Omrin manysy

gadyrly pikirdesler "ynsan omrinin manysy"namedeka?
adamzat kamillik yasa yetenden son(yetyanca) ilkinji adimde haysy yoly saylasa gowy?
hunar(eklenc yoly)
ylym-bilim
mynasyp yar
bu yollaryn hemmesini saylamak(byrlykda) basardarmy?
esasan gyzlarmyza unsi ceksek "elim isli bolandan manlayym g...

Dowamy »

1275 5
Köneler, 11 years ago


Arzuw

salam talyplar men taze agza . Men siz bilen yakyndan dostlasmak taze -taze tanyslyk acmak isleyarin.

Dowamy »

1191 10
Köneler, 11 years ago