany gözledip gördüm welin, okuwçylyk döwrümizin belkem in hezil geçen wagtlary yagny lagerler hakynda hiç kim kelam agyz zat yazmandyr.. (mana ga...

Dowamy »

1615 30
Köneler, andrey_yoloten tarapyndan 11 years ago

Alabaý (goýun it)


goýun itler hakda ýazaýyn diýip ýördüm.
tagtabazarly bir dostum hakyky goyun itin cagasyny bereyin diyipdi.. ayratinliklary name? nace barmakly bolmaly eyle beyle diyyaler?!
garaz shu owadan akylly haywan hakda bilyanlerimizi paylashalin ..

Dowamy »

6900 26
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Istanbulda arzan dynch alysh...

Hormatly Talyplar.comyn agzalary!
Turkiyede arzan yagny(500-1000 dollar arasynda)gelnin bilen gezelench edip bolayjak yerleri bilyanizmi esasan hem Ankara ve Istanbulda shu pula bir hepde dynch alyp boljak yerler barmy?
Jogaplarynyza garashyan!

Dowamy »

2016 33
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

SÖYGİN ÜÇİN DEGER.

eger adam bir-birini yürekden söyyan bolsa, onda deger. sen şu wagta çenli birini yürekden söyüp aşyk bolup gördünmi.
söygi name diyip soradym şahyra garap,
şahyr bir yilgyrdy kellesin yrap,
diydi sorag yokdur yşKA ,
JOGAP BİR BAŞGADYR SÖYGİ BİR BAŞKA.....

Dowamy »

5019 104
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

Hayıshnama

Salam Dostlar,
men ilki bilen hemmäňiziň täze ýylyňyzy tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Dostlar Sizden haýyşym aýdymlary we klipleri youtube dälde tarkan albomyny goýulşy ýaly bolsa alyp boljak ýogsa meniň işleýän ýerimde youtube sahypa girip bolanok:
hemmäňizden haýyş: täze aýdymlarňyza 4 göz bılen garaşýaryn.

Dowamy »

1173 5
Köneler, kuvvat tarapyndan 11 years ago

2008\'de haysi kinolary gorers


2007em gecdi..birtopar kino\'da gorduk..
2008em indi cykjak kinolar bilen gecirers diyen tamam bar :))
2008de cykjak kinolary shu yer hem-de barde gorup bilersiniz..
1913-2008 yillary arasynda cykan hemme kinolaryn afishalaryny, yillaryny, oyuncylar, berlen bayraklaryn ahlisini gorup bilersiniz..;)

Dowamy »

1804 12
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

2007\'de youtube\'de iň köp gorlen 3 video (top 3)

youtube site`i 2007-nji yilda in kop gorlen 3 video\'syny yglan etdi.
1nji yeri 21 milliondan kop goren adam sany bilen
Battle at kruger \"Kruger\'daki sowesh\" atly video aldy(8 minut).. afrikada safari gatnashyp yoren turistlerin alan videosy..
2nji yere 14 million adamyn goren leave britney alone! \"britney\'a azar berman\"...

Dowamy »

1244 1
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Ministrlerimizi tanalyň!

1.Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministri – Hojagurbanow Resulberdi Amangeldiýewiç

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygy – Abilow Geldimyrat Ýazmuhammedowiç

3.Türkmenistanyň bilim ministri – Annaamanow Muhammetgeldi Bähbidowiç

4.Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary,...

Dowamy »

10943 20
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Türkmenistan Eýrana gaz goýbermegini bes etdi

Türkmenistan düyn Eyrana gaz goybermegini bes etdi (kabir yerde %50 azaltdy) diyilyar. Türkmenler Eyranlylara kabir tehniki problemalar sebapli kesmeli bolduk diyipdirler welin emma Eyranyn mediasynda 2008-de Türkmenistanyn gaz bahasyny yokarlandyrmak (2 esse)isleyandigi aydylyar. Eyran daşardan alyan gazynyn %5-ini türkmenistandan alyar.

Dowamy »

1630 23
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

01.01.2008. ilk günim

howwa, bu gin 01.01.2008. ilk güni .men hemsahypamy açayinda gowy arzuwlar b/n yazgymy yazayin diydim.slm dostlar we joralar. nahili keyplerini gowymy.name ömür geçip dur, yaşaşyş dowam edyar. dynman aylanyp dur sagat dilleri, wagt garaşmayar yaşlyk geçip dur.... howwa men köpden bari özüme dost gözleyardim, ahyry tapdym hudaya şükür..ka wagtlar a...

Dowamy »

1203 0
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

2008

yil 2008!!sagat 1.53!! offf ahyry gecdigay dyzap, gygyryp, bokjeklap :))
ps: bor dostumyzynam bugun edil shuwagt doglan wagty.. onam bellap otyrs..:))

herkim edil shuwagt, yagni taze yila gecilayen wagtyny yazsinla..

..

Dowamy »

1130 9
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Gutlag

Salam Doslar ...!!!!!
Doslar kop vagt bari bu raya girip blemmok bilemmok sayttami problem bar....
Sizi Yetip Gelyan Tazze Yiliniz bilen tus yurekten gutlayan .Size 2008 Ulu bagt getirsin..............

Dowamy »

817 2
Köneler, serkerde85 tarapyndan 11 years ago

Ejenmi ya halashyan gyzyn?!

Shu gun ishgarimizin ogly Moskwadan geldi. Pahyrjyk ishde otyr “entek oglumy goremok” diyya. Ogly gelipdir yone goni halashyan gyzynyn yanyna gidipdir. Ejesine “onumden chykman” diyyip sargapdyr onun onunden hem shol halashyan gyzy chykypdyr. Mena gynandymlay ejesi birhiljek bolup otyr “bira obidno” diyya yone “gaty gorman yagdaya bashgacha seretj...

Dowamy »

5050 108
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago