TrastORG Pankrutist maýmyndan dörän samsyklar

Saýtymyzda maýmyndan dörän iki sany samsyk bar. Darwiniň teorýasyna görä adam maýmyndan emele geldi, diýmek ýokarda agzalyp geçen iki samsyk maýmyndan dörän. Saýdyň başga agzalaryny Hudaý ýaratdy.

Dowamy »

1075 15
Sorag-jogap, 2 years ago