Bir aýdymyň sözleri

Duşman bolmak mertlik däldir, gorkaklygyň erkidir.
Mekirlik bahana däldir, akmaklaryň peşgeşi.
Puşmanylga çalyşmagyn geçmişdäki yalňyşy.
Diňe gözüň ýaşy ýuwar ruhuňdaky günäni...

Dowamy »

1052 18
Köneler, 10 years ago


Kella mowzuk gelmedi

şonun üçin şeydip yazdym

Dowamy »

1679 126
Köneler, 10 years ago


Yoptyyy diydiryan suratlar!

gaty gyzykly

Dowamy »

3461 65
Köneler, 10 years ago


Enjam

Hytay imperatorynyn owadanja yaş ayaly we köşgünde 40 sany hyzmatkari bar eken. Bir gün imperator daş yere gitmeli bolyar, ayalynam hyzmatkarlerinden başlap hiçkime ynanyp bilenok. Köşkde ona hyzmat edyan maslahatçy akyldar yaşulyny çagyryar we bir zat etmegini talap edyar. Ertesi gün yaşuly elinde demirden yasalan bir enjam bilen imperatoryn yanyn...

Dowamy »

1688 36
Köneler, 10 years ago


Işsizler üçin

gowja sayt tapdym:

chatroulette.com

kamera gerek yöne

Dowamy »

1217 28
Köneler, 10 years ago


Tiz şepagat kömegi gerek!

karoçe gyzlar kömeginiz gerek, 20 adamlyk palowa naçe kila sygyr eti gerek, sroçny

Dowamy »

1110 29
Köneler, 10 years ago


Piano virtuoso

apologize

Dowamy »

824 5
Köneler, 10 years ago


Hakyky romantika!

söygülin bilen bir agşam yeke otagda şemin yagtylygynda ogşaşyp otyrkan dinlenmeli aydym

Dowamy »

1174 10
Köneler, 10 years ago


şaht açyjy owadan sazlar (kerim ylyas)Dowamy »

882 11
Köneler, 10 years ago


Lachynyn taze klibi - goyunlar

ine shu yerde

Dowamy »

1512 22
Köneler, 10 years ago


Burzum (metal)

Burzum - My Journey To The Stars Found at abmp3 search engine

Dowamy »

796 8
Köneler, 10 years ago


Ayratyn goyulmaly aydym - akyş sapar - mukaddes watan

Dowamy »

760 2
Köneler, 10 years ago


Akyş sapar

Dowamy »

1643 53
Köneler, 10 years ago