Soygi namekan...?

Soygi diylen zat namekan?
Gudratmykan?
Jadymykan?
Kimdir birinin duyse girip,
Dusmesimi yadyna kan.
Belki, soygi bir yigidi
Ey gormekdir ozgelerden.
Yuklenayse gerdenine
Agyr yukdur doz...

Dowamy »

4008 71
Köneler, anjeli tarapyndan 10 years ago

magtymguly söziň bilene sözdir

NAHANA GELDIŇ

Bu nakyldyr, adamzat, sen bu mekana geldiň,

Owwal ataň bilinden syzyp nahana geldiň,

Atadan enä baryp, bir katra gana geldiň,

Enede surat bolup, bu şirin jana geldiň,

Dokuz aýy ötürip, inip jahana geldiň,

Emip enän süýdüni, gundalyp, d...

Dowamy »

1721 14
Köneler, turkmen.tach tarapyndan 10 years ago

Köne sözler

köne sözler:
atja-merdiwanyn basgancaklary
....
sizden

Dowamy »

1794 6
Köneler, agza tarapyndan 10 years ago

Name üçin Türkmenler

salam gadyrly we hormatly yigitler-gyzlar!

Durmuşy aydım sazsyz göz önüne getirmek mümkin daldir. Aydım saz ayratyn bir sungatdyr.Yöne sungat diyilyan zadyn turkmenlerde yıl yıldan yitip baryanlygyny göryansiniz.Esasanam bizin aydımçylaryn başgalarynyn aydım we kliplerini ogurlayışı mende name üçin şeyle bolya diyen soragy yüze çykar...

Dowamy »

2642 19
Köneler, Dashoguzly tarapyndan 10 years ago

Gülka gülkü

bir gün polis yoldan yörap baryarka bir çagajygyn bok,palçyk,suv garyştyryp bır zatlar oynap oturanyny gorya ve yanyna baryp
-name etyan bu üçüsünü garyştyryp
çaga jogap berya
-polıs yasayan
muna polıs gyzya we gaydyp bu şekılde polıs yasama dıyya ve otaydan ayrylya
ertesı polıs ışe baryarka yene onku yerde o...

Dowamy »

1200 3
Köneler, luser tarapyndan 10 years ago

Abdy Öwezow (Abdy Eşek)


Abdy Öwezow (Abdy eşek), türkmenleriň владимер высоцкий-si diýseňem bolýar, köp aýdymlarynda onuň sazlaryny ulanýar, we onuň stilinde aýtýar. Ýalňyşmaýan bolsam Abdy öwezow, Kakow öwezowyň jigisi bolmaly
______________________________________________

Bagşylar - Abdy Öwezow

________________________...

Dowamy »

1842 0
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 10 years ago

Dostum CerıumOxyde.

Dostum CerıumOxyde, dogrudanam häzır stadıonda ınternet yok, emma özünden netıje çykarmak nädogrydyr. Hasap 3-1 boldy ony bılensın yöne mobılny ınternetın hem hereket edıp başlandygyny yatladayyn. (Köşılı talyp)

Dowamy »

1046 13
Köneler, Köşilı tarapyndan 10 years ago

Futbol

Salam oglanlar, futbolyn 2-njı taymy başlady, 1-njı taymda 8 belgılı kım don jın zenıdın oyunçysy gol saldy, sebänı bılyänızmı? Sebäbı bızın dervezebanymyz azajyk üşäpdır, hâzırlıkçe 1-0 oyun erbet gıdenok garaşaly, görerıs.

Dowamy »

1128 18
Köneler, Köşilı tarapyndan 10 years ago

çilim çekmek gadagan

salam hormatly dostlar.
gunde shoool bir tema barada gürrün etmalinde arasynda gülüşelin. her kim öz bilyan angidotlaryny yazsyn. okap gülüp-gülüp içimiz gyrlsyn. onda name ilk bolup özüm yazayin.

çilim barada

bir gün tm-de "çilim çekmek gadagan" diylip perman çykypdyr. ol hemme yere gysga wagtyn içinde tasirin...

Dowamy »

7120 37
Köneler, turkmen-2008 tarapyndan 10 years ago

Yoldan pul tapmak

salam hormatly agzalar. şu gün ertir irden evropa yurtlarynyn köçelerinden gelyarkam alymdan bir sany 100-lik evro pul çykdy. menem name nirede gördüm ön 100-lik evrony. derrev salamlaşyp, gujaklaşyp aldymda jübime saldym we göni teknoloji magazina yoluma devam etdim. entek teknoloji magazina gelmezden ön sizlerden maslahat salayin diydim. name ede...

Dowamy »

1466 19
Köneler, turkmen-2008 tarapyndan 10 years ago

Tm-de tazelik barmy

salam hormatly agzalar hazir tm-de name tazelikler bar. sizlerden hayiş yazsanyz begenerdim. hazirler menin gaty içip gysyp başlady name etjegimi bilemok. tm gitsemi gitmesemmi diyyan. eger bir üytgeşiklik yada bar bolsa tizden barjak. egzamenlerem az galdy.

Dowamy »

1771 9
Köneler, turkmen-2008 tarapyndan 10 years ago

Halaýan aýdymlarymyzy ýazalyň!

"Käbir aýdymlar şerap ýaly bolýar, diňledigiňçe diňläsiň gelýär" diýýärler, emma men muňa goşulammok. sebäbi haýsy aýdym bolsada gaty köp diňleseň ýüregiňe düşýär we diňlemäňi goýýaň emma aradan bir iki aý geçýär welin şol aýdymy ýene diňläsiň gelýär!
Geliň herkim öz şeýle gowy görýän Türkmen aýdymlaryny we kimiň aýtýanlygyny ýazsyn!!!
...

Dowamy »

8050 49
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 10 years ago

Maslahatlaşaly

Yevropa çempıonady barada soragym bar, nedırlandlan gelejekı ykbaly barada kımın nähılı pıkırı bar?
Belkı yevropanyn çempıony şolar bolar:'(

Dowamy »

883 5
Köneler, Köşilı tarapyndan 10 years ago

Salam

Salam dost, hoş geldın, menem täzeräk, düşünmesemem basyşdyryan özä, ay öwrenşerıslay. Bolyar onda ıslendık meselede habarlaşyp dur.

Dowamy »

905 3
Köneler, Köşilı tarapyndan 10 years ago

Goldaw

Salam oglanlar, dogrydanam boljah oyna sabyrsyzlyk bılen garaşyarys, koreyanyn bet oyunçylary hem gelmegı mümkın, emma şeylede bolsa umydymyzy yıtırmälı, ıslendık yagday yüze çykanda hem öz türkmen oglanlarymyzy goldamalydyrys.

Dowamy »

686 1
Köneler, Köşilı tarapyndan 10 years ago

Arzuw

salam talyplar men taze agza . Men siz bilen yakyndan dostlasmak taze -taze tanyslyk acmak isleyarin.

Dowamy »

993 10
Köneler, kirpik tarapyndan 10 years ago

Yalanchy oglanlar

Duny bir ishgarimiz halashyan gyzyna jan edyar:
- Dushushardyk weli men shu wagt shaherde dal-da men Maryda – diyya. Telefony goyandan son men:
- bay-ba mena bu yerlerine Ashgabatmyka diyip yordum…
-ay bashga name diyeyin, shu wagt pulum yoga onun bilen dushushar yaly. –
-pulun yok bolsa hokman aldamalymy?! Dogryny ayt...

Dowamy »

2395 60
Köneler, Harmandali tarapyndan 10 years ago

Mekan Ýazmyradow


Mekan Ýazmyradow, biz çagakak toýlar şu bagşyň aýdymyny aýtman sogulmazdy. Ýöne ýaş aradan çykdy, Mekanam Nurýagdy Tokga, Baýram Tagan, Serdar Rejepow ýaly türkmen aýdym saz sungatynyň uly ýitgileriniň birimikä diýýän.
Aýdymlaryny Nury Meredowyň stilinde aýtýardy. iň belli aýdymlary "Öz ilimiň gyzlary", "Gaýtala!" ýöne gaýtala aýdym...

Dowamy »

1460 10
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 10 years ago

World Cup 2010

Salam oglanlar we gyzlar. dunya cempiyonaty 2010 barada bir bilyan zadynyz barmay? Turkmenistanyn milli yygyndysyn yagdayy nahili? oynap biljekmi? in sonky yagdaylar nahili? dileg edelinda hany oglanlar uyship. bizem bir dunya gorunelinda... nesip bolsa...

Dowamy »

1373 30
Köneler, engineerboy tarapyndan 10 years ago

Euro 2008

Millet ukymysynyz barynyz?! Futbol bashlandy how! Birden-biriniz achayarmykanyz diydim weli bolyada gyz bolup utanman ozum achaydym bu temany :P Jedel-medel edyaniniz yokmy aranyzda?! Hany kim haysy komandany saylaya?! Haysy komandalar finala chykar oydyaniz?! Haysy komanda yeniji bolarka (ya-da bolmagyny isleyaniz?). Men gyz bolanym uchin men kopu...

Dowamy »

2587 60
Köneler, Harmandali tarapyndan 10 years ago