ilkinji soygi..

yaz damjasy gözyaş bolup görüner, ilkinji soygiňden düşende jyda, yapraklar baş atyp zaryn yranar, ilkinji söygiňden düşende jyda, şahyrsyň sen yara goshgy düzersen kagyza däl yüregiňe yazar sen, ömür boýy mähir küysäp gezer sen ilkinji söygiňden düşende jyda --ertir dynch gunim yone shu gun bir...

Dowamy »

10606 58
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

YOUTUBE TAZE KLİPLER

DOSTLAR BU GÜN STAMBULDA YZLY-YZYNA GOWY KLİPLER ÇYKYAR. GÖRJEK BOLSANYZ YOUTUBE AÇYNDA GİRİŞİNE ,,SHATDY,, AÇARSÖZİ BOLSA 999999 YAZAYİN.BOLYAR GÖRÜŞERİS....

Dowamy »

1711 5
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

Hakyky Turkmen nahili?

Aslynda pikir kellamie onrakden bari bar.. we achilies-in jankaka-nyn pikirlerini bir yazgyda bermesi bashga birinin bolsa shonun yaly zatlary ayralyn diymesinden sonra kellame geldi pikir.. umuman mundan bashgada kopden bari oayan yazylyan yazgylary welin icinde turkmen dine yakyn edyan pikirlilerem bar.. ondan uzakrak edyanlerem bar.. eysem hakyk...

Dowamy »

1287 4
Köneler, Seyitrix tarapyndan 11 years ago

Wagt çalt geçyami sonky döwürde

(taze tema açaymasak olan suwy çykdy öytyan,sonam sonky wagtlar tema açyanam tolyly olam özine göra açyp goyberyar dowamam edip bolanok)

sonky döwürde(2-3 yyllykdan bari) wagtlar mana göra yaman çalt geçip başlady, hamala kasetany öne saratyan yaly wagty tutyp bolanok, ya-da men günuzyn kompyuterin başynda bolanymdan şon yaly, sizde...

Dowamy »

2561 42
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Sahypa açmak üçin name gerek

türkmenistanda şeyle sahypa açmak üçin naçe dolar gerek. bilyaniz bar bolsa jogap yazynsana hayiş dostlar. 2-nji den aşgabatda internetin sagaty naçe. sagbolun.
www.shatdy@hotmail.com

Dowamy »

1291 12
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

Dostluk

Dostlar eger mumkin bolsa elbette bermek gorkezmekisleyanler.. tanyshlyk ucin msn messanger, yahoo messanger, icq number goysanyz shat bolarys belkem dushuncelerimizi yakyndan gurleshmek ucin.. mena chekinemok.. ::
alyn eger kimde kim gugleshmek islese::
seyitrix@hotmail.com msn
fbi_seyit@yahoo.com yahoo
344870379 icq....

Dowamy »

2208 18
Köneler, Seyitrix tarapyndan 11 years ago

Gutlag

salam eziz yaşlar.ilki bilen bu siteni guranlardan ALLA razy bolsyn..

Dowamy »

1194 6
Köneler, amanbjk tarapyndan 11 years ago

ajam bolsa hakykaty aydalyn dostlar

bagyşlan welin ,siz meni yalnyş düşündiniz.
sürini bir ayakdan sürüp bolmaza.yöne menem stambulda işlamde gaty köp gördüm. meselem aksarayda oteller doly türkmen .men hiç kimin şahsy durmuşa garyşmak islamoga,yöne men öz pikirimi,paylaşdym, ajam bolsa dogrusuny aytmaly şeylami dostlar.olrynam öz üne göra düşünjeleri. yöne türkmen bolup şu z...

Dowamy »

1186 3
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

Stambuldaky türkmenlerin yaşayşy

slm dostlar ve joralar.men bugün istanbulda işleyan türkmenlermiz barada söhbet açjak. howwa, name her kimin bir derdi bar, yogsa 2650 km yol söküp maşgalasyny yada garagöz çagalaryny taşlap gelmezlera stambula...bu erde bizin adamlarmyzyn hemmesi 500-
600ytl, yagny 400 we 500 dolar arsynda aylga işleyarler ..yöne name iyip -içgi yok, ş...

Dowamy »

11198 65
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

Komek sorayan

doganlar, hacan gıryanızey bu yerık. bır gıden yazyshyanyz welın men hergezek gıc galyn oydyan. yagny dıyjek bolshym bı turlu dushunmedım men muna. aranyzda komek etjek juwanmertler yokmay. menem aranyza alyn. hayysh. suyjı arzuwlar bılen....

Dowamy »

1171 8
Köneler, shoh tarapyndan 11 years ago

Yazgy

Menin pikirimche bu sayt gaty govy ekeni, men shu gun birinji gezek girdim talyplar.com, chunki azajyk vagtym bardy, on dine gybat.net giryadim, indi bu yerigem girerin, oz shaherin hakynda habar okamak gaty gyzykly :-)!

Dowamy »

1367 22
Köneler, Gulyalek tarapyndan 11 years ago

..::..Lagerler..::..

Salam hormatly agzalar! Saglykmy? Yany tok gitdi welin meninem kalkulyatorymyn batereyi az bolanson tazeden tok gelyança yetişmedi.. Yaman awap dur.. Ay borla..Yany gowy yazypdym welin.. Gepin gysgasy... Yany gözledip gördüm welin, okuwçylyk döwrümizin belkem in hezil geçen wagtlary yagny lagerler hakynda hiç kim kelam agyz zat yazmandyr.. (mana ga...

Dowamy »

1768 30
Köneler, andrey_yoloten tarapyndan 11 years ago

Alabaý (goýun it)


goýun itler hakda ýazaýyn diýip ýördüm.
tagtabazarly bir dostum hakyky goyun itin cagasyny bereyin diyipdi.. ayratinliklary name? nace barmakly bolmaly eyle beyle diyyaler?!
garaz shu owadan akylly haywan hakda bilyanlerimizi paylashalin ..

Dowamy »

7113 26
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Istanbulda arzan dynch alysh...

Hormatly Talyplar.comyn agzalary!
Turkiyede arzan yagny(500-1000 dollar arasynda)gelnin bilen gezelench edip bolayjak yerleri bilyanizmi esasan hem Ankara ve Istanbulda shu pula bir hepde dynch alyp boljak yerler barmy?
Jogaplarynyza garashyan!

Dowamy »

2175 33
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

SÖYGİN ÜÇİN DEGER.

eger adam bir-birini yürekden söyyan bolsa, onda deger. sen şu wagta çenli birini yürekden söyüp aşyk bolup gördünmi.
söygi name diyip soradym şahyra garap,
şahyr bir yilgyrdy kellesin yrap,
diydi sorag yokdur yşKA ,
JOGAP BİR BAŞGADYR SÖYGİ BİR BAŞKA.....

Dowamy »

5335 104
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

Hayıshnama

Salam Dostlar,
men ilki bilen hemmäňiziň täze ýylyňyzy tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Dostlar Sizden haýyşym aýdymlary we klipleri youtube dälde tarkan albomyny goýulşy ýaly bolsa alyp boljak ýogsa meniň işleýän ýerimde youtube sahypa girip bolanok:
hemmäňizden haýyş: täze aýdymlarňyza 4 göz bılen garaşýaryn.

Dowamy »

1301 5
Köneler, kuvvat tarapyndan 11 years ago

2008\'de haysi kinolary gorers


2007em gecdi..birtopar kino\'da gorduk..
2008em indi cykjak kinolar bilen gecirers diyen tamam bar :))
2008de cykjak kinolary shu yer hem-de barde gorup bilersiniz..
1913-2008 yillary arasynda cykan hemme kinolaryn afishalaryny, yillaryny, oyuncylar, berlen bayraklaryn ahlisini gorup bilersiniz..;)

Dowamy »

1988 12
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

2007\'de youtube\'de iň köp gorlen 3 video (top 3)

youtube site`i 2007-nji yilda in kop gorlen 3 video\'syny yglan etdi.
1nji yeri 21 milliondan kop goren adam sany bilen
Battle at kruger \"Kruger\'daki sowesh\" atly video aldy(8 minut).. afrikada safari gatnashyp yoren turistlerin alan videosy..
2nji yere 14 million adamyn goren leave britney alone! \"britney\'a azar berman\"...

Dowamy »

1416 1
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Ministrlerimizi tanalyň!

1.Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministri – Hojagurbanow Resulberdi Amangeldiýewiç

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygy – Abilow Geldimyrat Ýazmuhammedowiç

3.Türkmenistanyň bilim ministri – Annaamanow Muhammetgeldi Bähbidowiç

4.Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary,...

Dowamy »

11483 20
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Türkmenistan Eýrana gaz goýbermegini bes etdi

Türkmenistan düyn Eyrana gaz goybermegini bes etdi (kabir yerde %50 azaltdy) diyilyar. Türkmenler Eyranlylara kabir tehniki problemalar sebapli kesmeli bolduk diyipdirler welin emma Eyranyn mediasynda 2008-de Türkmenistanyn gaz bahasyny yokarlandyrmak (2 esse)isleyandigi aydylyar. Eyran daşardan alyan gazynyn %5-ini türkmenistandan alyar.

Dowamy »

1777 23
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago