Dine söygi hakda

salam şu günden başlap taze agzany kabul edin men şu yere sizin agzanyz Murat mn ücün agza boldum ve mende de şeylerak yagday boldy onun ücin men şu yerde galanyny son aydarın sag bolun

Dowamy »

1826 30
Köneler, 12 years ago