Nowruz baýramçylygy barada.

Salam hormatly talyplar we agzalar!.sizi ýetip gelýän ýagny musulman baýramy täze ýyl bilen gutlaýan!.nowruz baýramynyñ gelip çykyshy barada içiñizde bilýäniñiz bar bolsa gaýrat edip ýazyñ.

Dowamy »

2634 40
Köneler, Rowshen-Jm tarapyndan 11 years ago

Merwing taryhyndan...

На протяжении тысячелетий на территории Туркменистана создавались, расцветали, разрушались и снова набирали силу государства, каждое из которых внесло свой неповторимый вклад не только в культуру Центральноазиатского региона, но и в историю мирового искусства в целом.

С раннего средневековья земли, расположенные на северо-востоке от...

Dowamy »

939 2
Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 11 years ago

Merwing taryhyndan...

На протяжении тысячелетий на территории Туркменистана создавались, расцветали, разрушались и снова набирали силу государства, каждое из которых внесло свой неповторимый вклад не только в культуру Центральноазиатского региона, но и в историю мирового искусства в целом.

С раннего средневековья земли, расположенные на северо-востоке от...

Dowamy »

1052 0
Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 11 years ago

Marmara gyzy(aydym-degişme)

Aydym düzdik. Baha berin.:)

Türkmen halk aydymy -Alty joradan


Sözleri

Bir gyz gördüm Marmarada
Menzeyar ol marmelada
Aklym galdy ol belada
Yşk oduny yakyp gitdi

Söygimi dünya yang etdim
Otyrdym turdym, tang etdim
Ahyr çydamadym jang etdim
S...

Dowamy »

1252 12
Köneler, Talyp2000 tarapyndan 11 years ago

Turkmen gyzlarynyn rossiyada bolup yorishi

Meni bagyshlan talyplar dushunyan size bular yaly zat aytmalam daldir veli gorenimden son aydayayyn ditdim. kabiriniz tnt kanaldan "S**S s Anfisoy Chehovoy" programy bilyan bolmagynyz ahmal ana shonda bir turkmen gyzy gorkezdiler mende zapisi bar egerde kim gormek islese, menin kellami agyrtyan zat bir turkmen gyz tm-da durmusha cykyar birine olam(...

Dowamy »

98582 117
Köneler, abcdefg tarapyndan 11 years ago

DEJAVYU

Salam hormatly talyplar! Men duyn bir bloga gabat geldim. Shol bir zadyn gaytalanmagy. Men kan dokumental filmleri goryanim uchin bu hadysa barada azajyk bilyarin. Bu hadysa DEJAVYU diyilyar. Kabir alymlaryn teoriyalaryna gora bizin wagtymyz 1 olchegli dalde kop olchegli. Shonun uchin gechmish,geljek we shu gun biri-birlerine parallel dowam edyarle...

Dowamy »

906 2
Köneler, Chowdur tarapyndan 11 years ago

Дежавю

Salam hormatly talyplar! Men duyn bir bloga gabat geldim. Shol bir zadyn gaytalanmagy. Men kan dokumental filmleri goryanim uchin bu hadysa barada azajyk bilyarin. Bu hadysa DEJAVYU diyilyar. Kabir alymlaryn teoriyalaryna gora bizin wagtymyz 1 olchegli dalde kop olchegli. Shonun uchin gechmish,geljek we shu gun biri-birlerine parallel dowam edyarle...

Dowamy »

825 0
Köneler, Chowdur tarapyndan 11 years ago

Haysi welayat internedi kop ulanyar

Hormatli agzalar gelin yaris gecireli?Haysi welayat in kop internete giryar?Internet haysi welayatda has osen.Icine girip oz welayatinizi yazin we welayatinizi goldan!

Dowamy »

2937 132
Köneler, azazil99 tarapyndan 11 years ago

Nury meredow

salam hormatly agzalar....men sizden hayyshym bar....gayrat edinde nury meredowyn sonky chykan albomyny inetden haysy yerinden tapyp bolar gayrat edip aydynsana..... dogrymy aytsam sesine zar bolup gitdim ozum ukr da bolam son kan dinlap bilemok.... gozlesemem kone aydymlary bar.......

Dowamy »

1899 22
Köneler, dereksiz tarapyndan 11 years ago

Ýahowa, din duşmanlary

ABŞ-de Charles Taze Russel tarapyndan 1872 de başlap 1931 ýylyndan soň özlerine yahowa diyip tanytmaga başlan misyoner toparynyna berilen atdyr.
Görnüşde Hezreti Isa dan kitaby mukaddesden tanydyp Yahowa Şahitleri : çyndan bolsa “Dünýa Jenneti” ynanjyny yaygynlaşdyrmak üçin Sionizmanyň emrinde işlaemekdedir Injiliň, Ýahowa adyny berd...

Dowamy »

2263 77
Köneler, Zamahşary tarapyndan 11 years ago

çingiz aytmatov aradan çykdy

Türk dünýäsiniň Çingiz atasy aradan çykdy.
Dünýä belli ýazyjy, türki dilli halklaryň “Çin­giz ata” diýip ýüzlenýän adamy, “Asyr­da­nam uzaga çeken gün”, “Çapgy ýassygy”, “Kas­san­dranyň tagmasy“ romanlarynyň awtory Çin­giz Aýtmatow hepdäniň Ýaşgüni Germaniýanyň Nürnberg şäherindäki hassahanada segsen ýa­şy­nyň dolmagyna alty aý galanda arad...

Dowamy »

1315 8
Köneler, oguzata tarapyndan 11 years ago

Dunya turkmenleri

Dunya turkmenlerin halkara ynsanperwer guramasy .......agza bolmak kynmyka

Dowamy »

1242 6
Köneler, aziat tarapyndan 11 years ago

Kop okan kop bıler

Bır yarysh gechırmegı yuregıme duwdum.Sebabı hem bar.Shu wagtky yashlaryn yagny sızın kop kıtap okayandygynyzy test edıp gorjek bolyan. Kım kop okapdyr. Bu yerde dıne kıtabyn adyny-awtoryny yazsanyz bolany. her kım okan kıtabynyn bashynda ıne shular yaly san alamatlaryny goysalar son sanamak ansat bolar. Sızı yarysha chagyryan yaryshyn bayrag...

Dowamy »

4785 63
Köneler, saylanan2 tarapyndan 11 years ago

Opera mini 4.3. Internedi jübiñizde göteriñ.

Salam hormatly agzalar! Meniñ bu maslahat berjek programmam (brawzer) türkmenistanly mobil telefonyndan internede çykýanlar üçin peýdaly.

Onuñ aýratynlyklary:
saýtlaryñ sahypalaryndaky kilobaýtlary kiçeldýär. Ýagny megabaýtyñyza pul töleýän bolsañyz, puluñyzy tygshytlarsyñyz.
Sahypalary kompýuterde ýaly görüp bolýar.<...

Dowamy »

2981 20
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

ovrenmek ,bilmek isleyas

hemmelere salam MEN MARY VELAYATdan men bir zat sorayyn diydimda bu talyplar .com dine talyplar yazyamy ya da menin yaly ishlap yoren oba oglam barmy ony sorayn diydim .Hazir men 1990-njy yil menem okuvu yaman soyyan yone men vayenni,organ,yagny agur diyen yaly okuvlara ya bolmasada ishlere girjek bolsan nacherak pul harjamaly onu ovrenesim gelya...

Dowamy »

856 1
Köneler, paroll tarapyndan 11 years ago

bir pursatyn gaytalanmagy

SALAM men bir meselanin ussunde durup gecesim gelyar mukin bolsa oz pikirinizi yazaysanuz. adm birhereket edende sol hereket ol adamyn durmusynda onem bir gezek bolup gecen yaly bolyar
MESELEM; bir adam elinden birzady gacyryp dowdi ya-da bir adam bilen ilkiji gezek otluda bile gidip baryar... al yone bupursatlar onem bolup gecen yaly boly...

Dowamy »

964 9
Köneler, raju tarapyndan 11 years ago

Apofis 2029

Salam talyplar! Taze habar b/n tanyshmagynyzy isleyan. 2029-njy yylyn 13 apreli (anna) adamzat uchin in pajygaly gun bolmagy mumkin. NASA-nyn alymlarynyn aytmaklaryna gora diametri 400 metr bolan asteroid APOFIS yerin orbitasyny, yere gora 30400 km dashlykdan gechip gider. Takmynan shol aralykda yerin kop sanly emeli hemralary aylanyar. Geljekde b...

Dowamy »

1147 16
Köneler, Chowdur tarapyndan 11 years ago

World mobile phon.

Salam hormatly talyplar we agzalar!.men bu temany açmak bilen siziñ haýsy telefon modellerini gowy görýändigiñizi bilesim gelýä!.hemde gowy görýän telefonyñyz haýsy tarapdan ýa-da näme ish bitirýär.meselem:iphon,nokia,sony ericson,samsung...shu telefon kompaniýalaryñ haýsysy gowy?!we haýsy modeli.shu taýyk arkaýyn ýazyberiñ!. jogabyñyza garashýan!....

Dowamy »

2034 65
Köneler, Rowshen-Jm tarapyndan 11 years ago

Jan dostlar

gayrat edin shu chopan sozuni ulanman shu yerde ,gelishenok,on biri aytdy yetik 100 chopan gerek dal bu sayda,akyllysyraman name bolsada ,onun yerine sada diyen sozi ulanyn ,ata diyen agza men chopan diyse baryn chopan bolup yorjek bolman ok saglygynyz .

Dowamy »

1190 7
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Moda kowalashan gyz üçin

Salam hormatly agzalar! Shu ýazgydaky meseläni gozgamankak birinjiden ashaky goshgyny ünsli okañ.

Ene-atadyr bashyñ galasy,
shol galanyñ gadryn bilmediñ gyzym.
Maoda diýýän zat bashyñ belasy,
öwüt nesihatym almadyñ gyzym.

Dodagyñ gyrmyzy, gözüñde surna
dyrnagyñ hynyzy, saçyñy bürme
gö...

Dowamy »

9431 82
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago