Kerim Gurbannepesow, Gurbannazar Ezizow kitaplar

Salam,

Kerim Gurbannepesow, Gurbannazar Ezizow yaly şahyrlaryn rus elipbiyde yazylan goşgulary gerekdi bar bolsa pdf görnuşinde, komek edip biljeginiz barmy? Ejem şuwagtky turkmen elipbiyini okap bilmanson sorayan,

Sagbolun.

Dowamy »

398 7
Edebiýat, 4 months ago