Türkiyedaki Kurtoylar

Salam Hemma men bir zada düsünüp bilemok Türkiyede okayanlar yaman kurtoylay,

Dowamy »

1689 43
Köneler, max_23 tarapyndan 11 years ago

Salam talyplar

Men Tdu-nyn talyby.Hemmanizin soraglarynyza garasyan.Yazyn

Dowamy »

1327 27
Köneler, M@hri tarapyndan 11 years ago

Chata menzesh (ozara gurrun)

Salam halayyk.
Kawagt birbirimiz bilen ozara gurrunleshesimiz gelyar.We kabir bloglan ishin göryas.özara gürrüň gyzyp mowzukdan gaty uzaklashyas.
Ine size özara gürrüňleshmek uchin size yörite blog.Egerde kim özara gürrüňleshmek
islese shutayda gurleshse gowy bolardy.
Men 1nji bashlayan...
Salam yagdaylar nahili?

Dowamy »

14259 954
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Kemaltm aga bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Söhbetdeşlige dowam.

CeriumOxide bu babatda jogapärdi, ýöne soňky wagtlar ol hem meň ýaly görünmänsoň, şu gezeklikçe özüm görnüp alaýyn diýdim :)

Söhbetdeşlik nobaty täze gelen Kemaltm, ýagny, Kemal agada.

Kemal aga barada men kän maglumata eý...

Dowamy »

2843 100
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Bırje bent yagshy dıleg...

mahmal hyyallary gownune gaba
gorunjek bolmagyn hıc hacan gaba
bar basgancak ozunkıdır oytmegın
sygjak bolgun abray dıyılyan gaba

mydam getır shırın sozlerı dıle
hakdan konle mahır muhabbet dıle
gor neyledı menı hoshzyban yarym
hanjar gozler bılen bagrymy dıle

Salam talyplar....

Dowamy »

1290 7
Köneler, shoh tarapyndan 11 years ago

Beh...

Şu saytyn in krutoýy kim ay? Barde her hili adam bar eken ow:politik,filosof,şahyr,rapper,tire-taypa gürrün edyanler....Bir manyly zatlar yokmay barde. Her kim özüçe bir beyik adama barde,kakbudto Da vinci yaly,akyl berjek bolup bir-birine,bir biri bilen uruşanlaram bardyr tire-taypa problemasy üçin....

Dowamy »

1362 14
Köneler, atashka666 tarapyndan 11 years ago

Dilbilmеzlik dеrdi

Dilbilmеzlik dеrdi

Bir zаdа аkyl ýеtirsеň, düşünsеň, düşünmеý¬äniň ýüzünе gеň gаlyp bаkýansyň. Düşündirjеk bоlаrsyň, düşünsе bеgеnеrsiň, düşünmеsе... еnе düşündirm¬gе çаlşаrsyň, şоndа-dа gаrşyňdаkyň аkyly kаbul etmеsе, eliňi sаlgаp gеçip gitsеň nе ýagşy, gаhаryň gеlеr, jаnyň ýanаr. Аhyry köşеşеrsiň, hеm оýlаnаrsyň - "Bu nä¬mе üçin bе...

Dowamy »

1461 24
Köneler, kemaltm tarapyndan 11 years ago

gelin shundan many chykaralyn.

adamyn bir matach zady hosh sozdir
hosh soz aydyn depesine tach bolar
dirilikde aydyn dirika sylan
kim bilip dur bir yyldan son gich bolar

gowa gowy diyin entek dirika
gerek yerde yyly soz bir guych bolar
hokman olerine garashyp durman
kim bilip dur bir aydan son gich bolar

ya...

Dowamy »

2082 33
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Rap ýörelgäm.

Salam oglar we gyzlar! Meniñ lakamym Chowdur. Adym Yuska. Ýashym18. Men Kazan tehnologik uniwersitetiniñ 1 kurs talyby. Shu ýyl Ashgabatdaky saglyk mekdebi (medschool) berzeññide gutardym. Ashgabatda 11 mkr ýashaýan. Geljekgi raperleriñ biri. Ýone men Iska Makez ýaly diss yazyp reklama edip ýorjek dal. Mana yaranokmy diñlamok. Beydip soguship ozüñe...

Dowamy »

2418 35
Köneler, Chowdur tarapyndan 11 years ago

''Menin''

Nazin bilen goşgy baryn yazdyrdyn,
Jik-jik edip oglanlary azdyrdyn.
Ernim suwly köp yzynda gezdirdin,
Sensiz nenen bolar bu halym menin.

Hazirki yagdayym sen bir bilsedin,
İsleyarin sen yanymda bolsadyn.
Bir gün gelip yylşarypjyk gülsedin,
Şonda yaza döner bu halym menin.

Sen g...

Dowamy »

1496 16
Köneler, jalaylar tarapyndan 11 years ago

ykdysadyyet sozin manysy name?

ykdysadiyet sozinin manysyny bilyaniniz bar bolsa ichinizde psiholoklardan bashga ylymlylar bar bolsa

Dowamy »

2432 26
Köneler, bond tarapyndan 11 years ago

Ben Laden kim?

Salam gadyrly talyplar.com'yn agzalary!Bu mowzuk diňe bir politikleri gyzyklandyrman eysem hemme adamlary gyzyklandyrsa gerek!Sizin pikirnizce Ben Laden kim!Dashary yurtlaryn kopusunde kellelerine gelyan ilkinji zat musulman,terorist,musulmanlan kopusi terorist yaly pikir.Emma menin pikirimce Ben Laden musulman dal.Cunki bular yaly ish edyan adamyn...

Dowamy »

1382 9
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Turkmence.com we netije

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?!

Talyp agzalarymyza, eger bar bolsa, synaglarynda zehin açyklygy we başarnyk dileýärin Biribardan!

Asyl mowzuga gelsek:

Farabi many taýdan bir ýerde diýen ekeni:
"türkleriň goýan türkçe ýazgylaryny näçe aýyrsamam t...

Dowamy »

2411 23
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Baris Manconyn Gulpembe atly aydymy Hezreti Muhammet ucin yazylmandyr

Men kopden bari Baris Manconyn Gulpembe atly aydymyny Hezreti Muhammet ucin yazyldy diyip bilyadim welin hakykaty ol aydymy Barys Manco ole garry enesi Nimet Manco ucin yazan ekeni. Aydym birhili gynancly yone hakyky sungat eseri.

Dowamy »

1480 8
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Türkmen ýagşylyk edermi?

Türkmen yagşylyk edermi işin ujunda pul bolmasa... Näbileýin... geçenlerde şeýle waka boldy: türkmenistana käbir okuw bilen baglanyşykly dokument ibermeli boldum iki sapar stambuldan... onsaň men aeroporta gidip reýsa çyktym we türkmenler bilen şeýleräk dialoga girip çyktym:

------------------------------------------

h...

Dowamy »

1699 23
Köneler, hoser tarapyndan 11 years ago

Türkmen ýagşylyk edermi?

Türkmen yagşylyk edermi işin ujunda pul bolmasa... Näbileýin... geçenlerde şeýle waka boldy: türkmenistana käbir okuw bilen baglanyşykly dokument ibermeli boldum iki sapar stambuldan... onsaň men aeroporta gidip reýsa çyktym we türkmenler bilen şeýleräk dialoga girip çyktym:

------------------------------------------

h...

Dowamy »

1101 6
Köneler, hoser tarapyndan 11 years ago

SALAM MEN TAZE

Salam Gadyrly Agzalar
Men sayda taze geldim ...
Hosh geldim...
Meni tanayanlar bar bolsa hemmesine yalkimli salam ...

Dowamy »

1400 20
Köneler, kemaltm tarapyndan 11 years ago

Yazalyn

Salam agalar,jigiler,dostlar,gyzlar we shuna meňzeshler.Gelin talyplar coma giremizde myhman yaly aylanyp gitman,her mowzuk hakyndaky düshünjämizi yazalyn.Shonda arkayyn birbirimiz bilen düşünjelermizi paylasharys.Sizin düşünjelermiz menki bilen meňzesh bolman biler.Shondada chekinman yazyn.Kritiklerden gorkmaly.Yazalyn

Dowamy »

1871 44
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Ferrari iki yıl sonra uçacak.


Yerde 160, gökte 240 km FERRARI’nin 599 GTB modeline dayanarak geliştirilen uçan arabanın, iki yıl içinde kullanılmaya başlanacağı açıklandı. 400 bin dolar değerindeki Ferrari’den üretilen Autovolantor isimli aracın, çok güçlü 8 motorlu roket sistemi sayesinde havalanıp, uçacağı belirtiliyor. Tasarımcıları uçan Ferrari’nin yerdeyken saatte...

Dowamy »

1603 14
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Donuzlar topuldy: türkmen diplomat keselhanada

Türkmenistanyn Orsyetdaki ilçiliginde işleyan diplomat orslar tarapyndan urlypdyr. Diplomat şu wagt keselhanadamyş. Bu waka Türkmenistanyn nahili jogap berjegi belli dal yöne diplomadyn başga yurtda urlup yörse döwlet hem hiç hili jogapsyz galsa gaty kemsidiji. Yalnyşmayan bolsam geçen yyl hem orslar bir türkmeni urup keselhanalyk edipdiler.
...

Dowamy »

2680 31
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago