Aydymm

Saylap-sechip gozellerin gozelin
Toyun-toylap gechirdigi torune
Niyetin bashgalap charhlap gozlerin
Eyyam ashykdyr ol bashga birine

Gujagyna dolanymda gul bolup
Gyzgyn mahir dolap aldy ozune
Ozumi ay seni chogly gun sayyp
Ozge bagyt gorunmedi gozume

Achylshmady oykeleshen yurek...

Dowamy »

462 0
Sorag-jogap, 11 months ago