Cynmy?

Hormatly ildesler!!!Bu sayt Gunca eseginki zat diyip yazypdyrlar weli cyndanammy ya oyun edip yazdylarmyka?

Dowamy »

793 9
Köneler, 9 years ago


Nadip tanysmaly

ey bu sahypan chady yokmay watandaslar bn gurlesip bolmazmy ozbasymyza arkayn

Dowamy »

843 14
Köneler, 10 years ago


Oylenen soyayse?

bir oglan oylenipdir.son basgada bir gyzy soyupdir oylenenden son.onada oylenmelimi yada birinjisine kanagat etmelimi

Dowamy »

1583 30
Köneler, 10 years ago


Gyzmy Oglan ???

kabir internede giryan oglanlar gyz bolyp giryar.kopulenc oglan gyz bolyp giryar gyzlar oglan bolman.suna nahili garayanyz

Dowamy »

930 9
Köneler, 10 years ago


Yashayis maksady ???

adamyn bu dunyade barlygynyn sebabi nameka?

Dowamy »

562 0
Köneler, 10 years ago


Haparak degisme

yurtlaryn arasynda "kim maymyndan kop caga dogurtyar"diyen yarys gecirilyar.yarysa rus turkmen german amerikan inlis ve birnace yurtdan gatnasyalar.son rus 10 caga amerikan 12 caga ve beyleki milletler ondan kop dogurdypdyrlar.turkmen birjigni dogurdypdyr.turkmenler uysip ona :bizi masgara etdin bizi govsak gorkezdin ilin gozune" diyip ona gygyrypd...

Dowamy »

1130 10
Köneler, 10 years ago


gulmek ucin

Ayazhanyn ogullaryna beren nesihatyny ogullaryna berjek kisi olmaka ogullaryny usysurip:oglym suny dow diyip uly oglyna bir berk hasa beridpir. olam alyp dowupdir.ikisini bile dow diyipdir.olam ikisinem dowupdir.ucisini bile dow diyipdir yene dowupdir gahary gelen ata hany yigrimsini bile dow diyipdir.ogly yigrimisinem birlikde dowupdir.atasy beyle...

Dowamy »

1277 40
Köneler, 10 years ago


Nache halamasalarda yevropada " Muhammet " ady kopelip bashlady.

Name uchindir dunyanin char kunjeginden yslam dinine garshy goreshilsede bu din yenede rovach alyar? Terrorchylyk, yzagalaklyk,birek birege dushmanlyk yaly pikirleri one suryamish diyen yaly habarlar dogrumyka? Muna garamazdan yevropda Muhammet ady taze dogulan chagalara kop dakylyp bashlady. Shu barada yazynsana ginishleyin!!!

Dowamy »

771 2
Köneler, 10 years ago