"Türk a$hanasynyñ dabaralanmagy" GIRI$

***
"Hakykatyñ hakydasy oýanyp,
Türkmene döwranyñ dolanan güni,
'Tatly' (!) a$pezleri (!) ýurduma gelip,
Sorýar türkmenjigiñ beýin ýiligni"

Beýinlerde gapmagar$y pikirler,
Çar ýana çapy$ýar çawrap, alñasap,
"Bir millet biz" diýýän murtly mekirler,
Beýinleri ýuwýar tasap, tara$lap.

Dowamy »

2978 86
Köneler, Nokat tarapyndan 11 years ago

Gyrgyzystanyň Osh shaherinde

Rusca yazylanlygy uchin bagyslan goni copy edip okladym barik!
Студент ОшТУ из Туркменистана подозревается в убийстве соотечественника
06-12-2008, 12:15

За совершение убийства задержан студент одного из ВУЗов г. Ош. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

5 декабря в 13:30 ч...

Dowamy »

1470 9
Köneler, Muli tarapyndan 11 years ago

Gurban bayramy!

Salam talyplar.com agzalary we myhmanlar.
Bu gün gurban bayramy, bayramynyz gutly mübarek bolsun, kesen gurbanlarynazam kabul bolsun! Yeneki yıllara-da bayram gutlamakdan ayırmasın allajan.bye...

Dowamy »

1609 8
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

türkmenistanyn gimni üytgedilyar

Yany okan habaryma göra Türkmenistanyn gimni üytgediljekmiş.

Sizin pikriniz nahili bu barada?

Mana göra "gimn üytgedilmegi" gowy habar. Şu wagta çenli ulanyan gimnimiz Türkmenistan üçin dalde şahsa yazylany üçin adamy hiç hili tolgundyranokdy. Taze gimnin hem şeyle bolmazlygyny, sözlerinin şahys üçin dalde şol gimni a...

Dowamy »

2640 20
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

"jigim, aga" sözleriniň ulanylyşy babatda

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar ýazgylar arkaly kä agzalar arasynda sene-mene ýa-da ýaňsylama bolupdy "jigim, aga" sözleriniň ulanylyşy babatda.

Şu ýagdaý boýunça öz pikirimi aşakda beýan etmekçi. Sizem bu babatda öz pikirleriňizi paýlaşaýsaňyz!

Sag boluň!

Dowamy »

1516 32
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Reňk körlügi we anyklaýylşy


Bir dostym harby okuwa girmek üçin saglyk barlagyndan geçdi welin "sende reňk körlügi bar" diýip yzyna gaýtardylar. Şoňa çenli reňk köridigini bilmän gezipdir. Onsoň meňem içimde gorky we şüwhe döredi; mende de barmykaraý reňk körlügi, diýip.
Reňkleri saýgarma kemçiligi erkekleriň %8 we zenanlaryň %4-ynda barmyşyn. Ýagny ýolda-yzd...

Dowamy »

1221 6
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Eger turkmen halky hristiyan dinine uysady.

salam den-dushlar.siz nahili pikir edyarsiniz eger turkmen halkymyz hristiyan bolsady? shu wagt turkmen dowletinin haly nenen bolardy???

Dowamy »

1680 25
Köneler, yewropa tarapyndan 11 years ago

Bekgi täze albom çykardy!


Digital saz düzmekde öňe saýlanýan sazandalarymyzdan Bekgi täze albom çykardy.
Albomyň ady Mix' ed, albomdaky sazlaryň hemmesi Bekgiň özüne degişli (ogurlamaýanlardan biri :) ).
Albomda aýdym aýtýan ýigit bolsa Annageldi Jumaýew, köpimiz tanaýandyrys, ýaş ýetginjek bu sahypaň agzalaryndan biri.
Men albomy diňledim,...

Dowamy »

1562 0
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Okayjylar ters dusunmaň

Salam gadyrly myhmanlar we dostlar, joralar!

Men gecen gezek bir temany ika bolup yazdym weli mana "ika bolup yazmada hemmesini birden yazay" diyip yazypdyrlar, yone hemme zady ozunce pikir etmeli dalmika diyyan, men ony bolenimin sebabi okayjy yazgyny kop bolsa doly okamazmyka, okasada jogap yazmaga wagt galmaz diyip boldum. Yone As...

Dowamy »

769 0
Köneler, gapgaragan tarapyndan 11 years ago

Maslahat

Salam talyplar govumy yagdaylarynyz? yetip gelyan gurban bayramynyz hem mubarek bolsun men bir zat hatda maslahatlasjakdym icinizde gyrgyzystandaky amerikan universitetde okayanynyz barmy? ya-da o tayy hatda bilyaniniz barmy? shol tayyk gidenin govumy ya-da yos e gidenin gowy bolarmy? sizin maslahatlarynyza garashyan...

Dowamy »

1091 2
Köneler, alexcik tarapyndan 11 years ago

kömek gerek

hey dostlar mende bu sayta taze geldim. mana kömek edip biljeginiz barmy. mana kim kömek etse şondan Alla razy bolsun:)

Dowamy »

1127 18
Köneler, oglanjyk tarapyndan 11 years ago

Kemçilik

salam yaşlar!
men soňky döwür şu saýtda bolup geçyän dawalary bir söz bilen 'kemçilik' diýip atlandyryp biljek.özara söz atyşyklarda gaty biedeplikler, biribirmizi asgermezlikler türkmen yaşlarynyng kamillik derejesine galyp bilmeyişleriniň görkezijisi diyip hasap edyan.muny diňe 'kemçilik', 'bärden gaytma' diyen sozler bilen suratlandyrsa b...

Dowamy »

2058 43
Köneler, mazmun tarapyndan 11 years ago

Gownume yaran sayt!!!

Salam gadyrly talyplar.com-yn agzalary!!!Mana bir tanshym bir sayt berdi.Ol sayt menin gownume yarady!Bilmeyaniniz bar bolsa girip gorseniz okunmersiniz!!!
www.listenten2quran.comwww.listen2quran.com

Dowamy »

1514 0
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

UCHAR BILETLERI

Salam Hormatly agzalarmyz. Hakykatdanam bizde bir pese düşüşlük bar yalak. Menem Sonky vagtlarda girip bilemok gaty gormän. Menin açjak bolyan temam Turkiyede okayan talyplar hakda.Dogrysy Tomus öye gidip bilmedim gyş baryp gaydayyn diyip öydäkilere bilet alyň diydim. Birinji talyp belgesi istäpdirler Turkmen Hovayollaryndaky Ministr ayallar. Hava...

Dowamy »

1412 5
Köneler, agash55 tarapyndan 11 years ago

Gurbanlik

Salam hormatli agzalar.
Gurban bayraminiz gutli bolsun. Biraz irledim gati yazgarmazsiniz-da!
Bäh hiňňildikde uçmali epesli yil bolupdir.
Hemmaňiziň hiňňildikde uçip günaleriniz dökmeginiz dilegi bilen.
Gurbanliginiz ganli bolsun.

Dowamy »

1678 2
Köneler, batyr tarapyndan 11 years ago

salam shahyr

salam shahyr. nahili yagdaylar? yittinizle.

Dowamy »

1214 4
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Doglan gunun gutly bolsun dostjan!!

dostjan doglan gunun gutly bolsun!!!! goy allam sana göroglynyn yashyny bersin!!! her wagt eden gowy arzuwlaryna, yetmegini arzuw etyarin.!!
galybersede senin shu sahypa gelenine eyyam bir hepdeden 1 yyl bolyar, diymek iki bayramcylyk----- diyip hazir oyunde jyňkydypjyk bellap oturan dostuň

Dowamy »

1777 14
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Yuzlenme onku agzalarmyz yada saytyn hakyky eyeleri niredesinz


salam hormatly agzalar men hemmanize yuzlenyan hosamaylyk bn; su sayt bolar bolmaz gurrunler ucin, yada gybatlar ucin acylmady ,bu sayt ozara pikir alysmak maslahatlasmak ucin acyldy bir birimizi kusgurmek menmenlik edip bir birimizi kemsitmek ucin acylmady eger seyle niyet bn gelen bolsanz men size suny diyyan barybir bu yerdakiler bn ra...

Dowamy »

1591 13
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Salam men taze geldim

Salam talyplar men taze geldim. Shu yerde name edilya bilemok. Owduler geldim. Bu gun kimin doglan guni bolsa gutly bolsun. Bu saytdan mana name peyda gelip biler... Siz nahili peydalanianyz.

Dowamy »

1661 54
Köneler, agras tarapyndan 11 years ago

Yurdumuz

taze sahypa tapdym...:)
bilmeyanler bar bolsa islerine yarar belki
http://turkmenistan-tkm.wikispaces.com/

Dowamy »

1260 2
Köneler, magic tarapyndan 11 years ago