Pegas

Soňky günler etek-alty, ýeň ýedi,
Şygyr okaşmaga elim degmedi...
Şo-ol şygryň-a ýüregimde jigledi...
Şolar ýaly goşgy okap bersene!

Sapa, dogan, indi goşgy goýañok?

Dowamy »

618 1
Sorag-jogap, 2 years ago


...

Gijemi bizi gama batyryan, ya bizmi gamlanmak ucin gija garasyan???

Dowamy »

869 37
Edebiýat, 3 years ago


♡♡♡Goýberme meni♡♡♡

"Goýberme meni!"

Tümlük tutsa meniñ töwerek daşym
Aladalar bilen çytylsa gaşym
Hünji deý düzülse gözlerde ýaşym
Käbäm,gys elimi,goýberme meni.

Göwrämi gujaklap,durmuşdan sowap
Soñsuz soraglara tapmasam jogap
Böl ünsümi,gara başymy sypap
Ýa-da bas bagryña, goýberme meni.
...

Dowamy »

710 3
Edebiýat, 3 years ago