Polit nahili okuw?

Salam.
Polit nahili okuw we onda name ugurlar bar bilyaniniz bar bolsa aydayyn...
Men 2004 nji yyl uly okuwlar bn has gowy gyzyklanyan... Men oz ugurum kompyuter, tehnologiyalar, programmistcilik we ş.m...

Dowamy »

460 4
Bilim, 8 months ago


HTML

Salam.
HTML kotlaryny bilyaniniz bar bolsa yazayyn...

Dowamy »

331 2
Tehnologiýa, 8 months ago


Dunya filmlerini gor we yukle VPN GEREKDAL!

Bu saytlarda dunya filmleri gorup hem alyp bolyar. VPN gerekdal. Filmlerin kaçestvasy 1080, 720, 480, 360.
1. kinogo.cc
2. kinogo.la
3. kinogo.biz
4. kinogo.bar
5. kinosimka.net
6. kinostatus.ru
7. kinoferma.top
8. kinokong.org
9. kinochasti.ru
10. hdru.net
11. baskino.me<...

Dowamy »

695 8
Tehnologiýa, 8 months ago


Programma hyzmaty...

Amatly bahadan programma doredip beryas.
Programmalan gornusi:
Kitap - Kitap programmalaryn birnace gornusi bar.
Wiktorina we basga-da birnace gornusleri bar.
Programma - APK gornusinde.
Pakedi com.ylhamapps.______.
Pakedini hem uytgedip beryas (oz isleginize gora).
Habarlasmak ucin: imo_+99364739424

Dowamy »

262 0
Täzelikler, 9 months ago


Size örän wajyp soragym bar

Salam dostlar.
Size örän wajyp soragym bar...
Imo istorýa videolar, kartinkalar goýýardym 2500/3000 prosmotrdy indi menin publikasiýam Друзья-Друзей-e gorunmeýär, diňe öz agzalarym görüp bilýär... Näme üçin? We nädip açyp bolarka??? Haýyşt sizden bilýän bolsaňyz aýdaýyn dostlar...

Dowamy »

489 13
Sorag-jogap, 10 months ago


Eje hakynda goşgy gerekdi...

Bar bolsa ugradayyn... 4-5 kuplet bolsa bolya...

Dowamy »

635 12
Sorag-jogap, 11 months ago


Ejemin doglan gunune gosgy okap bermek isleyan

Hemmanize salam! Ejemin doglan gunune gosgy okap bermek isleyan, talyplar.com adminleri we agzalary sizden kicijik hayystym bar eje hakynda gosgy bilyan bolsanyz ugradayyn... 4-5 kuplet bolsa bolya...

Dowamy »

459 5
Sorag-jogap, 11 months ago


Döreden programmaňy nirä ýüklemeli?

Hemmäňize salam! Ýakynda 2 sany täze programma döretdim indi bolsa olary Play Store ýüklejek bolýan. Play Store ýüklejek bolsoňam Visa gerek, a mende bolsa Visa ýok. Başga nirä ýükläp bolar bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň... Programmistler barmy araňyzda...

Dowamy »

488 15
Sorag-jogap, 1 year ago


Hemmäňize salam! Küştdepdi aýdymy gerek

Hemmäňize salam! Küştdepdi aýdymy gerek. Men hemme saýtlary gözledim we tapmadym. Haýyşt edýän, haýsy saýtda bardygyny ýa-da g-mail poçtadan ugradaýyň. Balkan küştdepdi ýa başga tapawudy ýok.

Dowamy »

459 2
Sorag-jogap, 1 year ago


Peýdaly programma

Men size bir peýdaly programma barada maslahat bermek isleýän. Ol programma Play Marketde ýok. Ýöne siz Google ýa-da Yandex brauzerlerden alyp bilersiňiz. Ady Aptoide. Bu-da edil Play Market ýaly içinde programmar we oýunlar bar. Bu programmanyň iň peýdaly ýeri — Play Marketdäki hemme platnyý programmalar mugt. We lýuboý programmanyň öňki versiýala...

Dowamy »

570 4
Täzelikler, 1 year ago


Hemmäňize salam!

Hemmäňize salam! Men bu saýta şu gün ilkinji gezek girip görýän. We saýt örän göwnüme ýarady. Men entek talyp däl. Geljekde programmist ýa-da astronomiýa ugurlaryndan instituda girmegi arzuw edýärin. Men 16 ýaşymda adym Ylham. Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinden. Şu wagt programma düzmek işleri bilen meşgullanýan. 1 programma döretd...

Dowamy »

599 12
Täzelikler, 1 year ago