Men Halym

Bilki gülüm, seni söydim dünyäde,
Bashgasyny görmez boldy gözlerim.
Bu yash söygi meñ aklymy alyada,
Söygi bolyar ähli aytjak sözlerim.

Men-menlige orun bolsa kalbymda,
Yalnis yerden gözlärdim men ykbalym
Ummasizlik bolsa eger egnimde
Sen pikir et niçik bolar meñ halym

Yokluk n...

Dowamy »

701 3
Köneler, 8 years ago