Lebap's zone

Soyguli lebaplilar.Seredip otursam biz lebaplilar gati passiw.Bizem yazisali ahirin!Janini yakyan dine azazil99'mi?Yazisali!Tazelikleri paylasali!Bu bizin zonamiz bolsun.

Dowamy »

995 12
Köneler, santral tarapyndan 11 years ago

Turkmenin gozleginde........

Kubada turkmen barmyka......

Dowamy »

863 2
Köneler, aziat tarapyndan 11 years ago

Turkmenin goragynda......

Eyranyn Gulustan welayatynda yashayan turkmenlerin arasynda bolup gechyan sonky wakalar......olara eyran hokumedinin tasiri........

Sheylede Owgan turkmenleri barada........

Dowamy »

951 0
Köneler, aziat tarapyndan 11 years ago

Habar bar

salam talyplar.com agzalary we daşyndan jyklayanlar bu habarym ykdysadyete degişli bolup durya yaňy yakynda halkara walyuta fonty kawkaz we merkezi azya boyunça hasbaty yayradyldy şonda bu regionyň geçen 2007-nji yilda 12 prasent ösipdir 2008-de bu görkezji 6 prasent bolupdyr üstümizdäki 2009-njy ýylda bu görkezji 2 prasenda deň bolor diylip garasy...

Dowamy »

1139 10
Köneler, usher tarapyndan 11 years ago

3-nji Jahan ursy

Bilgiç ayal wanganyñ aytmagyna gorä 2010-njy ýylda 3-nji jahan urshy turmaly. Shol urushdada ýadro yaragy ulanylmaly(mysh). Dawalar eyyam bashlanmyshyn. Bilyansiniz öñden görüji wanganyñ aydan zatlarynyñ hemmesi diyen yaly dogry çykdy. Bu gezek nähili bolarka?! Pikiriñizi aydaysañyz.

Dowamy »

2340 47
Köneler, DangerOus tarapyndan 11 years ago

Satnbul Akasay-Laleli Linyasy

Satbulda işleyan turkemler barada name pikir ediyarsiniz.Satnbul Akasay-Laleli Linyasy. işleyşi barada pikirleriniz.

Dowamy »

917 1
Köneler, hitrovka tarapyndan 11 years ago

Azazil99 dan JOGAP

(turkmenabatlilar men sizi soyyan)
yazgimdaki kritiklere yuzlenyan!!Dost sen mana milletparazci diyjek bolyanmi?Dogrusy menin aslymda dine turkmen dal,menin aslymda ozbek ve arap gany bar.Yone sondada men ozume TURKMEN diyip yorun.Men Lebapli dostlarimi tapmak ucin yazgini yazdim.FREEDOM,ROWSEN ve beyleki meni goldanlara RESPECT.Islemeyanler...

Dowamy »

1352 38
Köneler, azazil99 tarapyndan 11 years ago

Oylanma bn bir iki agyz gurrun?

salam agzalar shu oylanmany soragdan doldurun gaty aktiw gatnashyar, sag bolsun ustunlik oylanma...

Dowamy »

3106 156
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Internet ganymy yurtlar

Önler dine inlis we rus dilinde şeyle zatlar yazylyardy. indi türkler hem yazyp başlady. yany şu habarda okadym. Türkmenistany internedin duşmany edip bellapdirler. Hakykatdan hem Türkmenistanda internedin yagdayy öwerlik dal. Hajyly metjit ya-da gapysy soldatly internet kafe açmak meselani çözenok öydyan.

Dowamy »

1405 4
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

biz taze seljuklyladyrys

hytay daşyna näme üçin diwar gurdy bilyäňizmi? dogry goranmak üçin kimden goranmak için elbetde türkmenlerden yagny köne sejuklydan .taryhda seljuklylar diyip tanalan biziň ata-babalarymyzyň dünyäni sarsdyran güyji bolupdyr. we bu günlerde orta aziya türkleri diyip söz açyan türkler basym biziň taryhymyza eye çykjaklar men birnäçe taryh çeşmelerine...

Dowamy »

1216 12
Köneler, supermen tarapyndan 11 years ago

Ashgabadyng taryhyndan...

Ayryldy. Seredin: talyplar.com kanunlary.

Dowamy »

926 3
Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 11 years ago

Türkmen chaty (3)

Salam hormatly talyplar we apzalar!.türkmen chaty 3 hosh geldiñiz!!!.

Dowamy »

2155 100
Köneler, Rowshen-Jm tarapyndan 11 years ago

Ykdysady çökgünlik

hormatly talyplar!

mening gozgayan meselam yakyn taryh bilen baglanyşykly, has dogrusy golay geçmiş bilen şu gününg arabaglanyşygy barada.

1-niji mesele:

könemöwrit demir penje sssr-ing dargamagynyng sebaplerini taryhçylar dürli-dürli düşündiryarler. kabirleri yalan propoganda diyseler, kimileri ynanç y...

Dowamy »

1234 4
Köneler, yadan tarapyndan 11 years ago

Crazy Talk. (surat, portretleri gürletmek)

Salam hormatly agzalar! Men diýseñ täsin we prikol programma täsin geldim. "Crazy talk" programmanyñ kömegi bilen siz öz suratlaryñyzy (portret) gürledip bilersiñiz.
Programmany ulanmak gaty añsat. Suratyñyzy "crazy talk"-a ýükläp gürleýish stilini saýlamaly. ( shadyýan, gaharjañ, geñ galan). Ondan soñ bolsa microfonda gürletjek sesiñi ýazm...

Dowamy »

1702 38
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

şu aýdymy diňlemän ötä gitmäň

Öňräk oscar dabarasynda Slumdog millionairee oscar aldy. Şol kinonyň soňunda bet aýdym bar, ady "Jai Ho". Men gaty haladym şol aýdymy. Bu gün bir ýerde pussy cat dolls hem remixini edenligini gördüm. Gaty gowy bolupdyr. Siziň bilen paýlaşasym geldi.
Rapidshare linkler:
Originaly
Pussy cat dollsyň aýdany

Bellik: l...

Dowamy »

998 0
Köneler, asuda tarapyndan 11 years ago

ASTANA BABA TAZELIKLER

ASTANA BABADAN TAZELIG

Dowamy »

3769 93
Köneler, astanababakemall tarapyndan 11 years ago

turkmenabatlilar men sizi soyyan!

Dogrusini aytsam Askabatda bize,Turkmenabatlilara kin dusyar.Biz oz oyumizde oz dilimizce,siwemizce gurlap owrenisipdiris.Sona ozume dost tutunar yali Turkmenabatli gozleyarin!Hat yazjak bolsaniz adresim azazil99@mail.ru azazil99@gmail.com azazil99@rambler.ru azazil_ayakta@yahoo.com a yazin hayis.Haaa aytmasa men erkek.

Dowamy »

1847 42
Köneler, azazil99 tarapyndan 11 years ago

kone atlar

salam deng-du$lar!geling,yurdumyzdaky $aherdir-obalaryng kone atlaryny sanap gecheling.olar yadymyzda galsa gowy bolar.

a$gabat $aherining 1917-1929-njy yyllardaky ady "poltaratsk"

turkmenabat $aherining gadymy ady "amul"

turkmenba$y $aherining 1925-nji yyldan gara$syzlyk yyllaryna chenli ady "krasnowod...

Dowamy »

1321 20
Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 11 years ago

mary dan tazelıkler

essalawmaleykım talyplar.mary ılındakı tazelıklerı bılyanız mı.taze uly metjıt ,ene mahrı,taze mekdep,we beylekıler....hormatly prezıdentımız tarapyndan acyldy.mry dan hemmelere slm.

Dowamy »

909 4
Köneler, döwran tarapyndan 11 years ago

BIZNESIN SYRLARY NAMEDE???

salam den-dushlar!!! eger haysydyr biriniz biznes ugrundan bashynyz cykyan bolsa bir azajyk bolsada maglumat berayse!!! men shu wagt biznese yany yany yorjen-yorjen etjek bolyan caga yali!!! biznesde in esasy zatlar diyilip name hasap edilyar!!!has dogrusy biznesin syrlary namede???

Dowamy »

1202 3
Köneler, yewropa tarapyndan 11 years ago