Talyplar ucin busluk!

Slm gadyrly oglanlar we gyz doganlar.
Bu gunki saparmyzda, belkem turkmenistandaky dostlar hakynda dal welin yöne yenede yazayin diydim.
Bu ayin 25\\\'de İstanbula Merhemetli Prezidentimiz Berdimuhammedov gelya, ziyarata oytyan.
Garaz gowy boljak,hem talyplar bn gorussekmis,hemde konsert beryalermis.
Bizin ucin uly bagt...

Dowamy »

1219 10
Köneler, talyp145 tarapyndan 11 years ago

Novinka

salamlar menem kabul edermisiniz interesno !

Dowamy »

1562 19
Köneler, k.n.d tarapyndan 11 years ago

Istanbulda ýer titredi

ýaňja istanbulda ýer titredi. entek 1 minut hem bolmady.

Dowamy »

1137 3
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Gowy goryan syujetlerimiz

kabir kinolarda ya seriallar multiklerde gowy goryan sozlerinizdir prikollarynyz bolyandyr. sholary paylashalyn:

-----Avrupa Yakasi------
Makbule Izzete \'soyyandigini\" aydanson:
- Izzet, peki simdi ne olacak?
- Bilmiyorum, gelecek haftanin senaryosu daha gelmedi.
---------------Multik-ady yadyma dushenok...

Dowamy »

1259 9
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Geniý’lar ýa-da autizm.

Bir ors gazedynda güýçli geniý’ler hakda okadym. Olaryň näme üçin şeýle güýçli aklynyň ösüşi hakda. Geniý’laryň prirodasy autizm-a has ýakyn diýýäler.Köplenç olaryň logika bilen powedeniýa jogap berýän bölegi, çep beýni bölegi ösmeýä. A sag tarapdaky intuisiýa, emosiýa jogap berýän bölegi has güýçli ösýä. Gowy ösenligi sebäpli hem olarda talant bol...

Dowamy »

1490 1
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Chatlaşaylyn

salam gadyrly agzalar. in gowysy bilyanin birisi çat açsa. artykmaç zatlary şotayda gürleşsek. gyzlaryn nazlenmesi.

Dowamy »

915 4
Köneler, balkanly tarapyndan 11 years ago

Kino

işsezler üçün!
täze gazaklan kinosy.şu yerik gatyrak basyn!

Dowamy »

1318 2
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago

Nika yüzigi barada...

Salam hormatly Talyplar!
Sizin bilshiniz yaly toy tutular,ele yuzuk dakylar.herkim shatlanar garaz hezillik bashlanyarda gysgacha aydanynda.
Siz otyryp oylanyp gordunizmi?
yada chyndan hem birinden eshitdinizmi?
Yada bilyanizmi?
Yuzugu gyz haysy barmagyna ve haysy eline dakmaly!
Oglan haysy barmagyna ve hay...

Dowamy »

2518 44
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

nakyl

AKYL - NAKYL
Akylyñ öỹjügi bolan nakyllarından ujypsyzja bölegine nazar aỹlamany makul taptyk. Bäbek mahaly sallançakdan gaçan alasarmyk milletiñ ỹemşik kellehanasyndan her hili samahyllanyñ çoğup durjagy belli zat. Emma atalar sözi hem nakyllara gezek gelende başga milleti öñüne geçirmejek türkmeniñ pähim paỹhasy, ỹürejigiñ...

Dowamy »

3040 18
Köneler, ghan tarapyndan 11 years ago

Turkmenistanlylar nirde kop,dashardamy icerde?

Salam!Bilyanizmi arada turkmenistana baranymda shaherler ara takside il yashulysy bilen yoldash boldym,shonda ol yurdun dashynda 2,5 mln turkmenistanynlynyn bardygyny ayitdy.Muny ozunun dal-de statistikalaryn ayityandygyny nygtady.Men-a dogrysy ayitsam hayran galdym name diyjegimem bilmedim .Turkmenistanda bary yogy 5-6mln halky bardyr,olaryn 70% i...

Dowamy »

1233 6
Köneler, muratsi tarapyndan 11 years ago

Turkmenistanlylar nirde kop,dashardamy icerde?

Salam!Bilyanizmi arada turkmenistana baranymda shaherler ara takside il yashulysy bilen yoldash boldym,shonda ol yurdun dashynda 2,5 mln turkmenistanynlynyn bardygyny ayitdy.Muny ozunun dal-de statistikalaryn ayityandygyny nygtady.Men-a dogrysy ayitsam hayran galdym name diyjegimem bilmedim .Turkmenistanda bary yogy 5-6mln halky bardyr,olaryn 70% i...

Dowamy »

1926 57
Köneler, el_mariachi tarapyndan 11 years ago

Haysy gazetler we zhurnallar hazir watanymyzda neshir edilyarler?

Turkmenistandaky neshir edilen zhurnallaryn we gazetlerin hronologiyasy:

1891 "Ashgabadskiy vestnik obyawleniy" gazeti
1895 "Zakaspiyskoe obozrenie" gazeti
1899 "Ashabad" gazeti
1914 "Zakaspiyskoy tuzemnoy gazety" fars we turkmen dilinde gazeti (Ruzname maverai bahri hazar)
1918 "Izvestia "
1920 "T...

Dowamy »

4982 19
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Dokmachy garynjalar we garynjalardan kopri

Dokmachy garynjalar(Weaver ants) barada. Dokmachy garynjalar dokamagy soyyarler. Olar ozlerine agachlardaky yapraklardan oy dokayarlar! Yapraklary bileleshdirip olardan oy dokayarlar bashga mor-mojeklerin komegi bilen :). Aslynda, lichinkadaky ondurulyan yupek bilen olar yapraklary birleshdiryarler. Edil biz koynegi sapak bilen tikyanimiz yaly bu...

Dowamy »

1331 13
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Matematika Kluby Watanymyzda

Oglanlar we gyzlar, nahili ondumli bolardy eger watanymyzda matematika kluby achylan bolsa!

Matematika klubynda meselem gechen olimpiadalardaky meseleleri chozmage synanshardyk. Olimpiadalardaky berilyan meseleleri hemmishe internetde tapyp bolyar.

Teklipleriniz, pikirleriniz :

Dowamy »

1134 3
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

özüne söger yar saylamak

salam söygüli dostlar özünize söger yar saylamak,durmuş toyuny tutmak ve ol saylan yaryn bilen ömür boyi bile bolmak bu barada pikiriniz ve özüne yar saylamagyn ichgin syrlaryny bizin bilen paylaşsanyz diyip bu temany achdym

Dowamy »

2579 75
Köneler, murad-001 tarapyndan 11 years ago

gati gen

Dostlar şu habara gati gen galdim copy paste edyan. tercime etmek gati uzin gati görman!
Kilise, bozulmayan cesetlere \'ermiş\' muamelesi yapıyor!


Sekülerizmle girdiği savaşı kaybeden kilise, üzerinden yüzyıllar geçtiği halde bozulmayan vücutlara mucize muamelesi yapıyor, söz konusu cesetlere sahip çıkarak onları \...

Dowamy »

1441 3
Köneler, batyr tarapyndan 11 years ago

Mts GSM operator

Bu gun tm-de mts GSM operatormuz
oz taze sahypasyny achypdyr yone byr zady kem internetden sms yazyp bolmayar
ynha on sahypasy
www.mts.tm

Dowamy »

1547 3
Köneler, murad-001 tarapyndan 11 years ago

IMF vs TURKMENISTAN

Shugun bir habar eshitdim agyzdan(oban helleyleri gurrun edip otyr ekeni)
bilemok, dowlet tarapyndanam bu habar aydilan bolsa, yone men shuun eshidenim uchin siz bilen paylashmak isledim.

turkmenistan bugunler imf bilen gorshup yor ekeni, kredit almak uchin,uly mukdarda. shu benzin gymmatlatma yagdayi hem shol imf-nin etdirip...

Dowamy »

1873 29
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Gelin gyzlara ve oglanlara buşluk!:)

Taze oylenenler ve oylenjekler size govy habar:)!8 caga alyp cyksanyz ayalnynz kop zatlardan mugt peydalanyamysh birem ep-eslije pul berjekmish!8. martyn shanyna:)Gyzlar gelinler begenin!
http://www.turkmenpress.com/habar-1140.tmps.shu linkde

Dowamy »

1601 39
Köneler, garakchy tarapyndan 11 years ago

Ters jogaplar

Salamjyklar! Kim ters jogap bermegi halaýa :) ýa-da haýsy ýagdaýlarda ters jogap berýäňiz?!
Men aslynda ters jogap bermegi gowy görýän köplenç. Keýpim gowy wagty ýa-da gaharym gelen wagty hemem sorag berip bizar etseler. Käwagt bolsa käbir adamlaryň menden eşdesi gelýän jogaby bolany üçin şeýdýän.
Iň köp berýän ters jogaplarym. Ejem...

Dowamy »

2532 78
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago