Her dowurde bir hili zat yon bolar...

HER DÖWÜRDE BIR HILI ZAT ÝOÑ BOLAR...

Her döwürde bir hili zat ýoň bolar,
Bihaýalyk hemmesinden geň bolar.
Toý toý bolmaz —Dawa bilen jeň bolar,
Özün saklap bilýän jahyl azalar.

Şerbazlar şeraby ýüzüne sylar,
Saçagyň üstünde bulgurlar synar.
Ne gözel naharlar harama döner,

Dowamy »

84 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Yewropada ilkinji emeli yuregin satylsyna rugsat berildi.

Ýewropada döretmek üçin 27 ýyl sarp edilen ilkinji emeli ýüregiň satuwyna rugsat berildi. Bu barada cursorinfo.co.il habar berýär.

Aýdylmagyna görä, emeli ýüregi döretmegi 1993-nji ýylda oýlap tapyjy we hirurg Alen Karpentýe fransuz senagatçysy Žan-Lýuk Lagardere teklip edipdir. Ilki bilen munuň üçin Karpentýä degişli “Matra” raketa...

Dowamy »

170 5
Täzelikler, 1 month ago


Shotlandyaly alymlar ulanys mohletinin dolandygyny habar beryan ortuk doretdiler.

Insignia Technologies kompaniýasynyň şotlandiýaly alymlary eýesine haçan ulanmagy bes etmelidigini habar berýän “akylly” ýüz örtügini döretdiler. Bu barada EVO-RUS.COM portaly ýazýar diýip, science.sm.news habar berýär.

Ýatlap geçsek, koronawirus pandemiýasy sebäpli girizilen çäklendirmeler bilen baglylykda örtükler jemgyýetçilik ýer...

Dowamy »

113 2
Täzelikler, 1 month ago