$u yerde

Ich gysyar,yurek gysyar
gyz gelinler yok yerde
kim mana gulak asyar
du$yan gyzlam yok yerde

intden bet gyz tapamak
tapman asla yatamak
seretmese gep gatamak
yara salman bu derde

talyp gyzlar nirde siz
okap gaty köp bilasiz
meng yuregmi alasiz
goyup meni agy...

Dowamy »

915 26
Köneler, 8 years ago


Durmu$

Bir oglanjyk yeti$ipdir
gyz bilen söyu$mane
on altydan gechiripdir
gyz bilen öpu$mane

wagt tiz tiz gecipdir
gyzlar mundan gachypdyr
halys yurek öchupdir
gyz bilen garpy$mana

hany klasda$ yarlar
obada$ gon$y gyzlar
tapylmandyr hic bir gyz
ong bilen du$u$maga...

Dowamy »

763 9
Köneler, 8 years ago


Giri$

Yany tapyp söyup ba$lapdym
tehniki i$ gechyan teswirlerde
nache go$gyny harchladym
yapylanja teswirlerde

yat boldy boyun edenim
bilmedim nira gidenin
yuregmi dinlesen talyplar comy
talyplara men syrymy aydaryn

talyplardan ya$ajygny gözlesem
söyu$sem yuregimi chözlesem

Dowamy »

710 8
Köneler, 8 years ago


Giri$

Yany tapyp söyup ba$lapdym
tehniki i$ gechyan teswirlerde
nache go$gyny harchladym
yapylanja teswirlerde

yat boldy boyun edenim
bilmedim nira gidenin
yuregmi dinlesen talyplar comy
talyplara men syrymy aydaryn

talyplardan ya$ajygny gözlesem
söyu$sem yuregimi chözlesem

Dowamy »

439 0
Köneler, 8 years ago


Giri$

Yany tapyp söyup ba$lapdym
tehniki i$ gechyan teswirlerde
nache go$gyny harchladym
yapylanja teswirlerde

yat boldy boyun edenim
bilmedim nira gidenin
yuregmi dinlesen talyplar comy
talyplara men syrymy aydaryn

talyplardan ya$ajygny gözlesem
söyu$sem yuregimi chözlesem

Dowamy »

438 0
Köneler, 8 years ago


Giri$

Yany tapyp söyup ba$lapdym
tehniki i$ gechyan teswirlerde
nache go$gyny harchladym
yapylanja teswirlerde

yat boldy boyun edenim
bilmedim nira gidenin
yuregmi dinlesen talyplar comy
talyplara men syrymy aydaryn

talyplardan ya$ajygny gözlesem
söyu$sem yuregimi chözlesem

Dowamy »

617 6
Köneler, 8 years ago


Giri$

Yany tapyp söyup ba$lapdym
tehniki i$ gechyan teswirlerde
nache go$gyny harchladym
yapylanja teswirlerde

yat boldy boyun edenim
bilmedim nira gidenin
yuregmi dinlesen talyplar comy
talyplara men syrymy aydaryn

talyplardan ya$ajygny gözlesem
söyu$sem yuregimi chözlesem

Dowamy »

402 0
Köneler, 8 years ago


Giri$

Yany tapyp söyup ba$lapdym
tehniki i$ gechyan teswirlerde
nache go$gyny harchladym
yapylanja teswirlerde

yat boldy boyun edenim
bilmedim nira gidenin
yuregmi dinlesen talyplar comy
talyplara men syrymy aydaryn

talyplardan ya$ajygny gözlesem
söyu$sem yuregimi chözlesem

Dowamy »

429 0
Köneler, 8 years ago


Taze dal köne

Salam! Men taze dal köp köne agza ylala$yp i$le$erisda hemmanize ustunlik arzuw edyan

Dowamy »

606 5
Köneler, 8 years ago