Gayrat edın agzalar!!!

Agzalar gayrat edın beytmman how HAYYST!!! Bolly edına ınnı yetık bolly ınnı !!!

Dowamy »

468 2
Täzelikler, 2 years ago


Salam hemme!

Gelin dertleselin derdinizi dokun kim soyguden yanmady men yanmadym soymedim soyulmedim! Hic hili utulmayan adam soymedik adamdyr!

Dowamy »

1318 144
Bilim, 2 years ago


Gelın adamlar onlıne

Essalawmaleykumbrahmetullahyweberekatu.
hemmelere gıç yagsy gelın adamlar!

Dowamy »

542 21
Täzelikler, 3 years ago


Jynlar haywan syratynda.

Gunlerde bir gun bir adam yolda baryarka bir kicijek owlaga dusyar. Ol owlagy goterip sypap ohhow erkecik ekenina diyyar welin yanky owlak howwa howwa erkekdirin diyip gurlemane baslayar. Ol yasuly bolsa yanky owlagy elinden zynyp goyberyar. Seylelikde jynlaryn islendik haywanlara owrulup bilyandigini sondan esdilyar.

Dowamy »

700 17
Bilim, 3 years ago


Gelin hemme inlisçe gurlalin!let's all speak english

greetings to all!

Dowamy »

639 43
Täzelikler, 3 years ago


Çaga psikolojiyasyna zyyan yetiryar.

Ilki bilen agzalar hemmanize salam!Men bu gezekki acan temamda cagalaryn psihiki taydan gorkmagynyn namelere yol acyandygyny aydyp gecmekci.
Köplenç ene atalar çagalarynyñ yaşyna seretman gorkynç filmleri gormage mumkinçilik berýärler. Çagalar gorkynç kino gorse name bolyar aydyp bereyin.
Bir gun uysup siccin atly kinony gorduk onnon...

Dowamy »

570 5
Bilim, 3 years ago


Adamlara dusunmage calysalyn!

Bırınjı bılen agzalar hemmanıze salam! Men bu acan temamda adam hereketlerının namanı anlatyandygyny bellap gecmekçı.
1.Egerde bır adam çalaja zada hem gaharlanyan bolsa onda ol adamyn soyga soyulmane matacdıgı.Onun ozunın yeke duyyandygyny anlatyar.
2.Egerde bır adam yoneje gulmesız zada samsyk bır zada hem gulyan bolsa ol onun guldı...

Dowamy »

616 15
Bilim, 3 years ago


Adamlara dusunmage calysalyn!

Bırınjı bılen agzalar hemmanıze salam! Men bu acan temamda adam hereketlerının namanı anlatyandygyny bellap gecmekçı.
1.Egerde bır adam çalaja zada hem gaharlanyan bolsa onda ol adamyn soyga soyulmane matacdıgı.Onun ozunın yeke duyyandygyny anlatyar.
2.Egerde bır adam yoneje gulmesız zada samsyk bır zada hem gulyan bolsa ol onun guldı...

Dowamy »

540 3
Bilim, 3 years ago


Gije çöllerde Maya (bolan waka)

Gije gumlukda mal surup gelyan Maya birdenka bir ses estyar. Ol sesi on hem estyar. Sebabi ol uç harplylan sesi. Maya gorkup oyune gaytmakcy bolyar. We goyunlary kowup haydayar. Bir goyun suruden azasypdyr ol goyunun sesi biraz ilerden gelyar diyip ol goyuny almaga gityar,we gitdigice uzaklasyar ol goyun gitdigice uzaklasyar. Mayada sol goyunyn yzy...

Dowamy »

784 8
Edebiýat, 3 years ago


دجال قآمت

Meñ bilyanjelem
Kyyamat guni yetip gelende altyndan uly bir dag emele geljek. Ol dagyn ustundede hemmeler urusjak. Kyyamatda yer yuzi elimizin ayasy yaly tep tekizje boljak. Gowy adamlar oljek erbetler galjak. Hasap yesip geciljek. Sekuntda kesel geljek gowular oljek hem diyilyar. Inni Mahti kim Mahti siriyadan doguljak sonun ucinem siriyada...

Dowamy »

765 6
Bilim, 3 years ago


Abaddon!

Kafalar karisik kinon yuzunin suratam cykanok hemmelerdede seylemi . Gorubem bolonok telden girip gordum kompdanam girip gordum gorkezenok😭

Dowamy »

613 6
Sorag-jogap, 3 years ago


Sklatdaky gupurdi.#3

Çaga sokolat allym diyip begenyardi emma men sol caga geldi diyip begenyardim. Ondan son men yaraman yatdym. Jynlar sag bolsun 1- ay dagy opuska cykdym diyaymeli.
Dowamy yok.
Emma indiki yazjak wakamda dayymyn basyndan gecen wakany aydyp bermekci on yanca hoş sag bolun. Gyzyldan gymmat wagtynyzy yitirip okanynyz ucin.☺

Dowamy »

636 5
Edebiýat, 3 years ago


Sklatdaky gupurdi.#2

Men sklatda hic hili beyle zada dusmandym we soka girdim.Skladyn bir cunkunde bükülüp otyran seretsen yuregini titretjek namedir gara elhenc zat bir denka kellesini mana garsy owurmane baslady.Ol sary gozleri bilen men gozlerimin icine seretyardi.A men bolsa gorkydan yuregim ana duryan diyyardi men yuwaslyk bilen yza suysmane basladym. Ol zat bolsa...

Dowamy »

640 12
Edebiýat, 3 years ago


Sklatdaky gupurdi.

Sklat:gos goyulyan jay)
Yene hemisekiler yaly sagat 8:30 da magazyny acdym. Cyralary yaktym we oz yerime gecip kompyuterimi oynamaga basladym. Yene sol ses gupurdap napitok bloklary yykyldy men bolsa yurege dusmey diyip yene onkim yaly gygyrdym . Emma bul gupurdi dowam etyardi.Onler gygyramda derrew gupurdi galyardy a bu gezek gupurdi dowam...

Dowamy »

625 4
Edebiýat, 3 years ago


Içi gysýan barmy saýtda

kimlerin içi gysya mena içim gysya.

Dowamy »

475 4
Täzelikler, 3 years ago


Benimle gulmek daha eğlenceli.

1.Adamın bırı hındıstana gıtmıs basına buda heykelı dusmus ne demıs basıma budamı gelecekdı.
2.Bır kadın evıne gelmıs ve yatak odasına gıtmıs yorganın altından 1 cıft ayak yerıne 2 cıft ayak varmıs elıne bezbol sopası alaral olduresıye bır sekılde vurmus ve su ıcmek ıcın mutfaga gıtmıs bı bakmıs kocası mutfakta gazete okuyo...

Dowamy »

605 3
Täzelikler, 3 years ago


Gulmeye doyamıyacaksınız

Tema: İňlisçe çal içmek (ingilizce ayran içmek) Alttaki metni sesli okuyun ve kendi agzinizdan cikani bir dinleyin! (:
-I run each teen me? -A wet each team. -
I run each make is tea your sun each. -
Higher them in each team.
-Catch bar duck each teen? -
On bar duck each team. -Why high one why!

Dowamy »

550 7
Täzelikler, 3 years ago


Gelin gurrun edelin guluşelin

gurrun edelin guluşelin adamlar
salam hemma millet.

Dowamy »

635 21
Täzelikler, 3 years ago


Mendenem täze model nakyl hakyky.

Ýagşylyk etseň ynsana aýlanyp deper ýeňsäňe.

Dowamy »

755 15
Täzelikler, 3 years ago


Meň bilen gülki 😂 has gyzykly.#3

5.bir gun bir adam at ogurlapdyr we oyune gelip ogluna bar oglum sul aty satyp gel men gitsem meni tanarlar diyipdir ogly bolsa aty alyp bazara gidipdir bir adam gelip munup goreyn onnon satyn aljak gowy bolsa ogly bolya diyipdir ol adamyn gidisi gidis ata munup gidiberipdir ogly bolsa ol adam yzyna gelmanson oyune gaydypdyr kakasy onunden çykyp be...

Dowamy »

663 11
Täzelikler, 3 years ago


Agsham bet kıno kımler gorya?🤔

Agsham beeeet kınoo kımler gorya saytdashlar

Dowamy »

769 20
Täzelikler, 3 years ago


Degıshmeler

Gorkýan zadyňyz başyňyza geler diýýärler. Men Çehow köçedäki elitka jaýdan, Mercedesden we iň soňky çykan “Iphone” telefondan gorkýan.

***

Egerde bir adam size ýamanlyk etse, giň boluň, oňa süýji beriň. Ýene ýamanlyk etse, ýene süýji, şekolat beriň. Ýene ýamanlyk etse, ýene-de süýji beriň. Goý süýji (сахар) kesel tutup...

Dowamy »

704 5
Täzelikler, 3 years ago


Ataly ogul as ıcıslerı

Ataly ogul unaş içmäge oturypdyrlar welin, ilki ogly aşy içip görüp:
— Eje, seniň şu gylygyň gursun, hemişe nahary buz ýaly edip, soňra öňümde goýýarsyň – diýipdir.
Atasy oglunyň gepinden çen tutup, aş sowukdyr güman edip, çemçäni dolduryp içipdir. Aş gyzgyn bolansoň, onuň agzy, bogazy ýanypdyr, gözi ýaşarypdyr. Ogly:
— Ata, nä...

Dowamy »

719 3
Edebiýat, 3 years ago


Cebsekler

Okuw ýylynyň ahyrky günleriniň birinde Töremyrat mugallym Annak ikimizi “Zoologiýa” otagyna çagyrdy. Biz “Näme üçin çagyrdyka? ” diýşip, alada galdyk. (Ol indi bizi “Zoologiýadan” okadýardy). “Zoologiýa” otagyna girenimizde Töremyrat mugallym gözenikli kapasanyň içine salnan iki sany towşana ot berip durdy. Biz towşanlara gözümiz düşenden, kapasany...

Dowamy »

588 3
Edebiýat, 3 years ago


Telefonda isleyan vpn

mana telefonda isleyan vpn gerekdi bilyan bolsanyz aydayyn

Dowamy »

599 3
Sorag-jogap, 3 years ago