Northsidyñ soñky sözi...

sag bolun dostlar maña internede indi girmek bolanok sag boluñ! Egzamena taýarlanmaly! Egzamenlardan diñe 4_lik 5_lik bilen gecmegiñizi arzuw edyärin!men örän gynanyan Sagboluñ dostlar...

Dowamy »

849 9
Köneler, 10 years ago


Uzyn boýlylary çärä äkidýärler !!!

Uzyn bolmadygyma shükür edyärin kelte hem däl ortaca boyly köpinçe çärelere uzyn boylylary alyar! Köp kish uzyn bolsada kelte bolup duran bolya koroce uzyn bolsañ dekanyñ gözünden aýrylmarsyñ ol seni yatlap galar ! Shunuñ yaly hadysa köplenc dush gelyär, talyplar !

Dowamy »

1127 32
Köneler, 10 years ago


Haker-rapboy @mail.ru

meniñ ICQ-dan Agent Gowy diyip pikir edýän. Bir gyzyñ adyny yazyp onlaynlary tapdyryp tanyshyaryn meniñ agent pocta loginim haker-rapboy @mail.ru hemmäñizi dostluga cagyryan! Hemmäñizem dobavit edyärin dostlar!

Dowamy »

1251 33
Köneler, 10 years ago


Awaza ya-da antalya

Awaza syýahatcylyk zolagy gymmat diyärler. Dogrumy dostlar, Awaza gideniñden Antaliya gideniñ arzan ekonom diýýär! Dogrymy yalan bilip bilmedip , Maslahat beriñ!

Dowamy »

816 6
Köneler, 10 years ago


Biziñ döwletimiz

Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все осталные страны проста нам завидуют!
Ведь именно мы дружелюбная нация! Мы гордо называем свою страну Туркмений,а иностранцы завистливо называют Туркменистан. Но все-таки, она наша! Наш ата-ватан !

Dowamy »

1264 15
Köneler, 10 years ago


Kelläm akylldan dolup yarylayjak...

Arzuwym calt sessia cyksadym. KELLÄM AKYLDAN DOLUP yarylayjak bolya , kellede bir pikir olam shu egzamenleri gowy baha bilen gecmek! Siz hacan sessia cykyarsyñyz! Sholar barada durup gecäyseñiz! Pikriñizi beyan ediñ!

Dowamy »

894 9
Köneler, 10 years ago


Meniñ dogulmadyk günüm !

baryñyzy meniñ dogulmadyk günüme cagyryaryn ! Kime cay berip , tortjagazdan kesishdirip paylap prikol tutalyñ her kim bir zat hakda özi hakda bir zatlar yazsyn shuña girip okanyna görä! Guy sherap icheli bu gün hemde prikolmyradyñ doglan güni bolany ücin govy edip belläliñ dostlar!

Dowamy »

1158 27
Köneler, 10 years ago


7 sany belgini öñünden kesgitlemegi basharsañ, MILLIONERE öwrülersiñ!

"Ýewromilyons" atly lotereyanyñ nobatdaky uly utushy B.Britaniyanyñ yashayjysynyñ paýyna düshüpdir. Ol 100 million 37 müñ yewro möcberindäki utushy öz hasabyna gecirip, shu lotoreyanyñ taryhynda uly utushyñ eyesi bolanlaryñ sanawynda 3nji orunda duryar. Lotorea peteklerini satyn alan 40 million gowrak adamyñ icinden bagty cüwen britaniyaly 7 sany a...

Dowamy »

803 3
Köneler, 10 years ago


AFC PRESENT'S CUP HTTU yarym finalda

AFC-niñ Prezident kubogynda cykysh edyän paytagtymyzyñ HTTU topary yarym finalda cykysh etmäge hukuk gazandy. Olar bu abraýa Mýanmada gecen saylama tapgyrcasyny showly gecirenlerinden soñ eye boldular."C" toparcasynda cykysh eden ildeshlerimiz ilkinji dushushygy Butanyñ "DRUKSTARS" toparynyñ derwezesinden 8 pökgi gecirdiler(hayran galmañ). Ýer eyel...

Dowamy »

1068 9
Köneler, 10 years ago


YANYÑYZ BILEN GYZLARAM ÄKELIÑ !

27-nji maý, penshenbe
15:00*Döwranyñ bashdan gecirenleri*, ceperfilm
17:00*Mähriban*,ceperfilm
19:00*Ajaýyp*,ceperfilm

28-nji may, anna
15:00*Gyzykly gezelenc*,ceperfilm
17:00*Gülyaka*,ceperfilm
19:00*Yuwash gelin*ceperfilm

29-njy may,shenbe
15:00*Lacyn*ceperfilm
...

Dowamy »

810 4
Köneler, 10 years ago


Dashoguz_Ashgabat yolynda bolan waka

Men Dashoguz shaherinde yashayaryn ashgabatda okayaryn onson öyde dem alyp yene okuwymy dowam etmáge ashgabada gitmek ü4in awtobus duralga bardym. Awtobusa garashyardym. Hemme taxistler öz taxisyna klient gözlejek bolup nyrhyny azaldyarlar shonda da awtobus amatly ve howpsyz bolany ü4in garashdym! Yolun anarky yüzünde görsem dayymyn ogly duran eken...

Dowamy »

1780 32
Köneler, 10 years ago