Size bir sorag.Telefonyn originaldygyny nadip bilip bolyar.Eger bilyanin bar bolsa pikirinizi yazyn.

Salam hemmanr agsamynyz haýyrly bolsun!siz telefonyn originaldygyny bilyanizmi eger bilyan bolsanyz pikirinizi yazaýyñ.

Dowamy »

185 12
Täzelikler, 1 week ago


Size sorag!!!

Size sorag!!!talyplara surat goysan google cykyarmyka!eger bilyan cykyan bolsa pikirinizi yazyn we nace wagtdan cykyar!

Dowamy »

43 0
Täzelikler, 1 week ago


Size sorag!!!

Size sorag!Konfresya gosulanynyz ucin sag bolun yene konfresya barmyka eger bar bolsa habar berinler.

Dowamy »

64 1
Täzelikler, 1 week ago


Size bir sorag.Hokman gorun hem mana komek edin.

Size uly haýyşt bar mana komek edin!

Dostlar size bir sorag bar siz haysynyz Wi-fi dowup bilyanin barmy dowup bilyanin bolsa mana komek edin men wi-fi dowup bilemok gonsymyzda wi-fi bar mana mg çydanok haýyşt komek edin dowup berin.😦😦😦😦😦😫

Dowamy »

322 28
Täzelikler, 2 weeks ago


Yene dostlar size taze aydym.Soldatlar ucin yada soldat boljaklar ucin bu aydym.

Dostum dinle soldat sozum
Kerki ilim nirde galdy
Klasdaşlar gozel gyzlar
Soyyan gyzym yzymda galdy

Bir kruşgedir içyan çaýyn
Olçeglidir mesge paýyn
Şeydip geçer gunun aýyn
Graždanlyk nirde galdy

Adboy sozi dilindedir
Bir pay ädik elindedir
Soldat bolsan gunun s...

Dowamy »

222 10
Täzelikler, 2 weeks ago


Lukman gyzy diyen aydym hem çykdy.

Her gulayse gaydyp geler yaslygym
Lukman gyzy ýylgyranda gulende
Her gulayse gaydyp geler yaslygym
Lukman gyzy ýylgyranda gulende.

Dodajygy gunça kemin gyzarar
Kirpikleri ok yay kimin kesiler
Gara gozi bir enayja suzuler
Lukman gyzy ýylgyranda gulende.

Yamanlaryn yuregimde k...

Dowamy »

53 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Gitara Aýdymlary

Salam dostlar aydymyn ady,,Nesip etmesin"
Üns berip okan gaýgyly aýdym! ine bu yusup dost ucon

1.Ey hudaýym bu ýaradan bendañe
Gulmek dal aglamak nesip etmesin
Bu dunyede ýaşasyn goý erkana
Dogulmak dal ölmek nesip etmesin!

2.Sypalap seredip bakan malymyyy
Birine niýetlap alan zadymy<...

Dowamy »

72 3
Täzelikler, 2 weeks ago


Gitara Aýdym.Ine gowy aydym.Okaman geçmeli dal.

Aladirin sazyny sen bir şeyda bilibili
Menem onson soymayin
Senindey gyzyl guli,gulum mana yetmedi
Gormesem gara gozun ayralyk ajy omrum.

Guler yuzun gulup dur,yanaklaryn nar yaly
Mena seni eý goryan,ähli wepan bar yaly
Daşyndan gawanyaryn,hyrydaryn kan yaly
Ogryn-ogryn seredyan mende gowni...

Dowamy »

96 7
Täzelikler, 2 weeks ago


Gitara Aýdym

,,Bileje okan gyzlar"

Yada duşse gamgyn bolyan
Bileje okan gyzlar
Kalbym müñ bir mukam salyar
Bileje okan gyzlar

Yaslyk bizden geçer gider
Kepderi kemin uçar gider
Bizden arany açar gider
Bileje okan gyzlar

Okadan yazan hatlarynyz
Goz onumde syratynyz

Dowamy »

63 4
Täzelikler, 2 weeks ago


Gitara Aýdymlar

,,Kűýsap seni daň atýança"

Sataşyp ol yol boyunda
Ogryn-ogryn sozleserdik
Soygi hakda bagt hakda
Suyji-suyji sozleserdik.

Kuysap seni dan atyanca
Garasaryn gun batyanca
Ol gyz meñ bagtym dal eken
Aglaryn omrum otyançe.

Arzuw edip sen hakynda
Indi senden...

Dowamy »

77 7
Täzelikler, 2 weeks ago


Sizlerin oba seherlerinizdede polisia aylanyarmy.

Ertir oba çykypdym bir synpdaşymka polisia aylanyp yor ekeni sizlerdede şeylemi maskasyzlary tutup yor ekeni dogry yzyma aylandym

Dowamy »

186 14
Täzelikler, 2 weeks ago


Size sorag!!!Okaman geçmañ

Salam hemmanize size bir sorag bar yone bilseniz.Karantin hacan acylyaray we mekdepler.Soñam korona virusynyn tazesi çykan diyyarler sol dogrumyka.

Dowamy »

247 27
Täzelikler, 2 weeks ago


Salam agzLar ertiriniz haýyrly bolsun😀

Hemmanizede salam gowymynlar dostlar.
Agşamky konfresya gowy gecdi.Hemmanizin janlarynyz sag bolsun.
Meni konfresya gosanynyz ucin minnetdar size.

Dowamy »

74 1
Täzelikler, 2 weeks ago


Salam agzalar men yene talyplara geldim.

Salam hemmaniz onatmynlar jan saglyk gowymy men yene size gosuldum

Dowamy »

131 8
Täzelikler, 2 weeks ago


Salam agzalar internete nadip surat goymaly!!!

Salam dostlar mana komek edin!Internete surat goymany owredin!

Dowamy »

127 7
Täzelikler, 4 weeks ago


Gitara Aýdymlary.

Şu gowy aydym gitaraly ady,,Men olsem adym yiter"

1.Gulli yeri çol etmäñ
Degman bilbil sayrasyn
Gyzlar tenini satman
Dusmanlarymyz gulmesin!

2.Men olsem adym yiter
Ustumden bagul biter
Denim dusum dost yarym
Denimden aglap oter!

3.Üç ýüz altmyş erenler
A...

Dowamy »

99 2
Täzelikler, 1 month ago


Gitara Aýdymlary.

Şu gowy aydym gitaraly ady,,Men olsem adym yiter"

1.Gulli yeri çol etmäñ
Degman bilbil sayrasyn
Gyzlar tenini satman
Dusmanlarymyz gulmesin!

2.Men olsem adym yiter
Ustumden bagul biter
Denim dusum dost yarym
Denimden aglap oter!

3.Üç ýüz altmyş erenler
A...

Dowamy »

72 4
Täzelikler, 1 month ago


Bökdemañ meni!

Uce yetdi beren arzamyn sany,
diyp bokdeman meni!
Watan ucin gurban etjek bu jany
>diyp bokdeman meni!

Watan goramaga pikirmi berdim
Bagtymyn bedewin mundum-de surdum
Dusmana gulledir sakgalym murtum
>diyp bokdeman meni!

Ayagym tankdyr,yuwrup yetişer
Ellerim bombadyr,bar...

Dowamy »

152 14
Edebiýat, 1 month ago


Dostlar.halypa.ru giryanin barmy eger giryan bolsanyzlar menam dykaýyn komek edinler girip bilemok

Halypa.ru dykaýyn komek edaýin!!!!!

Dowamy »

167 8
Täzelikler, 1 month ago


Salam agzalar gitara calyp bilyanin bamy!!!

Gowmynlar!!!


Gitara calyp bilyanin bolsa aydylarda how dost bolaly!!!

Dowamy »

99 3
Täzelikler, 1 month ago


Aydymy gowy goryanler ucin gitara aydymlary

Bu nury meredowyn aydymy ady ,,maysa"
Gowy aydymda sul!!!

1.Yuregimin syryn sana diye diye
Dinlemeyarsin yar gulum
Meni seyr etdin gara gozun bilen
Yene janym alyarsyn masa
Gaytalama
2.Gormegyz sada maysa
Nazik zyýada maysa
Yatlarsyn gecen gunleri
Beripdin wadany...

Dowamy »

64 0
Täzelikler, 1 month ago


Taze cykan aydymlar!!!

Taze cykan aydym ady ,,Dogan gerek" doly okan zor aydym.

(1.Toyuny toylasmana,
Derdini paylasmana
Bileje çaylasmana,
Dunyade dogan gerek.)
Gaytalamak
2.(Gerek,gerek dogan gerek
Bu dunyade dogan gerek
Derdini paylasmana
Dunyade dogan gerek)

3...

Dowamy »

121 12
Täzelikler, 1 month ago


Gitara Aýdymlary!!!

Salam dostlar aydymyn ady,,Nesip etmesin"
Üns berip okan gaýgyly aýdym!

1.Ey hudaýym bu ýaradan bendañe
Gulmek dal aglamak nesip etmesin
Bu dunyede ýaşasyn goý erkana
Dogulmak dal ölmek nesip etmesin!

2.Sypalap seredip bakan malymyyy
Birine niýetlap alan zadymy
Ýygnap ýygşyranj...

Dowamy »

115 9
Täzelikler, 1 month ago


👍😀😀😀👍

Salam hotmatly talyplar ertiriniz hayrly bolsun!

Dowamy »

79 2
Täzelikler, 1 month ago