Men jan edenimde Men seni soyyan diydi

Bir gezek gonsymyzyn ogly bar injner bolup isleyar,ol menin yzyma dusyardi we onun dortyda mana sen jan et sona diyyardi.Men ucin seyle zatlary yazypdy. Hormatly musderi! Sizden su 65 97 00 96 nomere jan ibermeginizi hayyst edyaris. Eger sizin janynyz bellenen wagtynda bize gelip yetse,yene size jan geler.Sol jany telefonunuzun yasyl dugmesine bas...

Dowamy »

2093 94
Köneler, 9 years ago


Durmusynyzyn aydymy

salam menbaladan size eyjejik salam.Men size arkadashlar sheyle bir tema achmak isleyan. Hayssy aydym sizin durmushynyz bilen baglanshykly. men meselem ELDAR DALGATOW yn RAZBILA SERDSE diyen aydymyny halayan.A sizinki?

Dowamy »

981 19
Köneler, 9 years ago


Dunya gin we gen

men durmusumda birini chyn yurek den soytpdum.Ol man ikilik etdi we bashga birini alyp gachdy.Men bilen dunyanin her hilli hezilligini gordi. Men indi durmushda bir yalnyshlyk etdim bagyshlanmaz yalnyshlyk.Ol oglan men dashym dal dayzamyn oglydy men indi dunyede garashyan shazadam barmydyr garashaynmy. Muny oglanlar siz gowy bilersiniz siz sheyle k...

Dowamy »

1713 65
Köneler, 9 years ago


Meni soyyan adam seyle bolsun mundan sonra

meni soyyan adam mana soygisini bildirmelidir diyip pikir etyan. bir janajyk yazypdyra soyyandiginizi soyyanlere bildirin diyip yazypdyra men shona yurejigim agyrdy wah yigitler gozunuze doneyin soyyanlerinize wagt yitirman aydyn belki aydyp bilman yorenlerem bardyr dogrymy jorajan cwetocek wey yogsada jorajan basga gyz kim bar.Wah oglanlar wah kyy...

Dowamy »

1329 37
Köneler, 9 years ago


Men uchin

yigitler men jogap yazyp bilemoga durt diyen yere durtup bolanok gulkunch dalmi ay bir zat edip jogap yazmakchy bolaryn bor hemmanizi optum

Dowamy »

1065 36
Köneler, 9 years ago


MENBALA

Hemmanize menbaladan yyljajyk salam.Men 14-02-89 da dogulan. Elbetde ben ozume yar gozlemage chykmadym.Eger gowja bolsa name uchin bolmasyn.Hemmanizi mana goldaw bermage chagyryan. Chunki men taze. SAG BOLUN

Dowamy »

1185 32
Köneler, 9 years ago