BELKİ HERKİME DERKAR BOLUP BİLER

salam talyplar.com
ertiriniz hayyrly bolsun.
gechen \"namazda barmagyny galdyrmak\" meselesi barada sowal orta atylypdy. bu barada soz uzady gitdi. ynha size, menin maslahat beren kitabymyn maglumatlaryny kitapda bolshy yaly yazyaryn:

\"15. Ka\'delerdeki Teşehhüdlerde \"La ilahe\" denirken, sağ elin şehadet parmağı kald...

Dowamy »

1722 4
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Neshir ediljek goshgular, hekayalar, duzmeler we s.m

Yazgylarynyz onunden # 1, # 2.... diyip goyunlar onson nomer 5 meselem neshir edilmeli diyip goldamak ucin.

Dowamy »

3760 27
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Gowy goryan Mul\'tiklerimiz


1) Бременские музыканты (haywanlar aydym aydyarlar)
2) Ежик в тумане (kirpin adashyp goren azaplary barada)
3)Волк и семеро козлят
4) СЕВЕРНАЯ СКАЗКА (Экран, 1979) (diwana bu multik barada ene hakda multik diyen mowzukda yazypdyr)
5)Яртыгулак и лентяи

Ashakdakylar Turkmen mul\'tikleri. men olary...

Dowamy »

1597 25
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Futbolçy kaka hakda

Meshur brazil futbolcy Kaka`ny tanamayaniniz yokdur. onun durmushy hakda okanlarynyzam belki bardyr. men onun durmushy barada yazylan gysga bir yazgy okapdym, mana tasir etdi. Braziliyaly okde futbolcylaryn kopusinin menzesh ykballary bar; garyp masgalada dogulmak. Pele sheyle, ronaldo, ronaldinho dagam sheyle diyip bilyan. Emma Kaka bulardan uytg...

Dowamy »

1803 16
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Daşky gurşawyn adama tasiri/üytgemek

Daşky gurşawyn adama gaty tasir edyanini hemme kişi bilyandir. Emma şol hemme kişin hemmesinin bilmeyan, belkem bilmek islemeyan bir zady bar, ol bolsa daşky gurşawyn olaryn özlerine yetiren tasiri. Çagalykdan bari bizin yetişen, yaşan gurşawymyzyn bize gaty uly tasiri bar. bir manyda ol zatlar bizi biz eden zatlar. Hasiyetimize, pikir yöredişimize...

Dowamy »

1353 3
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Eje hakda multfilmin tasiri

Arada otyrkam birden kiçikam köp gören bir multfilmim yadyma düşdi. İndiki çagalaryn görüp görmanini biljekdal sebabi indi berilmeyan bolmagy ahmal. Yöne men denduşlar bilyandir. Yalnyşmayan bolsam 3 sany oglanjyk doganlar bardy. Gyşda, garda oyun oynayarlar daşarda. İçerde bolsa odun gyrasynda ejeleri hassa bolup yatyr. Çagalar bir girip bir çykya...

Dowamy »

1593 9
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

Sizde-de sheyle bolyarmay

kawagtlar hic hili gamlanar yaly zat yok bolsada sheyle bir yurek gysgync gorunyar dunya, name etjegini bilenok hamala dunyade bosh yere yashayan yaly bolyar, duran yerinde hemme zada gaharyn gelyar, aglasyn gelyarmii ya-da kawagt tersine hemme zat gozune sheyle bir gowy gorunyar, hemme wagt sheyle bolaysada yone bolanok
name etmekligi mas...

Dowamy »

2006 22
Köneler, mylayym tarapyndan 11 years ago

Menin pikirim

ozune soger yar saylamak bolumine de yazypdym. emma oz pikirlerimi barde de kopchuligin dykgatyna yetirmek isleyan. anyrda yazyshym yaly \"copy paste\" edyan. alyn size yene-de bir mowzuk:
nakyl: \"kimin oyunde oglan yetishse woyenkomatdan hat kopeler, kimin oyunde gyz yetishse kuman anyrsynda sykylyk kopeler\".
tuweleme soygi meseles...

Dowamy »

1346 11
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Türkmen Hove yollarındaki bikanunçulık

Slm.
Şu Türkmen hova yollarının kanunlarına düşünen barmı? Meselem İstanbuldan uçjak bolsan name üçin alınyanınam bilenok weli, 15$ alyarlar. Ve hiç hili alandıkları barada dokument berenoklar. Yadada diyeli men 5 Apr. biledim bar we 15 Apr. üytgetjek bolsam göni 50$ sorayarlar berensonam sana hiç hili dokument berenoklar, şol 50$ alandıklar...

Dowamy »

2667 12
Köneler, guych tarapyndan 11 years ago

SORAG JOGAP

salam gadyrly talyplar.com\'yn rayatlary. keypler kok, ishler showly, murtlaram towludyrda(oglanlar uchin) enshalla. dostlar-gardashlar, agalar-iniler, uyalar-jigiler sizlere bir teklibim boljak. shuna seredip netije chykarsanyz we pikirimi amkullap makullamayanlygynyuz barada jogap yazaysanyz! umuman aytjaklarym seylerak: shu web saytynda sheylera...

Dowamy »

1532 21
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Hidrokarbon

Türkmenistan´ın ev sahipliğini yaptığı \"Doğalgaz ve yer altı kaynaklarının işletilmesi\" konulu uluslararası fuar çerçevesinde bir konferans düzenlendi.
Dünyanın 15 ülkesinden 50´nin üzerinde şirketin katıldığı konferansta, Türkmenistan´ın doğalgaz sektörünün geliştirilmesi konusu üzerinde duruldu.
Türkmengaz, Türkmen P...

Dowamy »

1225 3
Köneler, gerkez tarapyndan 11 years ago

Namazda barmagyny ga....??

Essolowmalaykum gadyrdan talyplar we denduşlar
Sonky dowurlerde Menin unsümi çeken bir zat bar gayrat edip şony duşundirseniz
Ata babalarymyzdan gelyan dini yorelge boyunça namaz okanynda hereket etmeldal diyyarler welin şu mahallarda metjitlere gid yan bolin oturan wagytlary bar maklarayny galdyryarlar olar dini nirden owrenyarlerk...

Dowamy »

1915 25
Köneler, Zamahşary tarapyndan 11 years ago

Bugün 1-nji aprel

Salam talyplar! Bugün 1-nji aprel.. ya da da düşenog ow.. kimem bolsa birlerini gowy edip aldamaly ö za welin natsekkak? gowja barlaşdyralyn hany .. heziljek bir zatlar çykmazmyka.. :P

Dowamy »

1573 14
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Uchar biledi uchin arza...

Salam Talyplar!
Shu yyl tomus Turkmenistana gitmek isleyan talyplar(TCSLiler we Ankarada okayan talyplara degishlidir) bir arza bilen ilchihana Azat Agahanowa yuz tutmaly!
Turkmenistana shu yyl gitmek uchin spessreysden peydalanmak isleyarin diyip yazmaly arzany!
Eger gitmek islemeyan bar bolsa men ish tejribe okuw ve bashgalar...

Dowamy »

1336 3
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

TANYSHLYK ...

Salam talyplar.!!! com agzalyry men hem oz ahli begenchlerimi we gynanchlarymy sizin bilen paylashmakçhy men shu sahypa bilen tanyshanyma oran shat we mana gaty yarady shonun uçhun hem bosh wagtlarymy sizin bilen geçhirmegi makul bilyan ... !!!
Berdimyrat SARIYEW

Dowamy »

1348 4
Köneler, N_E_O tarapyndan 11 years ago

Talyplaryn derdi

Umuman aydanimda bara yigitler we gözeller!Men-a talyplyk dowrumi tamamlaydym oydyan. Ay name talyplara da Allahyn özi kömek etsin.
Ay men-ä bir häki birinji gezek gabat gelip durşym. Atamyrat Atamyradow sagbolsun. şonuň iberen mailiň usti bilen tanyşdym.Ay indem name talyplyk hakyndaky samsyk pikirlerimi aydaryn yorerindä...
Hää,...

Dowamy »

1248 14
Köneler, Talyp dal tarapyndan 11 years ago

::kömek gerek ::

Salam hormatly agzalar! Sizden yaman sroçny kömek gerek! ? .. Opşom Bogaziçi universitetini gutaran ya da şu wagt sonky synp bolaymagam ahmal.. Çary Akmuhammedowyn bölümi birem fakulteti gerek.. şony bilyan bar bolsa yazsa öran onat bolar.. gayrat edip.. mesele bolsa şol oglan uniwersitet arkaly yewropa my bir yeri ga gidipdir.. yzyny son çyşarynda...

Dowamy »

1312 3
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Gözyaşy

Gün nayza boyy boluberende köprinin aşagyndan dali porhan bolup akyan deryanyn yüzündaki öwüşgünler gözüni alyp baryardy.Şol öwüşgünlerin birine köprinin edil gyrasyndan yalpyldap gelen damja ‘jülp’ edip bat bilen urdy...
Köprinin üstünden yadaw ayak sesleri eşidildi we niradir biryerlere tarap azalyp gitdi..
Daş töwerekde ayakçydyr s...

Dowamy »

1046 3
Köneler, el_mariachi tarapyndan 11 years ago

Rubini Zenidi masgara edip utdy :)

Bu gün Tatarystanyn Rubin futbol komandasy Zenidi Piterde 3-1 hasabynda utdy we balyny 9 çykaryp Orsyedin Premier ligasynda birinji oruny eyeledi.Ligada 3 oyun oynady we 3-sindedem yeniş gazandy. Men bu yazgyny yazyanlygymyn sebabi Rubinin treneri Gurban Berdiyev(türkmen).
Bu yil 50 yil yubiley bolani uçin Rubin ligan sonunda gowy oruny ey...

Dowamy »

1591 7
Köneler, agajan tarapyndan 11 years ago

Niye soldan

İngiltere\'de trafik niçin soldan akar?
Bir zamanlar herkes İngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun için de çok geçerli bir sebep vardı.
Yüzyıllarca önce yolun karşısından gelenin dost mu, yoksa düşman mı olduğunu kestirmek mümkün değildi. İnsanların çoğu sağ ellerini kullandıkları için, yolun solundan, duvar dibinden (yaya ve...

Dowamy »

1087 0
Köneler, shorcity tarapyndan 11 years ago