Salam talib-anlar. menem köne taze agza

Salam talib-anlar. sag aman otynyzmy. men bu yerde köneden bari taze agza. könan tazesi bolmaz diyleni kanbir dogram dalmika diyyan. 2005-de bu yere girenimden bari kan zat uytgemandir. teswirler.com açylarmyka diyip bu sayda girman yördüm. barybir tes-com açylmajak bolsa bu yere ornaşybermelimikaden. dogrusyny aytsam saytdan köp zada garaşmayan. d...

Dowamy »

522 4
Köneler, 8 years ago


Prapiska sssr in gymmatly yadygarligi

SSSR in halkyny doly kontrol etmek uçin oylap tapan propiska çözgüdi hazirki dowürde gerekli zatmy, şu zatlar barada pikirleriniz nahili

Dowamy »

780 3
Köneler, 10 years ago