Bir aýdymyň sözleri

Duşman bolmak mertlik däldir, gorkaklygyň erkidir.
Mekirlik bahana däldir, akmaklaryň peşgeşi.
Puşmanylga çalyşmagyn geçmişdäki yalňyşy.
Diňe gözüň ýaşy ýuwar ruhuňdaky günäni...

Dowamy »

926 18
Köneler, 9 years ago


Kella mowzuk gelmedi

şonun üçin şeydip yazdym

Dowamy »

1543 126
Köneler, 9 years ago


Yoptyyy diydiryan suratlar!

gaty gyzykly

Dowamy »

2743 65
Köneler, 9 years ago


Enjam

Hytay imperatorynyn owadanja yaş ayaly we köşgünde 40 sany hyzmatkari bar eken. Bir gün imperator daş yere gitmeli bolyar, ayalynam hyzmatkarlerinden başlap hiçkime ynanyp bilenok. Köşkde ona hyzmat edyan maslahatçy akyldar yaşulyny çagyryar we bir zat etmegini talap edyar. Ertesi gün yaşuly elinde demirden yasalan bir enjam bilen imperatoryn yanyn...

Dowamy »

1537 36
Köneler, 9 years ago


Işsizler üçin

gowja sayt tapdym:

chatroulette.com

kamera gerek yöne

Dowamy »

1080 28
Köneler, 9 years ago


Tiz şepagat kömegi gerek!

karoçe gyzlar kömeginiz gerek, 20 adamlyk palowa naçe kila sygyr eti gerek, sroçny

Dowamy »

981 29
Köneler, 9 years ago


Piano virtuoso

apologize

Dowamy »

626 5
Köneler, 9 years ago


Hakyky romantika!

söygülin bilen bir agşam yeke otagda şemin yagtylygynda ogşaşyp otyrkan dinlenmeli aydym

Dowamy »

968 10
Köneler, 9 years ago


şaht açyjy owadan sazlar (kerim ylyas)Dowamy »

749 11
Köneler, 9 years ago


Lachynyn taze klibi - goyunlar

ine shu yerde

Dowamy »

1296 22
Köneler, 9 years ago


Burzum (metal)

Burzum - My Journey To The Stars Found at abmp3 search engine

Dowamy »

660 8
Köneler, 9 years ago


Ayratyn goyulmaly aydym - akyş sapar - mukaddes watan

Dowamy »

624 2
Köneler, 9 years ago


Akyş sapar

Dowamy »

1395 53
Köneler, 9 years ago