Sorag

Puly programany mugt skacat edip bolyan programada. internetli zady internetsiz hem skacat edip bolyamy?

Dowamy »

598 3
Täzelikler, 10 months ago


Komek

Дилком оку меркези йалы овредйан программа бармы? Ркс дил.Без интернет. мугт. Оку меркезлерин окадышы 1 далми.64503558

Dowamy »

570 1
Täzelikler, 10 months ago


Sorag

Салам без интернет едип герек зады пейдаланжак болсан дине программалардан болямы?
Сайт(йа башга) зат аркалы боланокмы?
Гоогле гозланде сайтда чыкйан задын пейдасы говы дегмея про говы дегя?(сайтда чыкйан зат середип отырсан пейдасы дегер йоне вагт ве вифи йок. )64503558

Dowamy »

698 8
Täzelikler, 10 months ago


Sorag

Salam ertir.com dan bari internetde kim bar? Ertirden on agent ve email ve ondanam on kimler internetde bardy? Internetde kop bolup peyda tapan barmy?64503558

Dowamy »

648 13
Täzelikler, 10 months ago


Komek

Salam pley market kone versiyasyny nadip ulanmaly? Pley market icinden obleniyasyny udalit etdim yone ozi taze versiyasyny skacat edipdir. Kone versiya govymy? Tel galaxy grant 2. Onden sps.64503558. Taze kop mesda alar ve pley market kompanya yazsam jogap gaytarmaz diyan sebabi ona tazeden peyda bar. Chrome kone versiyasy sayta girman dur? Chrome...

Dowamy »

483 2
Täzelikler, 10 months ago


Komek

Salam tmcel nomerde islap dursam yagny (anten cykyp)Sundam ocik (ya zanit)diyan nadip etmeli? Son tel edenin nomeri sms bolup gelya. (Sona Menzes:Poletde tel etse yalyda 64503558)(galaksy grant 2 tel)

Dowamy »

666 7
Täzelikler, 10 months ago


Komek

Salam yhk ansat programmany sonky versiyasy dusmeyar? 4 versiya tel. 64503558

Dowamy »

382 1
Täzelikler, 10 months ago


Sorag

Salam telefon icni edil kompyuterde ulanyp bolyarmy? Bolsam vifisiz edip bolyamy? Bluetoothda catyp edip bolyamy? Kompyuterni bluetoothy nirde.64503558 ya habarlasana goy

Dowamy »

524 2
Täzelikler, 11 months ago


Pul

Internetde nadip pul gidirman pul islap bolya? 99364503558

Dowamy »

636 2
Täzelikler, 11 months ago


Gerek

11 10 sypnlaryn edebiyaty gerek +99364503558 elektron bolsa gov body

Dowamy »

417 0
Täzelikler, 11 months ago


Комек

Салам интернетде вифи болмасам пул ишлап болйамы? 64503558

Dowamy »

502 6
Täzelikler, 11 months ago


Komek

10 edebiyaty gerek 64503558

Dowamy »

402 0
Täzelikler, 11 months ago


Komrk

Salam saytda adam nadip kopetmeli?64503558

Dowamy »

410 0
Täzelikler, 11 months ago


Sorag

Kompyuter gerek 99364503558

Dowamy »

429 1
Täzelikler, 1 year ago


Sorag

Salam su tayyn duydurysy gelyan edip bolyamyka? Imo yaly komentariya yazylsa duyulsa? E pocta sms gelse bilinenok name ucin? Hacker edipmika? Yzarlandan bolyamy?99364503558

Dowamy »

534 3
Täzelikler, 1 year ago


Gosgy

1)Bir gyz gechdi denimden,
Yza bakmaly boldum.
Men shol gyza baryp,
Yuregim achmaly boldum.
2)Gok yalygny atynan,
Koynegni gok tikinen?
Ozge gorunmeyar ol,
Shu obanyn gyzyndan...>>
>

Dowamy »

489 0
Täzelikler, 1 year ago


Birzat

Su yere yazgy yerlesdirjek bolyan habarlas +99364503558

Dowamy »

401 0
Täzelikler, 1 year ago


Башганынкы

Doggrysy bu waka seyle boldy menin halasyan gyzymyn ady sahla ol bilen 2016-nji yylyn sentyabr ayynyn 22-sine tanysdym sonra halasyp basladyk elbetde men ony gawanyardym kan gownune degyardim sebabi ozum namazly bolanymdan son ony boyandyrmak islemeyardim uzyn koynek kellesinde mydama yalyk agras bolmagyny islardim emma ol muny haklamayardy ol men...

Dowamy »

638 0
Täzelikler, 1 year ago


Basganyn posty

Awgust aylarynyn baslarydy ozum serhet institutda okayardym okuwdan oye dync almaga gelipdim. Bir gun dostlarym bn oturmana gitdik. Bir dostum mana bir gyzyn nomerni berdi. Agsama cenli dostlarym oturdyk ertesi irden sol dostumyn beren nomerne sms ugratdym yagny gowumy sen gowumy yagday diyip kim sen ol gyz mana jogap yazdy menem jan edeyin eyyam...

Dowamy »

573 0
Täzelikler, 1 year ago


Et gerek

Donuz et gerek dz saher bolsyn 99364503558

Dowamy »

584 3
Täzelikler, 1 year ago


Komek

Syn. Duzme. Gerek 99364503558 elme cykay

Dowamy »

525 0
Täzelikler, 1 year ago


Komek

Salam. (Sorag jogap(sohbetdeslik)Sorag jogap internete degisli name zat bar?(sayt programa name bolsam)tm degisli bolsa govy boljak ay basga yurt bolsam bolya)
Dovlet tarapyndan sorag jogap internete degisli zat barmy?
Kim youtube instgram yaly beli yerlerden peydalanyp adama komek edya?(mana bolmasam basga)
Luboy dilde maglu...

Dowamy »

599 0
Täzelikler, 1 year ago


Armiya tayarlyk

Salam armiyada kompyuter basynda otyrmak ucin natmeli? Hic bolmanda yazgy yazyp otyrmana. +99364503558

Dowamy »

801 4
Täzelikler, 1 year ago


Komek

Salam google sayta girmeyar? Google pusk berende cykyan yazgy bara sony acmaya? +99364503558

Dowamy »

703 4
Täzelikler, 1 year ago


Priz

Bilim ostirmek +99364503558 doly maglumat hyzmat puly

Dowamy »

801 0
Täzelikler, 1 year ago