Bugün 1-nji aprel

Salam talyplar! Bugün 1-nji aprel.. ya da da düşenog ow.. kimem bolsa birlerini gowy edip aldamaly ö za welin natsekkak? gowja barlaşdyralyn hany .. heziljek bir zatlar çykmazmyka.. :P

Dowamy »

1561 14
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Uchar biledi uchin arza...

Salam Talyplar!
Shu yyl tomus Turkmenistana gitmek isleyan talyplar(TCSLiler we Ankarada okayan talyplara degishlidir) bir arza bilen ilchihana Azat Agahanowa yuz tutmaly!
Turkmenistana shu yyl gitmek uchin spessreysden peydalanmak isleyarin diyip yazmaly arzany!
Eger gitmek islemeyan bar bolsa men ish tejribe okuw ve bashgalar...

Dowamy »

1320 3
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

TANYSHLYK ...

Salam talyplar.!!! com agzalyry men hem oz ahli begenchlerimi we gynanchlarymy sizin bilen paylashmakçhy men shu sahypa bilen tanyshanyma oran shat we mana gaty yarady shonun uçhun hem bosh wagtlarymy sizin bilen geçhirmegi makul bilyan ... !!!
Berdimyrat SARIYEW

Dowamy »

1331 4
Köneler, N_E_O tarapyndan 11 years ago

Talyplaryn derdi

Umuman aydanimda bara yigitler we gözeller!Men-a talyplyk dowrumi tamamlaydym oydyan. Ay name talyplara da Allahyn özi kömek etsin.
Ay men-ä bir häki birinji gezek gabat gelip durşym. Atamyrat Atamyradow sagbolsun. şonuň iberen mailiň usti bilen tanyşdym.Ay indem name talyplyk hakyndaky samsyk pikirlerimi aydaryn yorerindä...
Hää,...

Dowamy »

1236 14
Köneler, Talyp dal tarapyndan 11 years ago

::kömek gerek ::

Salam hormatly agzalar! Sizden yaman sroçny kömek gerek! ? .. Opşom Bogaziçi universitetini gutaran ya da şu wagt sonky synp bolaymagam ahmal.. Çary Akmuhammedowyn bölümi birem fakulteti gerek.. şony bilyan bar bolsa yazsa öran onat bolar.. gayrat edip.. mesele bolsa şol oglan uniwersitet arkaly yewropa my bir yeri ga gidipdir.. yzyny son çyşarynda...

Dowamy »

1298 3
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Gözyaşy

Gün nayza boyy boluberende köprinin aşagyndan dali porhan bolup akyan deryanyn yüzündaki öwüşgünler gözüni alyp baryardy.Şol öwüşgünlerin birine köprinin edil gyrasyndan yalpyldap gelen damja ‘jülp’ edip bat bilen urdy...
Köprinin üstünden yadaw ayak sesleri eşidildi we niradir biryerlere tarap azalyp gitdi..
Daş töwerekde ayakçydyr s...

Dowamy »

1032 3
Köneler, el_mariachi tarapyndan 11 years ago

Rubini Zenidi masgara edip utdy :)

Bu gün Tatarystanyn Rubin futbol komandasy Zenidi Piterde 3-1 hasabynda utdy we balyny 9 çykaryp Orsyedin Premier ligasynda birinji oruny eyeledi.Ligada 3 oyun oynady we 3-sindedem yeniş gazandy. Men bu yazgyny yazyanlygymyn sebabi Rubinin treneri Gurban Berdiyev(türkmen).
Bu yil 50 yil yubiley bolani uçin Rubin ligan sonunda gowy oruny ey...

Dowamy »

1577 7
Köneler, agajan tarapyndan 11 years ago

Niye soldan

İngiltere\'de trafik niçin soldan akar?
Bir zamanlar herkes İngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun için de çok geçerli bir sebep vardı.
Yüzyıllarca önce yolun karşısından gelenin dost mu, yoksa düşman mı olduğunu kestirmek mümkün değildi. İnsanların çoğu sağ ellerini kullandıkları için, yolun solundan, duvar dibinden (yaya ve...

Dowamy »

1068 0
Köneler, shorcity tarapyndan 11 years ago

Türkiyede aspirantura

Hormatly talyplar!icinizde Turkiye\'de aspirantura(yuksek lisans) da okayanlarynyz bar bolsa ya da nadip girilyandigini bilyanleriniz bolsa gayrat edip yazsanyzlan!haýyş!!!

Dowamy »

1367 5
Köneler, gerkez tarapyndan 11 years ago

İş yerini salgy berene BAYRAK

Hormatly agzalar! Sizin yazyan zatlarynyz ya-da bolmasa nygtayan ahenleriniz gowy zatlarç Yöne inet aleminde türkmen dilinde sahypalaryn köpelmegindaki bir mesela ünsünizi çekessim gelyar. www.turkmenhh.org / www.merhemet.org yaly türkmenin medeniyetine ters gelyan hristiyanlygyn propogandaçylarynyn saytlary beyinleri çepbe çöwrüp yörka name üçin w...

Dowamy »

1376 4
Köneler, şeytan tarapyndan 11 years ago

Renk festiwali,Hindistan

salam hormatlylar,arman.men hindistandan,site`y onem okayadym,okaryn hem gaty gowi zatlar bar,tuweleme.
Jankaka kop soraglar soralipdyr hindistan hakynda men bildigimce jogap bermage calsayin.
hindistan gaty gen we gyzykly yer.toydur,festiwaldyr we beyleki dap-dessurlary.mysal ucin holy festiwalini alalyn,bu bayramcylyk mart ayynyn 21...

Dowamy »

1454 7
Köneler, watanogly tarapyndan 11 years ago

Kitapjyk cap edelin!?

Duşuşyk gurnapdyk 9 Martda.
Duşuşykda
käbir kararlary alypdyk. Şolardan iň wajyplaryndan biri hem türkmen dilindäki sahypalardan, aýratynam, www.tmolympiad.org, www.talyplar.com, www.gozyetim.com, www.gybat.net, www.yslam.info ýaly sahypalardan oňat ýazgydyr makala, degişmedir goşgylaryň alynyp, redaktirlenip gazetlerde çap edilmegi...

Dowamy »

2840 15
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Mc_merw bn söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Öňden bäri söhbetdeşlige dowam edip gelýärdik. Arada tm gidip gelenim üçin, 3-4 hepde gowrak söhbetdeşlik bolmady. Iň soň derman bn söhbetdeşlik bolan bolmaly.

Indi sahypadaky ýaşulylarymyzdan bir bolan mc_merw, ýagny, Myrat aga bn söhbetdeşlik gurnamakçy, elbetde, özüniň...

Dowamy »

3628 31
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Aşgabat - İstanbul bilet bahasy naçe manat?

Aşgabat - İstanbul uça biletleri sonky bahasy naçe manat boldy ka? bilyan biriniz bar bolsa yazip biler mi? kabirler 8 milyon manat diyyar, kabirleri 6 milyon diyyar?

Dowamy »

2801 11
Köneler, Aykos tarapyndan 11 years ago

Tm siyahatym

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmenistanda dynç alyşymda bashdan gecirenlerimi yazmakcy:

Tm-a 4 Mart-22 Mart aralygynda baryp gaýdypdym. Köpiňiz bilýän bolsaňyz gerek.
Gitmegimiň asyl sebäpleri:

1- 9 Martdaky duşuşyk;
2- 19 Martdaky iň ýakyn dostumyň toýy;
3- Öýmüzd...

Dowamy »

1438 24
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

\"Kitap\" Kluby we chagalykdan kitap okamagyn gowy taraplary.

Men bu ideyany \"Приключения Незнайки и его Друзей\" N. Nosov (maslahat beryan bu kitaby okamaga) kitabyndan \"aldym\".
Kitapda: Listik we Bukowka diyen chagalar yaman kitap okamagy soyyan ekeniler. Yone kopleri kitap okaman, yaltanyp hich bir ondumli, duzik ish etman yoreyan ekeniler. Onda Listik we Bukowka, gel ikimiz \"Knizhnyj Teatr\" a...

Dowamy »

1551 7
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Hayiş

salam dostlar men sizden bu gezek hayiş bilen yüzlenyan kompyuterden yagny i netden govja düşünyaninz barmy aranyzada reklamasyny gördimde acdym yöne nadip yazgy yazmaly nadip surat goymaly v obşeem nadip bezap bolar ine şu yerde http://muratnezikforever.tr.gg/ şu yere bakyn mana yardimci olun

Dowamy »

1062 4
Köneler, MURAT MN tarapyndan 11 years ago

Yslam berkeyami yada ...?

turkmen internet sahypalarynda,kabir yazgylarda unsumi cheken zat- kop adamyn donuz etini iymeli dal,yslam boyuncha gadagan diymegi;

turkmenistan musulman yurt,yone yslam dininin kanunlaryny sozme-soz berjay edyan adam mundan on yil on kop daldi,toy-bayramlarda alkogolly ichgi ichyanlerem kopdi,donuz etini iyyanlerem;

...

Dowamy »

3204 56
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Siz barik Adam bolmak uchin gelyaniz...

Istanbulda bolup gechen Prezident bilen dushushykda,duşusykdan jogapkarin aydan we eden hereketleri Turkmen talyplaryna uly sogunch hokmunde kabul edildi.
Dine bir Turkmen talyplaryna dal eysem Turkmenistanyn halkyna \"adam dal\" diyen manyda sheyle sozler aytdy
-Siz barik adam bolmak uchin gelyarsiniz!
Bu sozlerden sheyle many...

Dowamy »

1845 29
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Caganyn terbiyesi

Annemin yalnızca bir gözü vardı. Ondan nefret ederdim… Çünkü bu durum beni utandırıyordu.
Ailemizi geçindirmek için okulda aşçılık yapardı.
İlkokulda iken bir gün annem bana merhaba demeye gelmişti.
Yerin dibine geçmiştim. Bunu bana nasıl yapabilirdi?
Onu görmezden geldim. Ona nefretle baktım ve oradan kaçtım.
Ert...

Dowamy »

1347 8
Köneler, shorcity tarapyndan 11 years ago