London turkmen football komandasy

salam hemmelere!! ay mus-muslap oturmayyn da mustapa diyeyinlay :)
londonda yashayan oglanlara (gyzlar pokgi depip bilesi yoklay,ozleri ish bolar:):) ) eger dynch guni, yagny bazar guni bosh wagtynyz bolsa 2-nji zona n16 stokenewington etrabynda yerleshyan "clissold park"da football oynamaga cagyryaryn!!
hema bu bizin ozara dushushygy...

Dowamy »

1186 0
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

CHELSEA-YUWE

HORMATLY TALYPLAR HEM-DE CHELSEANY-NG TM FANLARY.BILI$IMIZ YALY,ERTIR CHELSEA MYHMANCHYLYKDA YUWENTUS BILEN OYNAMALY.$OL OYUN HAKYNDA BIR-NACHE TAZELIKLERI YAZASYM GELYAR.ANELKA WE DEKO TRAWMA SEBAPLI OYUNA GATNA$YP BILMEZLER.YONE ESSIEN OYUNA CHYKAR.YENE-DE TAZELIKLERI YAZYP DURARYN.CHELSEA USTUNLIK ARZUW EDYAN!!!

Dowamy »

2597 111
Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 11 years ago

Туркмен раятлары Туркиеде...

эшидишиме горэ Туркиенин хоеумеди юрдун ичинде гезип йорен Туркменистанлы раятлары чыкарярмышын чынмыкан...........

Dowamy »

2795 64
Köneler, aziat tarapyndan 11 years ago

Jowamygulkelim Sherhi

Assalamu aleykum hormatly agzalar,
Pygamberimiz s.a.w. aydyp gechen mubarek hadysy-sherifleri her bir musulman adamyn durmush yol-yorelgesidir. Shonda musulman adam Hudayyn razychylygyny gazanar.Rasulullah s.a.w. oz durmushynda kop hadyslary aydyp gechen. Hadyslar gysga aydylan hem bolsa ozunde uly manylary jemlapdir. Shol sebapden olara "Jo...

Dowamy »

1982 30
Köneler, asylly tarapyndan 11 years ago

Jowamygulkelim Sherhi

Assalamu aleykum hormatly agzalar,
Pygamberimiz s.a.w. aydyp gechen mubarek hadysy-sherifleri her bir musulman adamyn durmush yol-yorelgesidir. Shonda musulman adam Hudayyn razychylygyny gazanar.Rasulullah s.a.w. oz durmushynda kop hadyslary aydyp gechen. Hadyslar gysga aydylan hem bolsa ozunde uly manylary jemlapdir. Shol sebapden olara "Jo...

Dowamy »

3003 59
Köneler, asylly tarapyndan 11 years ago

Kazan-ashgabat

hormatly talyplar!geling "$elkowyy put-2009" hakynda oz pikirlerimizi paylashalyng.bili$imiz yaly,bu kopchulikleyin dabara 2009-njy yylyng 5-nji sentyabrynda kazanda bashlayar we 11-nji sentyabrda a$gabat $aherinde tamamlanyar.bu yoreyish bizing turkmenistan diyarymyzyng yer-yuzunde has-da tanalmagyna goshant goshar.turkmenistan bu dabara guychli...

Dowamy »

1013 3
Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 11 years ago

TurkmenWorld TV

Hormatly agzalar, TurkmenWorld TVsi açyldy. Şu wagtky kanal sany az, soň ýuwaş ýuwaş köpeltmekçi.


Kanalaryň görnuşleri:
Türkmen Klip (700 töweregi türkmen aýdymçylaryň klibi bar)
Türkmen Ýumor (70 sany )
Çeper Filmler (Keçpelek, Ahmyr, Mährem Çynar, Magtymguly, Syrly Mukam, Şaýly Gelin,
Ýuwaş Gelin...

Dowamy »

1228 5
Köneler, merdan ata tarapyndan 11 years ago

TurkmenWorld TV

Hormatly agzalar, TurkmenWorld TVsi açyldy. Şu wagtky kanal sany az, soň ýuwaş ýuwaş köpeltmekçi.


Kanalaryň görnuşleri:
Türkmen Klip (700 töweregi türkmen aýdymçylaryň klibi bar)
Türkmen Ýumor (70 sany )
Çeper Filmler (Keçpelek, Ahmyr, Mährem Çynar, Magtymguly, Syrly Mukam, Şaýly Gelin,
Ýuwaş Gelin...

Dowamy »

1034 1
Köneler, merdan ata tarapyndan 11 years ago

Howa

essalowmaleykum!bagyshlan shu gun hezreti muhammet aleyhessalam pygambermizin dogulan guni hemmanizin dilan yagshy dileglerniz shu gun kabul bolsun!

Dowamy »

867 3
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Bina

Gadyrly talyplar ,hudaya $ukur Turkmenistan dovletimihiz gun gunden osyär gulleyär gozelle$yär ovadan seyilgäh-lerimiz ak mermerden binalar-myz,hop $u bina diyemde kel-lä bir zat geldi yurdumuzda gurulyan binalaryñ kopisi govne jay däl

Dowamy »

1157 18
Köneler, kary tarapyndan 11 years ago

Name uchin ekzamen dowri gechmek kyn dushya

Bilshimiz yaly yylda 365 gun bar
52-guni dynch gune dushya
313 gun galdy
50 guni hich yssyda okasyn gelmeyan tomus gunlerine dushya
263 gunumiz galdy
gunune 8 sagady ukuda gechiryas,diymek
bir yylda 122 gun ukuda gechiryas
141 gunumiz galdy
eger gunune 1 sagatjyk dynch alyp gechirsek,15 gun...

Dowamy »

1289 18
Köneler, muslimah tarapyndan 11 years ago

Nokia telefonlar üçin "türkmenistan" temasy. (thems)

Salam hormatly agzalar! Köpimiz nokia telefonyny ulanýandyrys. Dashary ýurtda okaýan bolsañyz, meniñ berjek "türkmenistan" temam hasam göwnüñizden turar. Onda milli gymmatlyklarymyz shekillendirilen.Turkmenistan.nth

Dowamy »

1364 17
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

"STUDENT"SOZUNING MANYLARY...

HORMATLY TALYPLAR!MEN "STUDENT" SOZUNING YUMORISTICHESKI MANYSYNY YAZMAKCHY.SIZEM SHULAR YALY YAZMAGY BASHARSANGYZ SHU YERE YAZYNG.

C-СОННОЕ
Т-ТЕОРИТИЧЕСКИ
У-УМНОЕ
Д-ДИТЯ
Е-ЕСТЕСТВЕННОЕ
Н-НЕ ЖИЛАЮЩЕЕ
Т-ТРУДИТЬСЯ

Dowamy »

1344 18
Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 11 years ago

Hokga çykaralyňmy?...

Mekdep ýyllaryňyzda belki köpiňizde bolandyr: biri bilen öz pikiriňizi, ideýaňyzy paýlaşansyňyzdyr. Soňam "Aý özüňden hokga çykarmasanaýt..." ýa da "Akyl satma injik" we ş.m. sözleri eşidendiňizdir. Hokga sözi türkmençede ýalňyşmasam "täzelik" manysyny hem berýär, ýagny öwrenişileniň daşynda bir zat orta atmak, bizde hokga hasaplanylýar.
...

Dowamy »

1200 10
Köneler, btp tarapyndan 11 years ago

Mewlid kandiliňiz mübärek bolsun!!!


Mewlid näme diýmekdir? mewlid kandili nämedir?
mewlid "dogulma wagty" diýmekdir. adamzadyň gutulyşy üçin goýberilen soňky we iň beýik pygamber, biziň Pygamberimiz(s.a.s.) 571-nji ýylda kamary aýlardan Rebiü'l-ewwel aýynyň 12-nji gijesinde dünýä indi. bu mübärek gijä-de "mewlid kandili" diýilýär.

Pygamberimiz Hezreti Mu...

Dowamy »

2457 15
Köneler, şakird tarapyndan 11 years ago

Soldat ýüregi

Ol beýik wolganyñ sag kenaryndan
alymlar tapdylar kaska, ýaragy.
Gapdalynda shindi ýere siñmedik
ýatyrdy soldatyñ urýan ýüregi.
Emaý bilen gazyp alyp gudraty,
üýshdüler dashyna hersi bir ýerden.
Bu eziz howadan dem alan ýürek
adam sesi bilen gürledi birden:

"bu jepaly ýer astynda
...

Dowamy »

1736 21
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

Bir sorag

Salowmaleykim adamlar. Mende bir sorag barlay mumkin bolsa? Nahar iyemizden son towir galdyryas. Shol towir galdyrmazdan on kabir adamlar elini yuzune sayyp bashlayar. Kabir adamlar goni okap bashlayar. Sholaryn haysysy dogry bilyan bamay?
Dushundirip bilendirinlay...

Dowamy »

1730 7
Köneler, pulin-lay tarapyndan 11 years ago

Bildirgec.org bilen talyplar.com'yñ näme arabaglanshygy bar?

Salam hormatly agzalar we administratorlar!
Men google'da aýlanyp ýörkämWww.bildirgec.org saýtyna gabat geldim. Menä talyplar.com'myka diýipdirin. Özüñüzem habar alyp görüñ.
Farabi! Ol saýtyñ talyplar.com bilen näme baglanshygy bar? Dizaýny meñzeýär eken.
Hormatly agzalar! Ýa-da siziñ içiñizde bilýänler barmy?
Soramak a...

Dowamy »

1217 10
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

Gutlag

Salam hormatly talyplar.comuň zenan agzalary!!!Men siziň we mähriban enelerňiziň yetip gelen dünýa zenenlar günü bilen gutlaýan bu durmuşta üstünlükler hemraňyz bolsun güler yüzleriňiz hemişe gülüp dursun. Alla ýaryňyz bolsun!!!

Dowamy »

877 1
Köneler, Jara tarapyndan 11 years ago

Siriya

Salam hormatly Talyplar,
Men Siriyanyn paytagty DAmascus ve ikinji uly saheri Aleppo saherlerinin atlary türkmençe nadip atlandyrylyar aranyzda bilyan bar my?

Dowamy »

1225 13
Köneler, MH tarapyndan 11 years ago