Turkmen militanlary???

Shu habary okap gorun!
men-a ynanmadym. beyle zat bolup bilermi??

Dowamy »

2146 21
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Saytlar barada

salam talyplar sizden mana komek gerek mana turkmen saytlar gerek esasanam inistitlar unwerstetlerin saytlary bar bolsa bilseniz yazyn!!

Dowamy »

1720 24
Köneler, Bega Mary tarapyndan 11 years ago

Soragjogap.com

Türkmençe taze bir sahypa, soragjogap.com

halarsynyz diyip umyt etyan, detallar aşakda,bu bir türkmençe sorag we jogap berilşik sahypasy. biri sorag ýa-da (söz, termin, sözlem, tema) ýazya, beýlekilerem ol hakynda bilýänjelerini paýlaşýa.

ilki agza bolanyňyzda başda dine 10 sany jogap ýa...

Dowamy »

2193 25
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Chata menzesh(3)

Biri-birimiz bilen taze yyly gutlamak uchin yene chata menzesh bir blok achyaryn. Gelin gutlalayn derdineshelin biraz-da tanyshalyn!?

Dowamy »

3102 249
Köneler, saylanan tarapyndan 11 years ago

Kampyuter bilyan adam

Salam gadyrly talyplar!!! nahili taze yyl bilen owrenshyanizmi? men bir problemam bar icinizde kompyuterden bashynyz cykyan bar bolsa menin kompyuterim ishlap durka restart bolyar. hacanda kompyuter bir zady ashjak bolanda ya-da programa gurup otyrka nagruska dushen wagty bolyar mena indi yadadym gayrat edip munun sebabini bilyan bar bolsa jogap ya...

Dowamy »

1601 23
Köneler, alexcik tarapyndan 11 years ago

Aşgabatda geçirilen III Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi

Geçen noyabr ayynda(11-17 günleri arasy), Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi bolupdy, netijeler internetde gözledemde tapyba bilmedim yöne eşdişime göra şu saytyn we gonşy saytyn agzalaryndan biri bolan Agajan jigimiz Altyn medal alypdyr, tüweleme yenişlerinin dowamy gelsin, netijeleri bilyan bar bolsa ginişleyin maglumat bererler-da.
...

Dowamy »

1593 2
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Millet ichun olush parzdur lekin yashamak kari

mi̇llät üçün ölüş färzdur leki̇n yaşi̇maq qärzdurqandaqla bolmisun bir türk balisiniŋ milliy hissiyatini yoqlasaq uniŋ öz milliti vä öz yurti üçün ölüşkä hazir ekänligini aŋlaymiz. yeqin vä uza tariximiz buni oçuq ispatlaydur. bu bolsa bizniŋ millitimizniŋ yaritilişida bar bolup uniŋ qan tomuriġa ornaşqan yüksäk bir...

Dowamy »

1306 5
Köneler, uyguryigit tarapyndan 11 years ago

Psihologiýa: agzalaryñ arasynda nädip hormata eýe bolmaly...

Salam hormatly talyplar! Soñky döwür agzalaryñ arasynda bir-birini kemsidiji ýazgylar döräp bashlady. Siz özüñize sorag berip görüñ! "Men shu saýda näme maksat bilen geldim!". Men öz jogabym: dost gazanmak üçin we pikir alyshmak üçin. Paýysh sözleriñ näme peýdasy bar???
Men her tomus aýlary oba balyk tutmana gitýän. Men günebakardan ýasalan...

Dowamy »

1820 42
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

Gaz Jedelleri Baslady .....

Salam Dostlar!
Turkmenistan Hokumedi bir wagtlar Ukraina bilen bolan gaz sowdasyny yatyryp,goni Orsyedin ozi bilen gaz sowdasyna baslanson, gaz tolegleri bilen baglansykly kelleagyryly jedeller birneme galdy diysenem boljak. Hazir Orsyet gazy bizden alyp goni Ukraina satyanlygy ucin gaz jedelleri Ukraina bilen Orsyedin arasynda basla...

Dowamy »

1215 6
Köneler, juneythan tarapyndan 11 years ago

Gorky...


Biz şeyle bir itilip kakylan bir halkyn nesli welin hemmamizde ygtybar we hormat görme açlygy bar.
Adam yerine goyulmak, ygtybar we göryan bu hormatymyzyn açyk bir şekilde aydylmagy diysen hoşumyza gidyar.
Yüzlerçe yyl, öninça patyşalaryn esirek we eljirek hakimiyetleri, bir partiya rejiminin ynsapsyz basgysy bilenezilen,...

Dowamy »

1555 11
Köneler, btp tarapyndan 11 years ago

V pc games V

kompyuter oyunlaryny(pc games) halayan barmy? bir oyuny oynap gutaryp indikisine gecyanlar barmy? haysy oyunlary halayarsynyz? mysallar berseniz? menem oynap gorsem şolary.. :)

Dowamy »

1572 15
Köneler, rebuilder tarapyndan 11 years ago

Gaz bahalary belli boldy

Taze yylda in gowy habar. 2009dan başlap orsyyete satylyan gazyn mün metr kubynyn bahasy 340 dollar bolar. turkmenistan gazyn mün metr kubynyn bahasyny 150 dollardan 340 dollara çykardy. Buda turkmenistanyn ekonomiyasyna 2esse beygelder, sebabi turkmenistanyn esasy girdeyjisi nebit-gaz sektoryna baglydyr. Indi orsyyet turkmenistanyn in esasy hyzmma...

Dowamy »

1525 10
Köneler, adamchagasy tarapyndan 11 years ago

Name uchin RAP bn POP biri-birine dushman???

Yashlar!!!!
Name uchin koplench rap bn pop biri birine garshy chykyar??? (koplench dashary yyrtlarda)Muna name sebap bolyar?Siz nahili dushunyaniz?

Dowamy »

1287 10
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Cempionlar Ligasynda ilkinji Turkmen!

-Salam dostlar
Ilki bilen hemmanizi taze yylynyz bilen gyzgyn gutlayan, size durmusunyzda ustunik arzuw edyarin.
Konerak we kicirak hem bolsa sizi buysancly habar bilen tanysdyrjakdym. Turkmenlerin we turkmen sportcylarynyn abrayyny yene-de bir gezek yokary galdyrjak adam, futbol talimcimiz Gurban Bekiyewic Berdiyewden basga...

Dowamy »

2063 9
Köneler, juneythan tarapyndan 11 years ago

A.R.O.Giki gün ön odeon-yn holloway-daki kinoteartryna gidip cem yylmazyn taze a.r.o.g kinofilmini gördüm. ön g.o.r.a atly planetakylar tarapyndan yer şaryndan alnyp yesir düşürlen we şol planetan patyşasynyn gyzy bilen öylenen, "kapalı çarşıda" işleyan arif bu gezek wagt maşyny bilen duşmanlary logar we tihulu tarapyndan bizin yaşayan yly...

Dowamy »

1317 6
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Ysrayylyn zulmuna garshy herkimin edip bilayjek ishi

salam hormatly agzalar!
gecip baryan yylynyz sag-aman gechsin, geljek 2009. yylynyz bolsa dushumli yyl bolsun!
bizin talyplar.com sahypamyzda sonky dowurde ysrayylyn musulmanlara edyan zulumy barada yazgylar yazylypdyr. kabirleri agyr yazgy yazypdyr. yone turkmenlerimizde bir soz bardyr "yorganyna gora ayak uzatmak" diyip. biz ysrayyl...

Dowamy »

1936 19
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

şu wagt sagat 24:00 täze ýylyňyz bilen!!!!!!

Salam agzalar. Meni kopüňiz tanayan bolmagyňyz hem ahmal, men öň nokia-n97-dim, indi adym ayazkaka, Menem shu wagt yadawrak, menem yurtma-yurt aylanyp cagajyklaryň taze yyllaryny gutlayaryn, Hali awstraliyaly, Yaponiyaly, koreyaly, cagajyklary gutladym. we gutlamagym dowam edyar. birden artykmac sowgat galsa sholary talyplar.com-uň agzalryna payla...

Dowamy »

1348 8
Köneler, Ayazkaka tarapyndan 11 years ago

Nokia-N97-in taze ady Ayazkaka!!!

salam agzalar.taze yylynyz gutly bolsun!!!ses berlishik gutardy!!!
Nokia-n97-in taze ady ayazkaka . In kop ses alan ayazbaba boldy.yone ayazbaba eyyam ulanylan at bolup, shonun ucin ayazbabaň deregine Ayazkaka goyuldy.
Sheydibem Ayazbaba ady tapan nokia-n97
10.000 $ (10 mun) dollarlyk sowgadam ozi gazandy! Size taze yylda ul...

Dowamy »

1126 8
Köneler, Nokia-N97 tarapyndan 11 years ago

Taze yylynyz bilen!

Hemme türkmen talyplarynyň (nirede okaýanlygyna garamazdan) Täze ýyl baýramyny ýürekden gutlaýan. Goý 2009-njy ýyl hemmäňize iň üstünlikli ýyllaryň biri bolsun!

Dowamy »

1004 5
Köneler, BM tarapyndan 11 years ago

Taryhdan sohbet...

salam talyplar!

men şu ýere türkmen taryhynda yz galdyran adamlarymyz barada ýazylmagy üçin şu blogy açýaryn.
bu bloga syn ya-da jogap ýazmak möhüm däl. diňe kimdir birilerine peýdaly bolup biljek,taryhy materýallar ýerleşdirilse göwne makul bolar.

Dowamy »

4562 50
Köneler, mazmun tarapyndan 11 years ago