Aylar-belaruscha

Месяацы -на беларусском Языке

1Студзен-яанвар
2Люты-феврал
3Сакавик-март
4Красавик-апрел
5Май-май
6Червень-июнь
7Липен-июль
8Жнивен-август
9Веросен-сентябр
10Кастричник-октябр
11Листапад-ноябр
12Снежань-декабр

Dowamy »

433 0
Köneler, 7 years ago


Himik gyzy

Himik gyzy ýüregiñizi ereder,

Gursagyñyzda reaksiýa döreder.

Bir bakysda söýgileri jem eder,

Söýgüde ägä boluñ himik gyzyna...Söýgiñizi 4-täsire böler,

Süýji sözleseñ "birlesme" bolar,

Göwnünden turup bilmeseñ eger,

Onda söýgiñi...

Dowamy »

1249 13
Köneler, 7 years ago


Matimatik gyzy

Matematik gyzy hiç haçan söýmäñ,
Kök astyna salyp har eder seni
Seni söýýän diýip örtenmäñ,köýmäñ
Ýalynsyz ot bilen zar eder seni.

Seniñ päk söýgüñi köpelder,böler
Söýgüden,söýgiñi aýyryp nul eder
Öz söýgüsin sorasañ kwadrata götär
Sagdan çepi aýryp kör eder seni.

Gidere ýer ýo...

Dowamy »

671 5
Köneler, 7 years ago


Oglanlan Islegi ;))

Men onuň bilen tanyşan wagtlam 15 ýaşly, jahyllyk döwrüne ýaňy gadam basan wagtlarymdy. 15 ýaşly oglanyň nämä isleg bildirýänini oglanlar gaty gowy bilýändirläý. Aýratynam oň bilen tanyşanymdan soň oňa bolan isleg-arzuwym has hem artdy. Ilki-ilkiler seýrek duşuşsagam soňabaka duşuşuklarymyzyň çeni-çaky bolmady. Birinji duşuşuk onçakly şowly geçmedi...

Dowamy »

996 10
Köneler, 7 years ago


Uc Ayak

salam doslar gowumy yagdaylarynyz men bir zady bilesim gelyar 3 ayagy(Bitaraplyk binasy )name ucin onki yerinden sokdup taze yere gecirdilerka,esasy men bilesim gelyan zat name ucin onki yerinden ayyrdylar ??? Bilyan bolsanyz hayysh yazyn

Dowamy »

427 1
Köneler, 8 years ago


Gurbanlyk

salam doslar gurban bayramy nahili yagdaylarda gecirilyarka mysal ucin gije 9 dan son gurban bayramyny bellese bolyamyka ??????

Dowamy »

892 12
Köneler, 8 years ago


Mena bizar siz na ?

Eyy mena bizarow taze gelen men taze diyiberya on talyplar.com gaty gyzykdy icine girip okap anyrsyna cykar yaly daldi hazir acyan baslaya "Men taze" ondan betiden tema acyp ozuni gorkezmelida hany yokmy tertip duzgune seretyanler bir zatlar edina

Dowamy »

631 10
Köneler, 8 years ago


Tasinlikler

1 abycny adam doglan guninden ta olyanca (60 70 yash) 40 tonna zat iyyar(nahar,corek,suw,w.sh.m), 2 yekeje adamyn icindaki gan damarlary (wena,arteriya,kapilyarlar) uzynlygy boyunca yerin dashyndan 7gezek aylanyar shu damarlardan ganyn arkayyn akmagy ucin bu damarlary yazylyp durmagy gerek yazylmak ucin bolsa 5 wagtyna NAMAZ okamaly.3 erkek adam...

Dowamy »

555 0
Köneler, 8 years ago


Bilyanizmi ?

yadynyzdamy arada minskde metro yarylypdy shon netijesini bilyaniniz barmy kim yardy name ucin ????????????????????

Dowamy »

396 0
Köneler, 8 years ago


Biz nameden doredik ?

doslar birhiliragem bolsada men shu temany acmany otyryp bilmedim kop dushunja gora biz adam atadan we how eneden emele geldik olaram toprakdan doran yene bir dushunja gora biz maymyndan emele geldik yadynyzda bolsa shkolny programmada bar nacinji klasdadygyna anyk bilemok adam ilki maymyn bolya son tuyleri gacyp barha kamilleship adama owrulyar s...

Dowamy »

1183 42
Köneler, 8 years ago


Hany tanshalynda

men talyplar.comy kopden bari bilyan icine girip gyzykly zatlary okayadym shu gun ozum agza boldum yone men siz bn tanyshmak tipa agentdaki yaly yazyshmak isleyan yone name etmeli bilemok hayysh dushindirayinda gaty minnetdar bolardym satashsak 1 snikers alyp bererdim ?

Dowamy »

565 5
Köneler, 8 years ago