Kinodaky ýalňyşlyklar

Üns berip seretseň her kinoda-da herhiljek ýalňyşlyklar bar ekeni. Ine şol ýalňyşlyklary goýmakçy. Orsçadyr bagyşlarsyňyz.

Suratlary jogap şeklinde ýazjak.

Dowamy »

1496 15
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Dümewlemäň!Içinde 13 müňe golaý dermanlar hakda maglumat bar. Gyşyň güni dümewleseňiz, kelläňiz agyrsa we ş.m bolsa näme derman içmelidigini biler ýaly. Dermanlar toparlara bölünen. Şeýlede içinden gözläp bolýar.
Agramy 8.67 kg (mb) :-)

DepositFiles LetitBit Filefaktory Zshare

Dowamy »

1201 1
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Antivirus

Dostlar haysi antivurus ulanmagimi maslahat beryaniz.Şuvagt men kaspersky 6.0(original)
ulanyan. Ve gövnüme bolmasa doli viruslari tapmayan yali. Birem iki de allow yada deny diyip durmali.
Gayrat edindanim bir zatlar edin. Şu kaspersky sebapli formatlamali boldi kompyuteri.

Dowamy »

2268 36
Köneler, batyr tarapyndan 11 years ago

2005-2007 yyllary, türkmen futboly üçin şowsyzlyk!

\"bu zat\"-da nirden çykdy, türkmen futboly ösüp baryar ahyryn diyip pikir edip bilersiniz. Gaty uzyn blog yazmakçy, bagyşlan.
Geçen 2 yyl yagny 2004 Aziya kubogyndan sonra, Türkmenistan yygyndysy birnaçe yaryşlara we gaty az sanly duşuşyk geçirdi. Şol sebapli hem Fifa Reytinglerinde görülmedik derejede pese gaçdy. Yagny 86nji yerden 174e çe...

Dowamy »

1325 4
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

Feya ertirki doglan gunun bilen!

Salamalik adamlar! Ertir bizin Feyamyzyn doglan guni! Ertir ish bolmanlygy uchin shu gun ony gutlap bilersiniz! Yalnyshmasam 18 yashaya oydyan in gozel yashlan biri. Feya jora garrayan gunun GUTLYSH bolsun :))) Allajan sana ak bagt sowgat etsin! Yashan yashlaryn gyzykly hemem peydaly gechsin! Elmydama shu gunkulen yaly shadyyanja, sadaja, gowja, yu...

Dowamy »

1863 25
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Bayramynyz gutly bolsun

Salam dostlar. Men sizin yazan jogaplarynyzy okadym. Yzan jogaplarynyz ucin kop sagbolun. Menin esasy aytjak bolyan zadym sizin yetip gelen Gurban we taze yil bayramynyzy gutlamak isleyarin Bayramynyz gutly mubarek bolsun. Bayramynyzy hos gecirin.:-)))))

Dowamy »

1083 2
Köneler, Yazik tarapyndan 11 years ago

Taze talyp

O-how! Munuň ýaly site bardygyny öňräk aýtmaly-da how! Indi menem siziň bilen oýnamaga başlamakçy, ýesli ço habarlaşyp duralyň! Bye!

Dowamy »

950 5
Köneler, SHIRHAN JAN tarapyndan 11 years ago

Gurban ayi

salam ve salam butun Musulman doganlarymyn Gurban ayy kabul ve mubarek bolsun...
Millet ertir GAR yagyar tayarlanyn

Dowamy »

1074 4
Köneler, shorcity tarapyndan 11 years ago

Service\'leri başladyp bilemok, kömek gerek !

Salam oglanlar/gyzlar !!
Kommputer\'den bashy chykyanlardan kichirak hayisht bardy, komek edip bilseniz begenerdim.

Services.msc\'e \"UPnP Device host\" ve \"SSDP
discovery Service\" service\'lerini automatic
bashlatmak uchin girdim, olar bilen ishim
gutaranson, printer asla ulanmayanim uchin
\"Pri...

Dowamy »

1570 14
Köneler, Mergen tarapyndan 11 years ago

Plan-programmaly yashamak

Planly-programmaly yashamak.

Kabir adamlar planly hereket etmegi, gunde etjek ishlerini planlamagy gereksiz goryarler. Hergun belli wagtlarda belli ishleri etmegi bir monotonluk, oz erkinligini gysmak yaly goryarler. Men shu pikre goshulamok, sebabi ashakda.
Aslynda planly bolmagy goldamak ya-da garshy cykmagyn ikisem dogry ya...

Dowamy »

1438 8
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

SAHYPA GİRİŞ

slm dostlar. men istanbuldan size yazyaryn.
gowymy yagdaylarynyz?.HEMMANİZE JAN SAGLYK, ETİP GELYAN TAZE YİL BAYRAMYNYZ MÜBAREK BOLSUN.TAZE YİLDA ULY ÜSTÜNLİK, MUNDAN BEYLAK ,HEM İŞİNİZDE ULY ÖSÜŞLER GAZANMAGYNYZY ARZUW EDYARİN....
SAHYPANYZY BEGENDİM,KİM BAŞYNDA BAR BOLSA, BEREKELLA DOWAM ET.ÖRAN GOWY BOLUDYR... BUGÜNLÜKÇE ETER....

Dowamy »

1151 7
Köneler, shemshatjan tarapyndan 11 years ago

Alkogolly (spirtli) içgiler barada...

sizin alkogolly içgilere garşy pikirlerinizi bilmek, şu içgiler barada gürrün etmek üçin, şu temany açdym.

Bilşiniz yaly Türkmenistanda erkeklerin takmynan 80-90%i arak, piwo içyar..
Ema muna garamazdan bizin edepli türkmen gyzlarmyz arasynda içyanler dineje belkide, 1% dagydyr. (Dünyade başga gyz halky yok bolaymasa şeyle. )<...

Dowamy »

3528 50
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

Küşt-depmeler , Gazallar..

salam ildeşler..
gazallar yada küşt-depdi tansynyn sözleri..
köp toylarda depilyar yada aydylyar..
Şolardan bilyanimi yazjak, sizdenem isleyan.
Kabir toylarda gelinejeler, dayzalar şeyle bir gyzyşyar welin, bir-birine jogap hökmünde gazallar aydyalar. yagny özünden düzmek gaty ansat. yagdaya göra düzübermeli.
we g...

Dowamy »

2693 9
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

Sowuk ýurtlaryň adamlary has işewir bolýarmy?

Howa şertleri sowuk ýurtlaryň köpüsine seredýäň, adamlary has gowy durmuş ýaşaýarlar. Köp zat öndürilýär. Yssy ýurtlary sowuk ýurtlar bilen garşylaşdyranyňda beýle uly önüm görmek mümkin däl köplenç. Siz bu barada nähili pikir edýärsiňiz?

Dowamy »

1987 32
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Work and Travel

Salam gadyrly agzalar.Tomusda USA gidip ishlemek ve inlisçani ösdürmek üçin Work and Travel dp bir programma bar. Turkiyedaki talyplara hayysh. Shona gitmek üçin Turkiye vize beryamika yada Turkmenistana gitmeli bolarmyka. Giden agzalarmyz bar bolsa pikirlerini yazsalar...

Dowamy »

1354 8
Köneler, agash55 tarapyndan 11 years ago

Soygude utus

Salam Dostlar Bu men Yazik. Siz ynanmarsynyz men omrumde birinji gezek ozoumun soyyan gyzyma soz aydyp gordum. Siz name pikir edyaniz bor ya-da yok diyyenir oyyanizmi. Ol mana bor diydi. Indi men duybunden uytgedim. Men soygin namedigine indi dusunip basladym.Men ozumi seyle bagtly duyyan. Dunyade soygi bar eken yone ony tapmak gerek. Men oz soygum...

Dowamy »

1485 18
Köneler, Yazik tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanyň döwlet gurlyşy - Kontitutsiýa

Konstitutsiýa döwletiň ýokary kanunçylyk toplumydyr. Ondaky berkidilen kadalaryň we düzgünleriň döwlet dolandyryşygyna göni täsiri bar. Türkmenistanyň Konstitutsiýasy 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edildi.

Konstitutsiýa laýyklykda Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolup, öz territoriýasynda hökmürowandyr we büti...

Dowamy »

3060 19
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Taze klipler 15/12/2007

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 16/12/2007
Dinlan, Lezzet, Alyn
Wepa Gurbanow - Yalnyz söygi

Dowamy »

1211 3
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

2007\'iň 10luklarytime jurnaly ýyl soňlap gelýäkä 2007in \'lerini saýlady.. şu ýerdäki ýazgyda
habarlar,aýdim saz, bilim, iş dünýäsi, tehnologiýa, sport we pop culture ýali umuman 50 kategoriýa boýunça..
olardan käbirleri..
top 10 website
top 10 oýun
top 10 kino film
top 10 oýlap tapyş

beýleki...

Dowamy »

1515 15
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Gurbanlik

Hemmelerin Gurban bayramlari mübarek bolsun!

Piçaginiz ganli bolsun nesip bolsa.

Bayrami nadip geçirmekçi bolyaniz?
men nesip önkice karim gasaplik etmekçi! İzindanam özümden gidyançam et iymekçi(üytgeşik görnüşleri).

Birem hinnildik bolan bolsa obani yatlardim.

Dowamy »

1884 29
Köneler, batyr tarapyndan 11 years ago