kerim gurbannnepesov

salam hormatly agzalar? sizden uly hayishim: mana kerim aganyn goshgularini internetde nirden tapyp bolarka? ''ylayta-da menin yigit vagtym senin gyz vagtyn'' goshgusyny tapyp berseniz hoshal bolardim.

myatashka@mail.ru ugradayin

Dowamy »

2098 9
Köneler, myatashka tarapyndan 11 years ago

KİM ejiz !

kim ejiz??

kerim aga bir goşgusynda "kynçylyk yok dünyede, ejizlik bar dünyade diyyar"

şo yerdaki ejizlik hakykatdanam herbir adamyn duçar bolyan zadymy yada özünü yetişdirmanligin,yzagalaklygyn,yaltaçylygyn sebaplimi bolyar.yagny ejizlik alla tarapyn adamzada berilen bir zatmy yada başga zadyn netijesi.Mysal üçin me...

Dowamy »

1232 10
Köneler, d_oguz tarapyndan 11 years ago

Mozilla Firefox 3 çykdy. Download Day

Bu gün Mozilla Firefox 3 browseri çykdy. Dünyanin 24 sagatda in köp download edilen programmasy rekordyny edip Guinnese girjek bolyalar. Gelin sizem kömek edin. FF is the best :)

Dowamy »

2172 20
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Soygi namekan...?

Soygi diylen zat namekan?
Gudratmykan?
Jadymykan?
Kimdir birinin duyse girip,
Dusmesimi yadyna kan.
Belki, soygi bir yigidi
Ey gormekdir ozgelerden.
Yuklenayse gerdenine
Agyr yukdur doz...

Dowamy »

4303 71
Köneler, anjeli tarapyndan 11 years ago

magtymguly söziň bilene sözdir

NAHANA GELDIŇ

Bu nakyldyr, adamzat, sen bu mekana geldiň,

Owwal ataň bilinden syzyp nahana geldiň,

Atadan enä baryp, bir katra gana geldiň,

Enede surat bolup, bu şirin jana geldiň,

Dokuz aýy ötürip, inip jahana geldiň,

Emip enän süýdüni, gundalyp, d...

Dowamy »

1956 14
Köneler, turkmen.tach tarapyndan 11 years ago

Köne sözler

köne sözler:
atja-merdiwanyn basgancaklary
....
sizden

Dowamy »

2489 6
Köneler, agza tarapyndan 11 years ago

Name üçin Türkmenler

salam gadyrly we hormatly yigitler-gyzlar!

Durmuşy aydım sazsyz göz önüne getirmek mümkin daldir. Aydım saz ayratyn bir sungatdyr.Yöne sungat diyilyan zadyn turkmenlerde yıl yıldan yitip baryanlygyny göryansiniz.Esasanam bizin aydımçylaryn başgalarynyn aydım we kliplerini ogurlayışı mende name üçin şeyle bolya diyen soragy yüze çykar...

Dowamy »

2870 19
Köneler, Dashoguzly tarapyndan 11 years ago

Gülka gülkü

bir gün polis yoldan yörap baryarka bir çagajygyn bok,palçyk,suv garyştyryp bır zatlar oynap oturanyny gorya ve yanyna baryp
-name etyan bu üçüsünü garyştyryp
çaga jogap berya
-polıs yasayan
muna polıs gyzya we gaydyp bu şekılde polıs yasama dıyya ve otaydan ayrylya
ertesı polıs ışe baryarka yene onku yerde o...

Dowamy »

1375 3
Köneler, luser tarapyndan 11 years ago

Abdy Öwezow (Abdy Eşek)


Abdy Öwezow (Abdy eşek), türkmenleriň владимер высоцкий-si diýseňem bolýar, köp aýdymlarynda onuň sazlaryny ulanýar, we onuň stilinde aýtýar. Ýalňyşmaýan bolsam Abdy öwezow, Kakow öwezowyň jigisi bolmaly
______________________________________________

Bagşylar - Abdy Öwezow

________________________...

Dowamy »

2024 0
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Dostum CerıumOxyde.

Dostum CerıumOxyde, dogrudanam häzır stadıonda ınternet yok, emma özünden netıje çykarmak nädogrydyr. Hasap 3-1 boldy ony bılensın yöne mobılny ınternetın hem hereket edıp başlandygyny yatladayyn. (Köşılı talyp)

Dowamy »

1167 13
Köneler, Köşilı tarapyndan 11 years ago

Futbol

Salam oglanlar, futbolyn 2-njı taymy başlady, 1-njı taymda 8 belgılı kım don jın zenıdın oyunçysy gol saldy, sebänı bılyänızmı? Sebäbı bızın dervezebanymyz azajyk üşäpdır, hâzırlıkçe 1-0 oyun erbet gıdenok garaşaly, görerıs.

Dowamy »

1266 18
Köneler, Köşilı tarapyndan 11 years ago

çilim çekmek gadagan

salam hormatly dostlar.
gunde shoool bir tema barada gürrün etmalinde arasynda gülüşelin. her kim öz bilyan angidotlaryny yazsyn. okap gülüp-gülüp içimiz gyrlsyn. onda name ilk bolup özüm yazayin.

çilim barada

bir gün tm-de "çilim çekmek gadagan" diylip perman çykypdyr. ol hemme yere gysga wagtyn içinde tasirin...

Dowamy »

7798 37
Köneler, turkmen-2008 tarapyndan 11 years ago

Yoldan pul tapmak

salam hormatly agzalar. şu gün ertir irden evropa yurtlarynyn köçelerinden gelyarkam alymdan bir sany 100-lik evro pul çykdy. menem name nirede gördüm ön 100-lik evrony. derrev salamlaşyp, gujaklaşyp aldymda jübime saldym we göni teknoloji magazina yoluma devam etdim. entek teknoloji magazina gelmezden ön sizlerden maslahat salayin diydim. name ede...

Dowamy »

1623 19
Köneler, turkmen-2008 tarapyndan 11 years ago

Tm-de tazelik barmy

salam hormatly agzalar hazir tm-de name tazelikler bar. sizlerden hayiş yazsanyz begenerdim. hazirler menin gaty içip gysyp başlady name etjegimi bilemok. tm gitsemi gitmesemmi diyyan. eger bir üytgeşiklik yada bar bolsa tizden barjak. egzamenlerem az galdy.

Dowamy »

1920 9
Köneler, turkmen-2008 tarapyndan 11 years ago

Halaýan aýdymlarymyzy ýazalyň!

"Käbir aýdymlar şerap ýaly bolýar, diňledigiňçe diňläsiň gelýär" diýýärler, emma men muňa goşulammok. sebäbi haýsy aýdym bolsada gaty köp diňleseň ýüregiňe düşýär we diňlemäňi goýýaň emma aradan bir iki aý geçýär welin şol aýdymy ýene diňläsiň gelýär!
Geliň herkim öz şeýle gowy görýän Türkmen aýdymlaryny we kimiň aýtýanlygyny ýazsyn!!!
...

Dowamy »

8960 49
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Maslahatlaşaly

Yevropa çempıonady barada soragym bar, nedırlandlan gelejekı ykbaly barada kımın nähılı pıkırı bar?
Belkı yevropanyn çempıony şolar bolar:'(

Dowamy »

1004 5
Köneler, Köşilı tarapyndan 11 years ago

Salam

Salam dost, hoş geldın, menem täzeräk, düşünmesemem basyşdyryan özä, ay öwrenşerıslay. Bolyar onda ıslendık meselede habarlaşyp dur.

Dowamy »

1033 3
Köneler, Köşilı tarapyndan 11 years ago

Goldaw

Salam oglanlar, dogrydanam boljah oyna sabyrsyzlyk bılen garaşyarys, koreyanyn bet oyunçylary hem gelmegı mümkın, emma şeylede bolsa umydymyzy yıtırmälı, ıslendık yagday yüze çykanda hem öz türkmen oglanlarymyzy goldamalydyrys.

Dowamy »

816 1
Köneler, Köşilı tarapyndan 11 years ago

Arzuw

salam talyplar men taze agza . Men siz bilen yakyndan dostlasmak taze -taze tanyslyk acmak isleyarin.

Dowamy »

1139 10
Köneler, kirpik tarapyndan 11 years ago

Yalanchy oglanlar

Duny bir ishgarimiz halashyan gyzyna jan edyar:
- Dushushardyk weli men shu wagt shaherde dal-da men Maryda – diyya. Telefony goyandan son men:
- bay-ba mena bu yerlerine Ashgabatmyka diyip yordum…
-ay bashga name diyeyin, shu wagt pulum yoga onun bilen dushushar yaly. –
-pulun yok bolsa hokman aldamalymy?! Dogryny ayt...

Dowamy »

2745 60
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago