Söyenım bu dünyanı terk etdı

söyga ynanyan oglanlar siz söygı hakda nahılı pıkırde men söyülümı yıtırdıgımden son dunya mana dar.

Dowamy »

841 8
Köneler, 10 years ago


Daşary yurt dıplomy

äsalam talyplar sizden birzat sorajak daşary yurtda okap alan dıplom turkmenıstanda yöremeyär dıyyaler indi bize yagny yurt daşynda okayanlara iş tapylmazmy yada bu gep gürrünler yalanmy.

Dowamy »

1041 15
Köneler, 10 years ago


Seslenin talyplar

salam tükmen halkymyz. önkı mowzuklarda yalan zatlar yazdygym üçın bagyşlan. mana kömek edin talyplar men ölüm hakdaky zatlary halayan hemem hasıyetım gyzlaryn hasıyetı deyın dal oglanlaryn hasiyetı deyın gyz köyneklerını halamok ayratynam kelte köynek yupkalary şony geyenlerıde yıgrenyan gyzlar deyın nazik boljak bolyan başaramok hatda gyz işlerın...

Dowamy »

981 7
Köneler, 10 years ago


Jogap berin

mana rap gerek nereden tapsam bolyar.

Dowamy »

848 6
Köneler, 10 years ago


Boyun egmeyerin

ey siler nme meni yüregini söygige eredyen gyzlardan öytdinizmi heç kaçan onun yaly bolmadyk zada yüregım eremez prosty pikirinizi biljak. men hiç kaçan söygüge boyun egimmen

Dowamy »

884 10
Köneler, 10 years ago


Nme boldy

bir oglan dostum söygüsüni bildirdi, men ony söymeyerdim yok jogap berdim, men yurt daşyna çykdym okamak maksady bilen, indi bolsa ony yatlap agayaryn aydym dinlesem ol oglan göz önümden hiç gidenyok pikirinizçe men söydümmike ony? yöne men hiçkimi söymeyerdim türegim buz deyındi,yoksa menin yüregim eredimike öz duygularyma düşünemok

Dowamy »

1219 14
Köneler, 10 years ago